CÓRKA MARYI
1789

MIASTO OD BOGA - NOWE JERUZALEM (W NOWYM RAJU)

WG APOKALIPSY ŚW. JANA

Rozdział 21


Jeruzalem czasów mesjańskich

9. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, co trzymają siedem czasz napełnionych siedmiu plagami ostatecznymi, i tak odezwał się do mnie: «Chodź, ukażę ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka».

10. I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą,
i ukazał mi Miasto Święte – Jeruzalem,
zstępujące z nieba od Boga,

11. mające chwałę Boga.
Źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego,
jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu:

12. Miało ono mur wielki i wysoki,
miało dwanaście bram,
a na bramach – dwunastu aniołów
i wypisane imiona,
które są imionami dwunastu szczepów synów Izraela.

13. Od wschodu trzy bramy
i od północy trzy bramy,
i od południa trzy bramy,
i od zachodu trzy bramy.

14. A mur Miasta ma dwanaście warstw fundamentu,
a na nich dwanaście imion dwunastu Apostołów Baranka.

15. A ten, który mówił ze mną, miał złotą trzcinę mierniczą,
by zmierzyć Miasto i jego bramy, i jego mur.

16. A Miasto układa się w czworobok,
i długość jego tak wielka jest, jak i szerokość.
I zmierzył Miasto trzciną poprzez dwanaście tysięcy stadiów:
długość, szerokość i wysokość jego są równe.

17. I zmierzył jego mur – sto czterdzieści cztery łokcie:
miara, którą ma anioł, jest miarą człowieka.

18. A mur jego jest zbudowany z jaspisu,
a Miasto – to szczere złoto do szkła czystego podobne.

19. A warstwy fundamentu pod murem Miasta
zdobne są wszelakim drogim kamieniem:
warstwa pierwsza – jaspis,
druga – szafir,
trzecia – chalcedon,
czwarta – szmaragd,

20. piąta – sardoniks,
szósta – krwawnik,
siódma – chryzolit,
ósma – beryl,
dziewiąta – topaz,
dziesiąta – chryzopraz,
jedenasta – hiacynt,
dwunasta – ametyst.

21. A dwanaście bram – to dwanaście pereł:
każda z bram była z jednej perły.
I rynek Miasta – to czyste złoto, jak szkło przezroczyste.

22. A świątyni w nim nie dojrzałem:
bo jego świątynią jest Pan Bóg wszechmogący
oraz Baranek.

23. I Miastu nie trzeba słońca ni księżyca,
by mu świeciły,
bo chwała Boga je oświetliła,
a jego lampą – Baranek.

24. I w jego świetle będą chodziły narody,
i wniosą do niego królowie ziemi swój przepych.

25. A za dnia bramy jego nie będą zamknięte:
bo już nie będzie tam nocy.

26. I wniosą do niego przepych i skarby narodów.

27. A nic nieczystego do niego nie wejdzie,
ani ten, co popełnia ohydę i kłamstwo,
lecz tylko zapisani w księdze życia Baranka.

* * *

za: Apokalipsa św. Jana, Rozdział 21

_______________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Moja Era Pokoju będzie Nową Ziemią, gdzie dwanaście narodów panować będzie pod Moim Przewodnictwem

JEZUS: Będziecie świadkami, jak Nowe Jeruzalem zstępuje na Nową Ziemię, Nowy Raj

_______________________________________________________________
CÓRKA MARYI
"Imię miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem"