TerezaK
222

MŮJ ŽIVOT V BLÍZKOSTI OTCE PIA

Intimní duchovní deník Cleonice Morcaldiové
Scéna za svitu měsíce (první část)
Do kláštera přijel neznámý cizí mnich. Okamžitě se rozšířila zvěst, že si přišel našeho drahého otce v noci odvést. Všichni zavřeli své domy a spěchali do kláštera. Starší na oslu. Bylo osm hodin večer. Byly tam i ženy a děti. Všichni mlčeli a spěchali. Pravdivá scéna z Manzoniho. Na nádvoří jsme našli další lidi.
Bylo pondělí vAlbisu. V okolí kláštera už bylo mnoho mladých lidí na tradičním velikonočním výletě.
Začali křičet směrem k oknům kláštera: "Pryč s cizincem!". K mladým lidem se přidal dav. Výkřiky se nesly až k nebi. Objevil se otec Rafael, který byl v té době opatrovníkem. "Co chceš?" pokynul a řekl: "Ticho."
Muž se silným hlasem mu pevným tónem odpověděl: "Přiveďte dolů toho cizího mnicha, který chce odvést otce Pia, jinak vyrazíme všechny dveře".
Chudák strážný začal říkat: "Ale my ne...".
Dav ho přerušil: "Nechceme žádné výmluvy, prostě pošlete toho mnicha dolů!".
Vesnický lékař zvýšil hlas a řekl: "Otče správče, nebojte se, my mu neublížíme. Dnes zůstane v mém domě a zítra ráno ho doprovodím do jeho vesnice."
Strážce se vzdálil a poslal otce Pia k oknu. Jediný výkřik: "Ať žije otec Pio. Ven s cizincem". A pak: "Otče, otče, ty jsi náš, běda těm, kdo se tě dotknou. Budeme vás bránit."
Jak krásná byla toho večera otcovská a sladká postava Otce. Měsíc byl vysoko a jasný.
Když vyzval k tichu, všichni ztichli a on promluvil: "Synové, ujišťuji vás, že mě bratr nepřišel odvést, odjede zítra ráno. Uvidíte ho. Buď hodný, poslouchej, jdi domů. Nemůžeme ho dát mimo klášter. Pohostinnost je posvátná".
V tu chvíli se ozval výkřik: "Otče, to je ten strážce, který tě nutí to říkat, vidíme ho, je za tvými zády".
Tehdy všichni vykřikli. Mladíci s trámem, který stál u zahradní zdi, vyrazili dveře kláštera. Všichni, muži, ženy i děti, se dostali až ke schodům do kláštera, zatímco ubohý zoufalý strážce křičel: "Jděte pryč. Tohle je náš domov... Vezměte si exkomunikaci... Odsuzuji tě..."
Nevím, co se stalo. Nešel jsem za davem. Vím, že mnich, polomrtvý strachem, odešel brzy ráno.
Po této události jsem se stále bál, že ztratím Otce. Několikrát denně jsem chodil do kláštera. Čím více jsem ho milovala v Pánu, tím více jsem se modlila k Panně Marii, aby nám takový poklad nikdy nevzala. Mohla jsem mu častěji líbat ruku a klást mu otázky. Měl jsem rozdělený školní rozvrh. Odjel jsem v jedenáct hodin dopoledne. Stihla jsem jít nahoru do kláštera za otcem. Totéž odpoledne. O prázdninách jsem zůstávala celé dopoledne a odpoledne.

Poselství Panny Marie ve světě
4 hod.

TerezaK
OBJEV SVATÉ MARIE V AKITĚ
Svatá Anežka Sasagawa (stigmatizovaná)
A JE TO TADY ZASE:
Zatímco její Consorelly přijímaly na její ruku veškeré svaté přijímání, stigmata na levé ruce ji donutily se strašlivou bolestí zavřít ruku – a poté přijmout Ježíše na jazyk. Ve stejnou chvíli začala ze stejného místa krvácet rána v pravé ruce sochy Nejsvětější Panny. Mohly by tato utrpení být reparačním …More
OBJEV SVATÉ MARIE V AKITĚ

Svatá Anežka Sasagawa (stigmatizovaná)

A JE TO TADY ZASE:

Zatímco její Consorelly přijímaly na její ruku veškeré svaté přijímání, stigmata na levé ruce ji donutily se strašlivou bolestí zavřít ruku – a poté přijmout Ježíše na jazyk. Ve stejnou chvíli začala ze stejného místa krvácet rána v pravé ruce sochy Nejsvětější Panny. Mohly by tato utrpení být reparačním utrpením za zneužívání páchané levou rukou laiků a pravou rukou kněží? Samozřejmě, že ano. O více od té doby oba sestra Agnes a její choťové vždy přijímaly svaté přijímání pouze na jazyku.
TerezaK
I messaggi della Madonna nel Mondo
·
Buongiorno fratelli e sorelle! Queste sono le Crociate di oggi, mercoledì 16 novembre 2022, Santa Gertrude la Grande, Vergine. Pura preghiera a tutti!
"O Gesù, che con la tua gloriosa Risurrezione ci hai mostrato quali saranno in eterno i 'figli di Dio', concedi la santa risurrezione ai nostri cari, morti nella tua Grazia, e a noi, nella nostra ora. Per il …More
I messaggi della Madonna nel Mondo

·

Buongiorno fratelli e sorelle! Queste sono le Crociate di oggi, mercoledì 16 novembre 2022, Santa Gertrude la Grande, Vergine. Pura preghiera a tutti!

"O Gesù, che con la tua gloriosa Risurrezione ci hai mostrato quali saranno in eterno i 'figli di Dio', concedi la santa risurrezione ai nostri cari, morti nella tua Grazia, e a noi, nella nostra ora. Per il Sacrificio del tuo Sangue, per le lacrime di Maria, per i meriti di tutti i santi, apri il tuo Regno ai loro spiriti. O Madre, il cui strazio ebbe termine nell'alba pasquale davanti al Risorto e la cui attesa di riunirti al tuo Figlio cessò nel gaudio della tua gloriosa Assunzione, consola il nostro dolore liberando dalle pene coloro che amiamo anche oltre la morte, e prega per noi che attendiamo l'ora di ritrovare l'abbraccio di quelli che perdemmo. Martiri e Santi che giubilate in Cielo, volgete uno sguardo supplice a Dio, uno fraterno ai defunti che espiano, per pregare l'Eterno per loro e per dire a loro: 'Ecco, la pace si apre per voi'. Diletti a noi cari, non perduti ma separati, le vostre preghiere siano per noi il bacio che rimpiangiamo, e quando per i nostri suffragi sarete liberi nel beato Paradiso coi santi, proteggeteci amandoci nella Perfezione, a noi uniti per la invisibile, attiva, amorosa Comunione dei Santi, anticipo di quella perfetta riunione dei 'benedetti' che ci concederà, oltre che di bearci della vista di Dio, di ritrovare voi quali vi avemmo, ma fatti sublimi dalla gloria del Cielo".

Gesù a Maria Valtorta

Invocazione allo Spirito Santo

Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto,
ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.
O luce beatissima,
invadi nell'intimo
il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza,
nulla è nell'uomo,
nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò ch'è sviato.
Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna. Amen.

Crociata di preghiera (1) – Il mio dono a Gesù per salvare le anime.

Mio caro Gesù Tu, che ci ami così tanto,
consentimi nella mia umiltà di aiutarti a salvare
le Tue preziose anime.
Abbi misericordia di tutti i peccatori
non importa quanto gravemente Ti offendono.
Consentimi, attraverso la preghiera e la sofferenza,
di aiutare quelle anime che potrebbero non sopravvivere
all’Avvertimento per trovare un posto a fianco a Te nel Tuo Regno.
Ascolta la mia preghiera, oh dolce Gesù,
per aiutarti a conquistare le anime che desideri.
Oh Sacro Cuore di Gesù, Ti prometto la mia fedeltà
alla tua Santissima Volontà, in ogni momento, Amen.

Crociata di preghiera (24) – Indulgenza plenaria per l’assoluzione

O Mio Gesù,
Tu sei la luce della terra,
Tu sei la fiamma che tocca tutte le anime.
La Tua Misericordia e il Tuo amore non conoscono limiti.
Noi non siamo degni del sacrificio che hai fatto
con la Tua morte sulla croce, eppure sappiamo che
il Tuo amore per noi è più grande dell’amore che abbiamo per Te.
Donaci Signore il dono dell’umiltà in modo da essere
meritevoli del Tuo Nuovo Regno.
Riempici di Spirito Santo in modo da poter marciare avanti
e condurre il Tuo esercito per proclamare la verità
della Tua Parola Santa e preparare i nostri fratelli e sorelle
per la Gloria della Tua Seconda Venuta sulla terra.
Noi Ti onoriamo, noi Ti lodiamo, Ti offriamo i nostri dolori,
le nostre sofferenze come dono per Te,
per salvare le anime.
Ti amiamo Gesù.
Abbi pietà di tutti i Tuoi figli,
ovunque essi si trovino. Amen.

