Clicks1.7K
Edward7
21

Obowiązkowe maski i szczepionki przekraczają 10 punktów Kodeksu Norymberskiego

- Wymaganie; "Paszportu szczepień" - COVID, aby móc podróżować .
- Osoby prowadzące "kult" COVID angażują się w przymusowe eksperymenty medyczne na światowej populacji za pomocą obowiązkowych masek i (planowanych) obowiązkowych szczepionek.
- Kodeks Norymberski został stworzony 74 lata temu jako etyczny wzorzec mający na celu powstrzymanie wykorzystywania poprzez niepożądane eksperymenty medyczne. Czy obowiązkowe maski i szczepionki, rzekomo uzasadnione przez COVID, przekraczają te 10 punktów?


Obowiązkowe maski
Nadal jest standardową procedurą operacyjną dla wielu hrabstw, regionów, okręgów, stanów i narodów na całym świecie, w miarę postępu "kultu" programu COVID . W wielu miejscach, chociaż szczepionki COVID nie są jeszcze obowiązkowe, władze spieszą się, aby to zrobić, ustanawiając programy takie jak paszporty odporności , świadectwa szczepień oraz obowiązkowe bazy danych śledzenia, które rejestrują, kto przyjął "strzał"(szczepienie), a kto nie. W międzyczasie nieodłączne suwerenne prawa człowieka są ograniczone do tych, którzy zgodzą się przyjęcie strzału (szczepionki). Szaleństwo i absurdalność "kultu" COVID jest tym bardziej widoczna, gdy zdajesz sobie sprawę, że jego obowiązkowe lub quasi-obowiązkowe zasady stoją w sprzeczności z bardzo ważnym zestawem zasad przyjętym w 1947 r. Odwołuję się do Kodeksu Norymberskiego, zestaw 10 punktów, które wyłoniły się z niesławnych procesów norymberskich przeprowadzonych po drugiej wojnie światowej. Nie oceniam, jak bezstronne były te procesy, ponieważ wiem, że były prowadzone głównie przez Stany Zjednoczone i aliantów (jako zwycięzców), którzy z oczywistych powodów nie wnosili oskarżeń przeciwko amerykańskim generałom, takim jak Eisenhower (który później został w USA prezydentem) za jego obozy jenieckie w Niemczech i naloty dywanowe na Drezno. Niemniej jednak procesy doprowadziły do powstania Kodeksu Norymberskiego, w którym zapisano zasadę świadomej zgody - zasadę, która wraz z pojawieniem się oszustwa COVID jest obecnie bardzo istotna i jest nieustannie poddawana próbie. W tym artykule przyjrzymy się pokrótce każdemu z 10 punktów w świetle ograniczeń i zasad COVID.

10 punktów kodeksu
Ta strona internetowa zawiera krótką historię powstania 10 punktów Kodeksu Norymberskiego. Co ciekawe, chociaż kodeks jest międzynarodowym etycznym punktem zwrotnym, najwyraźniej nadal nie jest zapisany w amerykańskim lub niemieckim prawie krajowym. Musimy założyć, że te rządy za pośrednictwem swoich tajnych agencji, takich jak CIA, chciały trzymać otwarte drzwi do przeprowadzania eksperymentów medycznych (takich jak programy broni biologicznej, takie jak "uzbrojone kleszcze" ) na swoich obywatelach bez technicznego łamania prawa:

„19 sierpnia 1947 r. Sędziowie amerykańskiego trybunału wojskowego w sprawie USA vs. Karl Brandt et. glin. wydał swój werdykt. Zanim ogłosili winę lub niewinność każdego oskarżonego, stanęli przed trudną kwestią eksperymentów medycznych na ludziach. Kilku niemieckich lekarzy argumentowało we własnej obronie, że ich eksperymenty niewiele różniły się od wcześniejszych amerykańskich czy niemieckich. Ponadto wykazali, że żadne prawo międzynarodowe ani nieformalne oświadczenie nie rozróżniają legalnych i nielegalnych eksperymentów na ludziach. Ten argument zaniepokoił dr. Andrew Ivy i Leo Alexander, amerykańscy lekarze, którzy pracowali z prokuraturą podczas procesu. 17 kwietnia 1947 r. Dr Alexander przedłożył memorandum do Rady ds. Zbrodni Wojennych Stanów Zjednoczonych, w którym przedstawiono sześć punktów definiujących legalne badania.Werdykt z 19 sierpnia powtórzył prawie wszystkie z tych punktów w części zatytułowanej„Dopuszczalne eksperymenty medyczne” i zmieniono pierwotne sześć punktów na dziesięć. Następnie dziesięć punktów stało się znane jako „Kodeks Norymberski”. Chociaż kodeks odnosił się ogólnie do argumentów obrony, zadziwiająco żadne z konkretnych ustaleń przeciwko Brandtowi i jego współoskarżonym nie wspomniało o nim. Tym samym moc prawna dokumentu nie była dobrze ugruntowana. Niepewne korzystanie z kodeksu trwało przez pół wieku po procesie, kiedy zawierał on wiele międzynarodowych oświadczeń etycznych, ale nie znalazł miejsca ani w amerykańskich, ani w niemieckich kodeksach prawa krajowego. Niemniej pozostaje ważnym dokumentem w dziedzinie etyki lekarskiej i jednym z najtrwalszych produktów „Procesu Lekarzy” ”.

Kodeks Norymberski nr 1: Dobrowolna zgoda jest niezbędna
Pierwszy punkt Kodeksu to:
„Dobrowolna zgoda podmiotu ludzkiego jest absolutnie niezbędna”.
Ten punkt został już wielokrotnie przełamany, tylko dzięki wprowadzeniu samych obowiązkowych masek. Na przykład w Stanach Zjednoczonych maski są definiowane w kilku miejscach jako „wyroby medyczne” zgodnie z FDA (Food and Drug Administration). Pierwszy dowód znajduje się na samej stronie internetowej FDA na tej stronie, która omawia maski i jest zagnieżdżona w kategorii Urządzenia medyczne w następujący sposób:

„Strona główna / Urządzenia medyczne / Produkty i procedury medyczne / Ogólne urządzenia i materiały szpitalne / Sprzęt ochrony osobistej do kontroli zakażeń / Respiratory, maski chirurgiczne i maski na twarz N95”

Drugi dowód znajduje się w prawie: federalna ustawa o żywności, lekach i kosmetykach (ustawa FD&C), która jest prawem federalnym Stanów Zjednoczonych uchwalonym przez Kongres. To i inne przepisy federalne ustanawiają ramy prawne, w ramach których działa FDA. Ustawę FD&C Act można znaleźć w Kodeksie Stanów Zjednoczonych (USC), który zawiera wszystkie ogólne i stałe prawa Stanów Zjednoczonych, począwszy od 21 USC 301. Możesz przeczytać ją tutaj . Zajrzyj do rozdziału II Definicje (str. 3) i przewiń w dół do sekcji 201 (h):

„(H) Termin„ urządzenie ”(z wyjątkiem przypadków, gdy jest używany w punkcie (n) niniejszej sekcji oraz w sekcjach 301 (i), 403 (f), 502 (c) i 602 (c)) oznacza przyrząd, aparaturę , implementować, maszynować, przyrząd, implant, odczynnik in vitro lub inny podobny lub pokrewny artykuł, w tym dowolny komponent, część lub akcesorium, który jest - (1) uznany w oficjalnym National Formulary lub United States Pharmacopeia lub jako uzupełnienie do nich, (2) przeznaczone do stosowania w diagnostyce chorób lub innych stanów lub w leczeniu, łagodzeniu, leczeniu lub zapobieganiu chorobom u ludzi lub innych zwierząt, lub (3) przeznaczone do wpływania na strukturę lub jakiekolwiek inne funkcja ciała człowieka lub innych zwierząt,i który nie osiąga swoich pierwotnych zamierzonych celów poprzez działanie chemiczne w lub na ciele człowieka lub innych zwierząt i który nie jest zależny od metabolizowania dla osiągnięcia pierwotnego zamierzonego celu. ”
Zgodnie z tą sekcją maska spełnia kryteria wymagane do oznaczenia jej jako; "wyrób medyczny", ponieważ spełnia wymogi pkt 2, będąc aparatem przeznaczonym do "zapobiegania" chorobom.