Crociata di preghiera (30) – Preghiera per scongiurare guerre, fame e persecuzioni religiose

O Mio Padre Eterno, Dio Creatore dell’Universo,
in nome del Tuo Figlio prezioso Ti prego di farti amare di più.
Aiutaci ad essere coraggiosi, impavidi e forti di fronte alle avversità.
Accetta i nostri sacrifici, le sofferenze e le prove come un dono
davanti al Tuo trono, per salvare i Tuoi figli sulla terra.
Ammorbidisci i cuori delle anime impure, apri i loro occhi alla verità
del Tuo amore, in modo che possano unirsi a tutti i Tuoi figli
nel Paradiso sulla terra che è stato creato con amore per noi
secondo la Tua Volontà Divina. Amen.

Crociata di preghiera (33) - per riconoscere il Sigillo di Salvezza e accettarlo con amore, gioia e gratitudine.

O Mio Dio, Mio Padre amorevole,
accetto con amore e gratitudine il Tuo Sigillo Divino di Protezione.
La Tua Divinità avvolge il mio corpo e la mia anima per l’eternità.
Mi inchino in umile ringraziamento e Ti offro il mio profondo amore
e la mia fedeltà a Te il Padre Mio diletto.
Ti prego di proteggere me e i miei cari con questo Sigillo speciale
e impegno la mia vita al Tuo servizio per sempre.
Io Ti amo caro Padre, Ti consolo in questi tempi,
caro Padre, Ti offro il Corpo, il Sangue, l’Anima e la Divinità
del Tuo dilettissimo Figlio in espiazione dei peccati del mondo
e per la salvezza di tutti i Tuoi figli. Amen.

Crociata di Preghiera (95) Per aiutare a trovare tempo per la preghiera

O Madre della Salvezza, vieni in mio aiuto,
poiché faccio fatica a trovare tempo per la preghiera.
Aiutami a offrire al Tuo amato Figlio, Gesù Cristo
il tempo che merita per dimostrarGli quanto Lo amo.
Chiedo che tu, mia Benedetta Madre della Salvezza,
cerchi per me le grazie di cui ho bisogno
e preghi il Tuo caro Figlio per ottenere ogni grazia e favore,
affinché Egli possa abbracciarmi e prendermi
in seno al Suo Sacro Cuore. Amen.

Crociata di Preghiera (96) Benedici e proteggi il nostro gruppo della Crociata di Preghiera

O mio carissimo Gesù, benedici e proteggi noi
che formiamo il Tuo Gruppo della Crociata di Preghiera,
così da diventare immuni agli assalti malvagi del demonio
e di tutti gli spiriti maligni che possono tormentarci
in questa Sacra Missione per salvare le anime.
Fa che possiamo rimanere leali e forti, mentre perseveriamo nell’annunciare
il Tuo Santo Nome al mondo, e mai rinunciare alla nostra lotta
per diffondere la verità della Tua Santa Parola. Amen.

Crociata di preghiera (102) Per sostenere la fede e la credenza nel Messaggio di Dio al mondo.

Carissimo Gesù, quando sono abbattuto, rialzami.
Quando dubito, illuminami.
Quando sono nel dolore, mostrami il Tuo Amore.
Quando mi criticano, aiutami a rimanere in silenzio.
Quando giudico un altro in pubblico, sigilla le mie labbra.
Quando io bestemmio, nel Tuo Nome, riscattami e riportami sotto la Tua protezione.
Quando mi manca il coraggio, dammi la spada di cui ho bisogno per combattere
e salvare le anime che Tu desideri.
Quando resisto al Tuo Amore, aiutami ad arrendermi e ad abbandonarmi
completamente alle Tue Amorevoli cure.
Quando mi perdo, aiutami a ritrovare la Via della Verità.
Quando metto in dubbio la Tua Parola, dammi le risposte che cerco.
Aiutami ad essere paziente, amorevole e gentile, anche verso coloro che Ti maledicono.
Aiutami a perdonare coloro che mi offendono e dammi la grazia di cui ho bisogno
per seguirTi fino agli estremi confini della terra. Amen.