Czy któryś polityk zapytał ludzi na całym świecie, czy chcą nosić maski i zgłaszać się na ochotnika do noszenia urządzeń medycznych? Nie. Nie było dobrowolnej ani świadomej zgody.

Kodeks Norymberski nr 2: Plony, owocne wyniki nie do utrzymania w inny sposób

Drugi punkt Kodeksu to:
„Eksperyment powinien przynosić owocne rezultaty dla dobra społeczeństwa, niemożliwy do uzyskania innymi metodami lub środkami badawczymi, a nie losowy i niepotrzebny z natury”.
Musimy zmierzyć się z rzeczywistością, że środki zaradcze COVID, takie jak obowiązkowe maski czy szczepionki, to gigantyczny eksperyment medyczny. Wiele osób cierpi z powodu niedotlenienia spowodowanego długotrwałym noszeniem maski. Niesprawdzone szczepionki stanowią największy światowy eksperyment w historii ludzkości. Zostały wprowadzone na rynek w mniej niż 12 miesięcy, kiedy szczepionki zwykle opracowują się po 7–20 latach. Jak omówiono w poprzednich artykułach , te tak zwane szczepionki (właściwie urządzenia mRNA) nie zostały zaprojektowane w celu zatrzymania transmisji, wywołania bezpośredniej odpowiedzi immunologicznej (jak robią to tradycyjne szczepionki) ani powstrzymania umiarkowanych do ciężkich objawów, więc ich stosunek ryzyka do korzyści jest ogromnie wysoki. Maski materiałowe wykonane z chust i szmat są całkowicie „przypadkowe i niepotrzebne z natury”.Tymczasem istnieje wiele innych sposobów na uzyskanie „owocnych rezultatów” dla społeczeństwa bez tego eksperymentu: edukacja ludzi o zasadach naturalnego zdrowia, naturalne wzmacnianie układu odpornościowego, a nawet suplementacja witaminą D (badania wykazały związek między osobami zarażonymi COVID a niedobór witaminy D ).

Kodeks Norymberski nr 3: Eksperymenty bazowe na wynikach doświadczeń na zwierzętach i naturalnej historii chorób

Trzeci punkt Kodeksu to:

„Eksperyment powinien być tak zaprojektowany i oparty na wynikach doświadczeń na zwierzętach oraz wiedzy na temat naturalnej historii choroby lub innego badanego problemu, aby przewidywane wyniki uzasadniały przeprowadzenie eksperymentu”.
Ten punkt również został złamany. Wielkie firmy farmaceutyczne pominęły próby na zwierzętach w swoim pośpiechu, aby wprowadzić swoje „szczepionki” na rynek.

Kodeks Norymberski nr 4: Unikaj wszelkich niepotrzebnych cierpień i kontuzji
Czwarty punkt Kodeksu to:

„Eksperyment należy przeprowadzić tak, aby uniknąć wszelkiego niepotrzebnego fizycznego i psychicznego cierpienia i obrażeń”.
Żadna z masek i „szczepionek” (które bez wątpienia powodują cierpienie, obrażenia i śmierć) nie jest konieczna z wielu powodów:
- liczba przypadków COVID i liczba zgonów od samego początku były gwałtownie zawyżone;
- COVID to program przepakowywania, który zmienia klasyfikację istniejących chorób, aby stworzyć pozory nowej śmiertelnej choroby i pandemii, gdy jej nie ma. Zobacz prace takich osób jak dr Genevieve Briand ;
- rzekomy nowy wirus SARS-CoV-2 nigdy nie został wyizolowany, oczyszczony i nie udowodniono, że istnieje w 100% .