Crociata di preghiera (104) Libera quest’anima dalla schiavitù

“Carissimo Gesù, Ti presento l’anima del mio fratello
e della mia sorella, che hanno abbandonato
la loro anima a satana.
Prendi quest’anima e riscattala ai Tuoi Santi Occhi.
Libera quest’anima dalla schiavitù della bestia
e conducila alla salvezza eterna. Amen”.

Crociata di preghiera (111) Per consacrare i vostri bambini a Gesù Cristo

O cara Madre della Salvezza,
Io consacro i miei figli (nome del figlio/figli…)
davanti a Tuo Figlio, affinché Egli possa portare loro
la pace dello Spirito e l’amore del cuore.
Per favore prega che i miei figli siano accolti
tra le Braccia Misericordiose di Tuo Figlio e proteggili dal male.
Aiutali a rimanere fedeli alla Santa Parola di Dio,
soprattutto nei momenti in cui saranno tentati
di allontanarsi da Lui. Amen.

Crociata di Preghiera (127) Per salvare la mia anima e quella dei miei cari

O Gesù,
preparami perché io possa venire davanti a Te senza vergogna.
Aiuta me e i miei cari (nominarli qui… )
Ad essere pronti a confessare tutte le nostre azioni sbagliate,
ad ammettere le nostre debolezze,
a chiedere perdono di tutti i nostri peccati,
a mostrare amore a quelli che abbiamo offeso,
a chiedere Misericordia per la nostra salvezza,
ad umiliarci davanti a Te,
affinché nel Giorno della Grande Illuminazione
la mia coscienza e la loro (nominarli qui… ),
siano limpide e che la mia anima
sia inondata dalla Tua Divina Misericordia. Amen.

Crociata di preghiera (164) Preghiera della Pace per le Nazioni

Oh Gesù, portami la pace.
Porta la pace alla mia nazione e a tutti quei paesi
lacerati a causa della guerra e della divisione.
Cospargi con i semi della pace quei cuori induriti,
che causano sofferenza agli altri in nome della giustizia.
Dona a tutti i figli di Dio la Grazia di ricevere la Tua Pace,
affinché l’amore e l’armonia possano prosperare,
l’amore per Dio possa trionfare sul male
e le anime possano essere salvate dalla contaminazione delle falsità,
dalla crudeltà e dalle ambizioni malvagie.
Lascia che la pace regni su tutti coloro
che dedicano la loro vita alla Verità
della Tua Santa Parola e su coloro che non Ti conoscono affatto.
Amen.

Crociata di Preghiera (170) Per sostenere la Santa Parola di Dio.

O Caro Signore,
mio amato Gesù Cristo,
sostienimi.
Proteggimi.
Conservami nella Luce del Tuo Volto,
mentre la persecuzione su di me si intensifica,
quando il mio unico peccato è quello di sostenere la Verità,
della Santa Parola di Dio.
Aiutami a trovare il coraggio di servirTi fedelmente in ogni momento.
Dammi il Tuo Coraggio e la Tua Forza,
mentre lotto per difendere i Tuoi Insegnamenti dalla feroce opposizione.
Non abbandonarmi mai, Gesù, nell’ora del bisogno
e provvedimi di tutto quello di cui ho bisogno per continuare a servirTi,
attraverso il provvedimento dei Santi Sacramenti
e del Tuo Prezioso Corpo e Sangue,
mediante il Santo Sacrificio della Messa.
Benedicimi Gesù.
Cammina con me.
Riposa in me.
Resta con me.
Amen.

Dio Padre: Preghiera per la chiave del Nuovo Paradiso.

Caro Padre,
sono io, il tuo figlio perduto, che,
così confuso e cieco
senza il Tuo aiuto e il Tuo amore,
non sono nulla.
Salvami attraverso l’amore di tuo Figlio,
Gesù Cristo, e donami la
Chiave per il Tuo Nuovo Paradiso sulla Terra. Amen.

Preghiera da recitare ogni giorno

Oh mio prezioso Gesù
prendimi tra le tue braccia
e lascia che la mia testa riposi sulle Tue spalle
in modo da potermi elevare al Tuo Regno glorioso
quando sarà il momento giusto.
Lascia che il Tuo preziosissimo sangue
scorra sul mio cuore
così da poter essere uniti come una cosa sola. Amen.

Litania di Gesù all’Umanità (1) – Protezione contro il Falso Profeta.

Carissimo Gesù, salvaci dall’inganno del Falso Profeta.
Gesù, abbi pietà di noi.
Gesù, salvaci dalla persecuzione.
Gesù, preservaci dall’Anticristo.
Signore pietà.
Cristo pietà.
Carissimo Gesù, ricoprici del Tuo Preziosissimo Sangue.
Carissimo Gesù, apri i nostri occhi alle menzogne del Falso Profeta.
Carissimo Gesù, riunisci la Tua Chiesa.
Gesù, proteggi i nostri Sacramenti.
Gesù, non lasciare che il Falso Profeta divida la Tua Chiesa.
Carissimo Gesù, aiutaci a respingere le menzogne presentate come verità.
Gesù, dacci la Forza.
Gesù, dacci la Speranza.
Gesù, inonda la nostra anima dello Spirito Santo.
Gesù, proteggici dalla Bestia.
Gesù, dacci il Dono del Discernimento per poter seguire la via
della Tua Vera Chiesa in ogni tempo e nei secoli dei secoli. Amen.

Litania di Preghiera di Gesù all’Umanità (2) – Per la Grazia dell’Immunità

Oh Altissimo Padre Celeste,
Ti amo.
Ti onoro.
Signore abbi pietà.
Signore, perdona le nostre offese.
Ti adoro.
Ti lodo.
Ti ringrazio per tutte le Tue Grazie particolari.
Ti supplico di concedere la Grazia dell’Immunità ai miei amati (nominare tutti quelli che sono su un elenco per la salvezza delle anime)
Ti offro la mia lealtà per sempre.
Tu, o Padre nel più alto dei Cieli,
Creatore di tutte le cose,
Creatore dell’Universo,
Creatore dell’umanità,
Sei la sorgente di tutte le cose.
Sei la sorgente dell’amore.
Tu sei l’Amore.
Io Ti amo.
Io Ti onoro.
Io mi sottometto a Te.
Ti chiedo Misericordia per tutte le anime che non Ti conoscono,
che non Ti onorano,
che respingono la Tua Mano di Misericordia.
Mi offro a Te in spirito, corpo e anima
Affinché tu possa prenderle tra le Tue Braccia, al riparo dal male.
Ti chiedo di aprire le Porte del Paradiso
affinché tutti i Tuoi figli possano unirsi finalmente
nell’eredità che hai creato per tutti noi.
Amen.

Litania di Gesù all’Umanità (3) Difendere la Parola di Dio

O caro Gesù, proteggici dalle menzogne che offendono Dio.
Proteggici da Satana e dal suo esercito.
Aiutaci ad amarti di più.
Sostienici nella nostra battaglia.
Difendici nella nostra fede.
Portaci nel Tuo rifugio di salvezza.
Aiutaci ad alzarci e a difendere la Tua Santa Volontà.
Rafforza la nostra volontà di essere Tuoi veri discepoli.
Dacci coraggio. Dacci fiducia.
Guidaci sul cammino della Verità.
Difendici dal nemico.
Riversa le Tue Grazie di Protezione su di noi.
Aiutaci ad evitare la tentazione.
Avvicinaci al Tuo Sacro Cuore.
Aiutaci a rimanere fedeli a Te in ogni momento. Amen.

Litania di preghiera (4) Per attenuare le punizioni di Dio Padre

O Dio Altissimo,
Ti supplichiamo di avere Misericordia per i peccati dei Tuoi figli.
Ti ringraziamo per il Dono della terra.
Ti ringraziamo per il Dono della vita umana.
Noi abbiamo a cuore il Dono della vita.
Noi accogliamo il Dono della vita.
Ti ringraziamo per il Dono di Tuo Figlio, Gesù Cristo.
Ti ringraziamo per il Dono della Redenzione.
Noi glorifichiamo la Tua Divinità.
Ci abbandoniamo completamente davanti a Te,
così che la Tua Volontà sia fatta sulla terra come in Cielo.
Ti ringraziamo per il Dono dell’Illuminazione della Coscienza.
Ti ringraziamo per la promessa della Vita Eterna.
Accogliamo con gratitudine il Nuovo Paradiso.
Ti supplichiamo di salvare tutte le anime,
comprese quelle che Ti offendono e quelle che sono perdute per Te.
Ti ringraziamo per l’Amore che dimostri a tutti i Tuoi figli.
Ti ringraziamo per il Dono della Profezia.
Ti ringraziamo per il Dono della Preghiera.
Ti chiediamo di concederci la pace e la salvezza. Amen.