Kodeks Norymberski nr 5: Nie należy przeprowadzać żadnego eksperymentu, jeśli istnieje powód, by sądzić, że dojdzie do urazu lub śmierci
Piąty punkt Kodeksu to:

„Żaden eksperyment nie powinien być przeprowadzany, jeśli istnieje "a primo" powód, by sądzić, że nastąpi śmierć lub kalectwo; z wyjątkiem być może tych eksperymentów, w których lekarze eksperymentalni służą również jako badani. ”
Czy istnieje a priori powód, by sądzić, że z powodu braku szczepionek przeciwko COVID nastąpi uszkodzenie ciała lub śmierć? Biorąc pod uwagę przeszłość urazów wywołanych przez szczepionkę, tak jest. Około 2 tygodnie temu, 29 stycznia 2021 r., CDC zgłosiło ponad 11 000 reakcji niepożądanych na szczepionkę COVID, w tym 501 zgonów i 10748 innych obrażeń, z których niektóre rzeczywiście powodowały urazy powodujące kalectwo. Jeśli nie jesteś tchórzliwy, obejrzyj te klipy wideo i kompilacje ( tutaj , tutaj , tutaj i tutaj ), które pokazują okropne skutki uboczne szczepienia.

Kodeks Norymberski nr 6: Ryzyko nigdy nie powinno przekraczać korzyści
Szósty punkt Kodeksu to:

„Stopień ryzyka, jakie należy podjąć, nie powinien nigdy przekraczać tego, który określa humanitarne znaczenie problemu, który ma zostać rozwiązany w ramach eksperymentu”.
Z punktu widzenia Big Pharma ryzyko nie przekracza korzyści. Są chronieni przed odpowiedzialnością prawną dzięki ustawie NCVIA z 1986 r. I innym przepisom przygotowawczym, takim jak ustawa o gotowości publicznej i gotowości na wypadek sytuacji nadzwyczajnych z 2005 r., Która utorowała drogę dla immunitetu prawnego Big Pharma . Nie ma ryzyka, a zyski są astronomiczne. Z drugiej strony, dla przeciętnego człowieka sytuacja jest dokładnie odwrotna; nie ma korzyści z przyjmowania szczepionki innej niż szczepionka, która nie chroni przed ciężkimi objawami i która nie zatrzymuje transmisji, ale może prowadzić do poważnych i wyniszczających skutków, takich jak paraliż i śmierć.

Kodeks Norymberski nr 7: Należy przygotować się na wypadek nawet odległych możliwości urazów, niepełnosprawności lub śmierci
Siódmy punkt Kodeksu to:

„Należy poczynić odpowiednie przygotowania i zapewnić odpowiednie wyposażenie w celu ochrony podmiotu doświadczalnego przed nawet odległymi możliwościami obrażeń, kalectwa lub śmierci”.
Nie poczyniono żadnych przygotowań! Szczepionki COVID to gigantyczny światowy eksperyment na ludziach, a każdy uczestnik jest odpowiednikiem ludzkiego chomika lub świnki morskiej. Jeśli umrzesz, pech! Big Pharma z pewnością rozwinie swoje działy prawny i PR i natychmiast zakwestionuje powiązania między ich szczepieniem a twoją śmiercią. Nigdy, przenigdy nie przyznają się do związku, a nawet gdyby to zrobili, nie ma dla nich żadnych konsekwencji prawnych. Nie ma regresu.