Litania di preghiera (5) Per la salvezza di coloro che sono in peccato mortale

Gesù, salva tutti i peccatori dal fuoco dell’Inferno.
Perdona le anime annerite.
Aiutale a vedere Te.
Sollevale dalle tenebre.
Apri i loro occhi.
Apri i loro cuori.
Mostra loro la Verità.
Salvale.
Aiutale ad ascoltare.
Liberale dall’orgoglio, dalla lussuria e dall’invidia.
Proteggile dal male.
Ascolta le loro richieste di aiuto.
Afferra le loro mani.
Attirale verso di Te.
Salvale dall’inganno di satana. Amen.

Litania di Gesù all’Umanità (6) Dono delle Grazie

O caro Gesù, Mio amato Salvatore,
riempimi con il Tuo Amore.
Riempimi con la Tua Forza.
Riempimi con la Tua Saggezza.
Riempimi con la Tua Perseveranza.
Riempimi con la Tua Umiltà.
Riempimi con il Tuo Coraggio.
Riempimi con la Tua Passione.
Amen.

Crociata di preghiera (40) - Preghiera per il Clero per preparare le anime per la Seconda Venuta

O mio Gesù, io non sono che un umile servo e ho bisogno che Tu
mi guidi in modo da poter preparare le anime per il Tuo ritorno glorioso.
Aiutami a convertire le anime e prepararle secondo la Tua santa volontà
in modo che siano pronte per entrare nel Nuovo Cielo e Terra
che hai promesso a tutta l’umanità attraverso la Tua morte sulla croce.
Dammi la grazia di cui ho bisogno in modo che possa comunicare
la Tua parola alle anime assetate e che non rinunci mai
nel mio dovere verso di Te, caro Gesù, al quale ho promesso
la mia fedeltà attraverso i miei Sacri voti. Amen.

Crociata di preghiera (41) – Per le anime dei non credenti

O Gesù mio, aiuta i Tuoi poveri figli che sono ciechi
alla tua promessa di salvezza.
Ti supplico, con l’aiuto delle mie preghiere e sofferenze,
di aprire gli occhi dei non credenti in modo che possano
vedere il Tuo tenero amore e correre tra le Tue sacre
braccia per la protezione.
Aiutali a vedere la verità e chiedere perdono per tutti i loro peccati
in modo che possano essere salvati ed essere i primi a oltrepassare
le Porte del Nuovo Paradiso.
Prego per queste povere anime tra cui uomini donne e bambini
e Ti esorto ad assolverli per i loro peccati. Amen

Crociata di Preghiera (42) – Preghiera di digiuno per fermare una valuta mondiale.

O Dio Altissimo, Ti offro il mio dono del digiuno
in modo che si fermi la morsa del male nel mondo
essendo programmato di far morire di fame il mio paese
tra cui anche il Pane della Vita.
Accetta la mia offerta e ascolta le mie suppliche per le altre nazioni
per impedire loro la sofferenza che è pianificata da parte dell’Anti-Cristo.
Salvaci caro Signore, da questa malvagità e proteggi la nostra fede
così che possiamo onorarTi con la libertà di cui abbiamo bisogno
per amare e adorare Te nei secoli dei secoli. Amen.

Crociata di Preghiera 43 – Salva le anime durante l’Avvertimento

O Dio Padre Onnipotente, a nome del Tuo diletto Figlio Gesù Cristo
e nella commemorazione della Sua morte sulla croce per salvarci dai nostri peccati
Ti prego di salvare le anime che non possono salvare se stesse
e che possono morire in peccato mortale durante l’Avvertimento.
In espiazione delle sofferenze del Tuo Figlio diletto,
Ti prego di perdonare coloro che non sono in grado di cercare la redenzione,
perché non vivranno abbastanza a lungo per chiedere a Gesù,
Tuo Figlio la Misericordia di liberarli dal peccato. Amen.