Kodeks Norymberski nr 8: Eksperyment muszą być przeprowadzane przez osoby posiadające kwalifikacje naukowe
Ósmy punkt Kodeksu to:

„Eksperyment powinien być prowadzony wyłącznie przez osoby posiadające kwalifikacje naukowe. Na wszystkich etapach eksperymentu od osób, które prowadzą lub uczestniczą w eksperymencie, należy wymagać najwyższych umiejętności i staranności ”.
Lekarze tacy jak dr Stefan Lanka i dr Tom Cowan, którzy kwestionują narrację głównego nurtu wirusologii - a mianowicie, że zaraźliwe wirusy istnieją i mogą cię zarazić - z pewnością kwestionowaliby, że biurokraci zawodowi, tacy jak dr Anthony Fauci i naukowcy z Big Pharma, są naprawdę wykwalifikowani, ale nawet jeśli zaakceptujesz, że tak jest, naukowcy, którzy wytwarzają szczepionki, nie są tymi, którzy je podają. Robią to zwykłe pielęgniarki i lekarze. Ilu z nich naprawdę wie, czym jest szczepionka nie będąca szczepionką, co robi, pełną listę jej składników i pełną listę jej długoterminowych skutków ubocznych? Nikt nie zna tego ostatniego, właśnie dlatego, że jest to gigantyczny eksperyment.
Tworząc nielegalne maski, politycy odgrywają rolę lekarza, stawiając się w roli ekspertów medycznych, dyktując całej populacji dyrektywy zdrowotne i interwencje medyczne. Ludzie nie wyrazili zgody na polityków, którzy nie mają wykształcenia medycznego, aby działali jako ich osobiści lekarze.

Kodeks Norymberski nr 9: Każdy musi mieć swobodę zakończenia eksperymentu w dowolnym momencie
Dziewiąty punkt Kodeksu to:

„W trakcie trwania eksperymentu podmiot ludzki powinien mieć możliwość zakończenia eksperymentu, jeśli osiągnął fizyczny lub psychiczny stan, w którym kontynuacja eksperymentu wydaje mu się niemożliwa”.
Czy masz prawo położyć kres szalonym kultowym eksperymentom medycznym COVID? Oczywiście, że nie! Ludzie są dyskryminowani za to, że nie noszą masek, przez pozbawienie ich prawa do swobodnego podróżowania, handlu i pracy. Ludziom grożą grzywny i więzienie za nie noszenie masek. Prawa ludzi są naruszane, gdy korzystają z prawa do podejmowania własnych decyzji medycznych, odmawiając szczepienia. Nie ma wolności dla podmiotu COVID, na którym przeprowadza się eksperymenty.

Kodeks Norymberski nr 10: Naukowiec musi w każdej chwili zakończyć eksperyment, jeśli istnieje prawdopodobna przyczyna, która doprowadzi do urazu lub śmierci
Dziesiąty punkt Kodeksu to:

„W trakcie trwania eksperymentu naukowiec kierujący musi być przygotowany do zakończenia eksperymentu na dowolnym etapie, jeśli ma prawdopodobne powody, by wierzyć, że w dobrej wierze, lepszych umiejętnościach i ostrożnej ocenie wymaga od niego kontynuacji eksperyment może spowodować obrażenia, kalectwo lub śmierć podmiotu eksperymentalnego. ”
Ten punkt zawiera wyrażenie „prawdopodobna przyczyna”, które jest prawdopodobnie dobrze znane wielu ludziom, zwłaszcza Amerykanom, ponieważ jest zapisane w czwartej poprawce do konstytucji Stanów Zjednoczonych, która chroni ludzi przed rewizjami i konfiskatami, chyba że policja ma nakaz oparty na prawdopodobnych spowodować, że osoba ta popełniła przestępstwo. Prawdopodobna przyczyna jest prawnie uznawana za wyższą normę niż „uzasadnione przekonanie” lub „uzasadnione podejrzenie”, które są sformułowaniami używanymi w innych jurysdykcjach. Niezależnie od tego, czy uważasz, że jakakolwiek firma Big Pharma KIEDYKOLWIEK dobrowolnie wstrzymała wprowadzanie szczepionek z powodu swoich „doskonałych umiejętności i ostrożnej oceny”Że mogą szkodzić ludziom? Nie ma mowy! Zyski są zbyt wielkie, a ich linia obrony jest taka, że niektórzy ludzie mogą zostać zranieni lub zabici przez szczepionki, ale wszystko to dla „większego dobra” ochrony społeczeństwa. Jak powiedział Martin Luther King: „ Uciskający nigdy nie daje wolności dobrowolnie; musi tego żądać uciskany ”.

Wniosek
Społeczeństwo się teraz cofa. Ze strachu rezygnujemy z wywalczonych praw i wolności. Zbiorowo, zapominamy, że już dawno ustalono podstawowych praw człowieka, takich jak cielesnej autonomii , suwerenności medycznej i świadomej, dobrowolnej zgody . Kodeks norymberski jest surowym przypomnieniem, że przeszliśmy przez to wszystko już wcześniej i przeszliśmy przez to, aby skrystalizować wyciągnięte wnioski. Musimy pamiętać, kim jesteśmy i powstrzymać te szalone eksperymenty medyczne COVID - zanim będzie za późno.
*****
Makia Freeman jest redaktorką alternatywnych mediów / niezależnego serwisu informacyjnego The Freedom Articles , autorką książki Cancer: The Lies, the Truth and the Solutions oraz starszym badaczem w ToolsForFreedom.com . Makia jest na Steemit i Parler .
Źródła:
* https://thefreedomarticles.com/covid-cult-and-the-10-stages-of-genocide/
* https://thefreedomarticles.com/not-a-vaccine-mrna-covid-vaccine-chemical-pathogen-device/
* https://www.ushmm.org/information/exhibitions/online-exhibitions/special-focus/doctors-trial/nuremberg-code
* https://thefreedomarticles.com/bioweapons-bioterrorism-lyme-disease-weaponized-ticks/
* https://www.ushmm.org/information/exhibitions/online-exhibitions/special-focus/doctors-trial/nuremberg-code#Permiable
* https://www.fda.gov/medical-devices/personal-protective-equipment-infection-control/n95-respirators-surgical-masks-and-face-masks
* https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/us/us200en.pdf
* https://academic.oup.com/jcem/advance-article/doi/10.1210/clinem/dgaa733/5934827
* https://www.bitchute.com/video/3ihv9O0UBS4B
* https://thefreedomarticles.com/10-reasons-sars-cov-2-imaginary-digital-theoretical-virus/
* https://childrenshealthdefense.org/defender/deaths-injuries-following-covid-vaccine-cdc/
* https://www.bitchute.com/video/9KCxyj9zQ4N8
* https://www.bitchute.com/video/gofAFCyTH5qg
* https://www.bitchute.com/video/KpF6oEZ9TX36
* https://www.bitchute.com/video/kUNk3lTOn2po
* https://thefreedomarticles.com/9-simulations-drills-laws-prepared-for-the-coronavirus/
* https://thefreedomarticles.com/deep-down-virus-rabbit-hole-question-everything/
___
https://thefreedomarticles.com/do-mandatory-masks-vaccines-break-10-points-nuremburg-code/

CBS DEKLARUJE: Będziesz potrzebować " paszportu szczepień '' COVID, aby podróżować od lata 2021 r

Bez wzmianki o prawach do prywatności wydaje się, że "mainstreamowe" media są całkowicie zaangażowane w nakłanianie Cię do „pokazania swoich dokumentów” Podczas gdy Stany Zjednoczone przygotowują się do otwarcia, po niepotrzebnie długich blokadach COVID, główne media kształtują narrację, że „paszporty szczepień” będą nie tylko wymagane do podróży, ale że pojawią się jako konieczność do lata tego roku. Redaktor podróżniczy CBS News, Peter Greenberg, wydawał się niemal radosny, kiedy przewidział dwie rzeczy: że podróże - zarówno krajowe, jak i międzynarodowe - najprawdopodobniej powrócą tego lata i że będzie to warunek konieczny, aby móc podróżować.

Greenberg stwierdził wprost, że aby podróżować, najprawdopodobniej będziesz potrzebować dowodu, że zostałeś zaszczepiony na COVID. Powiedział, że paszporty szczepień będą nowym standardem w podróży.

„To będzie wymagane”
- powiedział Greenberg. „Prawdziwe pytanie brzmi: jaka technologia będzie dostępna do stworzenia powszechnie akceptowanego i czytelnego dokumentu, którego nie można sfałszować”.