Crociata di Preghiera (44) – Forza per difendere la mia fede contro il Falso Profeta.

Caro Gesù, dammi la forza per focalizzarmi sui Tuoi insegnamenti
e proclamare la Tua Santa Parola in ogni momento.
Non permettere mai che sia tentato di idolatrare il Falso Profeta
che tenterà di presentarsi come Te.
Mantieni forte il mio amore per Te.
Dammi la grazia del discernimento così che io non possa rinnegare
la verità contenuta nella Sacra Bibbia, non importa quante menzogne
siano presentate a me per incoraggiarmi a voltare le spalle
alla Tua vera parola. Amen.

Crociata di Preghiera (45) – Preghiera per vincere i pensieri negativi

Oh Gesù, so poco di Te. Ma ti prego, aiutami ad aprire il mio cuore
per permetterti di entrare nella mia anima in modo che Tu possa guarirmi,
confortarmi e riempirmi con la Tua pace.
Aiutami a provare gioia, vincere tutti i pensieri negativi e imparare il modo
per capire come farti piacere, in modo che io possa entrare nel Tuo Nuovo Paradiso
dove potrò vivere una vita di amore, di gioia e meraviglia con Te nei secoli dei secoli. Amen.

Crociata di Preghiera (46) – Liberami dalle catene di Satana.

Oh Gesù, io sono perduto sono confuso e mi sento
come un prigioniero intrappolato in una rete da cui non posso liberarmi.
Mi affido a Te Gesù, affinché Tu venga in mio aiuto per liberarmi
dalle catene di Satana e dei suoi demoni.
Aiutami perché io sono perduto, ho bisogno del Tuo amore
per darmi la forza di credere in Te e confidare in Te,
in modo che io possa essere salvato da questo male
ed essere riportato alla luce in modo da poter trovare
pace, amore e felicità, finalmente. Amen.

Crociata di Preghiera (47) – Riaccendi il tuo amore per Gesù

Oh Beata Madre, Madre della Salvezza per il mondo intero,
prega perché il mio amore per Gesù possa essere riacceso
aiutami a sentire la fiamma del Suo Amore in modo che riempia la mia anima.
Aiutami ad amare di più Gesù, prega che la mia fede,
l’amore e la devozione per Lui diventino più forti,
dissolvi i dubbi che mi tormentano e aiutami a vedere chiaramente
il lume della Divina Verità che si irradia dal Tuo Figlio Diletto,
il Salvatore di tutta l’umanità. Amen.

Crociata di preghiera (48) – Preghiera per la grazia di annunciare la Seconda Venuta di Cristo

Oh Mio Gesù, dammi la grazia di annunciare la Tua Parola Santa a tutta l’umanità
in modo che le anime possano essere salvate.
Versa il Tuo Spirito Santo su di me, il tuo umile servitore,
in modo che la Tua Parola Santa possa essere ascoltata e accettata
specialmente da quelle anime che hanno più bisogno della Tua Misericordia.
Aiutami a onorare la Tua Santa Volontà in ogni momento e a non insultare
né condannare coloro che rifiutano la mano della Tua Misericordia. Amen.

Crociata di preghiera (49) – Giuramento di fedeltà per il Clero cristiano.

Oh Gesù, io sono Tuo umile servo, impegno il mio amore e la mia fedeltà a Te,
Ti prego di darmi un segno del Tuo appello, aiutami ad aprire gli occhi
e testimoniare la Tua promessa, benedicimi con la grazia dello Spirito Santo
così che non sarò ingannato da coloro che pretendono di venire nel Tuo nome,
ma che non dicono la verità.
Mostrami la verità. Ti chiedo con cuore umile di mostrarmi la via
in modo da poter aiutare a salvare le anime dell’umanità. Amen.

Sancte Michaël Archangele, defende nos in proelio; contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiae caelestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen.

CORONCINA A MARIA CORREDENTRICE DEL MONDO (Per liberare 50.000 Anime del Purgatorio e chiedere l’intercessione per Giovanna) Si usa una normale Corona del S. Rosario - 1 Gloria al Padre - 1 Padre Nostro - 10 “Madre di Dio, Corredentrice del mondo, Prega per noi" - 1 Salve Regina.