Zauważył, że wstępne wersje paszportu szczepionki - lub paszportu zdrowia - są opracowywane przez kilka punktów, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym - a w niektórych przypadkach są to kombinacje obu na całym świecie. Greenberg zwrócił uwagę na wysiłki podejmowane w Danii, wskazując, że nordycki naród tworzy cyfrowy paszport dla obywateli, który będzie zawierał wszystkie aktualne informacje medyczne, które można aktualizować na tej cyfrowej karcie. ”

Reporter CBS News, mówiąc z autorytetem zwykle zarezerwowanym dla lekarzy wyższego szczebla, którzy są blisko związani z "pandemią" COVID, powiedział, że chociaż wydaje się, że celem są cyfrowe wersje „twoich dokumentów”, wczesne modele prawdopodobnie będą fizyczne.

Jeden przedsiębiorca wymyślił dwie wersje paszportu szczepień, jedną na podróże międzynarodowe, a drugą na krajowe. Wersja międzynarodowa zawiera technologię e-szczepionek, która jest równoznaczna z elektroniczną wersją Twojej dokumentacji medycznej. Jego wersja domowa - lub podstawowa (bez technologii e-szczepionki), sugeruje, byłaby bardziej odpowiednia do podróży krajowych i codziennych interakcji. Obie wersje zawierają informacje o tym, która szczepionka została podana, gdzie została podana i kiedy.

Greenberg powiedział lokalnym dziennikarzom, że weryfikacja szczepionek najprawdopodobniej stanie się powszechna dla statków wycieczkowych i niektórych linii lotniczych już w lipcu.
„Będą o to prosić w punkcie wyjścia i punkcie wejścia” - powiedział Greenberg. Kontynuował, mówiąc, że dodatkowe miejsca, w których możesz zostać poproszony o „okazanie dokumentów”, obejmują kasy lotnicze, pasy kontroli paszportowej oraz punkty wejścia na pokład odprawy celnej i ochrony granic.

Zagubiony w szaleństwie pośpiechu, aby spełnić wymagania dotyczące dokumentacji szczepionek, to istniejące przepisy HIPPA i sama kwestia prywatności. Ustawa o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych z 1996 r. (HIPPA) stworzyła krajowy standard ochrony wrażliwych danych pacjentów. Chronione informacje zdrowotne (PHI) obejmują nie tylko Twoje imię i nazwisko, numer ubezpieczenia społecznego, adres (y), numer (y) telefonu, wyniki testów i diagnozy, ale także cechy osobiste i behawioralne, które mogą pomóc każdemu - w tym branży turystycznej firmy -by wybrać osoby. Ponadto Czwarta Poprawka do Karty Praw Konstytucji Stanów Zjednoczonych chroni przed nielegalnymi przeszukaniami, wyraźnie stwierdzając : „Prawo ludzi do zabezpieczenia swoich osób, domów, dokumentów i mienia przed nierozsądnymi rewizjami i zajęciami nie będzie naruszane i żadne nakazy nie będą wydawane, ale z prawdopodobnej przyczyny, popartej przysięgą lub potwierdzeniem, w szczególności opisujące miejsce, które ma być przeszukane, oraz osoby lub rzeczy do zajęcia. ”
Co ciekawe, nie było żadnych grup obrońców prywatności, które podjęłyby temat naruszenia prywatności Amerykanów, jeśli chodzi o wątpliwy temat dokumentacji szczepionek.
https://nationalfile.com/cbs-declares-youll-need-a-covid-vaccination-passport-to-travel-by-summer-2021/
olek19801 shares this
1.7K
Obowiązkowe maski i szczepionki przekraczają 10 punktów Kodeksu Norymberskiego
Orędzia
Przyjaciele kochajmy tych których nikt nie kocha to moze Wielki Ucisk nie bedzie taki uciążliwy. Maryja o Miłości-zacznij kochać innych, nie oczekując niczego w zamian. Kiedy zaczniesz to robić, za…