Anton Čulen
12798

Text zasvätenia Ruska a Ukrajiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Text zasvätenia Ruska a Ukrajiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie zverejnený

Arcidiecéza sv. Pavla v meste Minneapolis v USA na svojich webových stránkach zverejnila text zasvätenia Ruska a Ukrajiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ktoré vykoná pápež František spolu so všetkými biskupmi sveta už za dva dni, v piatok 25. marca.
Správu priniesol portál Life Site News a potvrdila ju aj agentúra Catholic News Agency.
Text zasvätenia je nečakane obsiahly. Zmienka Panny Márie Fatimskej sa v ňom nenachádza, zato slovo „Rusko“ je v ňom obsiahnuté dvakrát. Kľúčová časť textu je táto:
„Takže, Matka Božia, ako aj naša Matka, tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu slávnostne zverujeme a zasväcujeme nás, Cirkev a celé ľudstvo, zvlášť Rusko a Ukrajinu.“

Celý text zasvätenia

Ó, Mária, Matka Božia a naša matka, v tomto čase skúšky sa k tebe navraciame. Ako matka nás miluješ a poznáš nás: žiadna obava našich sŕdc nie je pred tebou skrytá. Matka milosrdenstva, ako často sme zažívali tvoju bdelú starostlivosť a tvoju pokojamilovnú prítomnosť! Ty nás nikdy neprestávaš viesť k Ježišovi, Princovi Pokoja.

Napriek tomu sme my zblúdili z cesty pokoja. Zabudli sme na príklad naučený z tragédií minulého storočia – obeť miliónov, ktorí padli vo svetových vojnách. Ignorovali sme záväzky, ktoré sme učinili ako spoločenstvo národov. Zradili sme sny ľudí o mieri a nádeji pre mladých. Ochoreli sme chamtivosťou, mysleli sme len na naše národy a ich záujmy, stali sme sa ľahostajní a chytení v našich egoistických potrebách a obavách.

Vybrali sme si ignorovať Boha, byť uspokojení našimi ilúziami, rásť v arogancii a agresivite, utláčať nevinné životy a hromadiť zbrane. Prestali sme byť opatrovníkmi blížnemu a správcami nášho domova. Poničili sme pozemskú záhradu vojnou a našimi hriechmi sme zlomili srdce nášho nebeského Otca, ktorý túži, aby sme si boli bratmi a sestrami. Stali sme sa ľahostajnými ku každému a všetkému okrem seba.

Teraz s hanbou voláme: Odpusť nám, Pane! Svätá Matka, uprostred biedy našej hriešnosti, uprostred našich bojov a slabostí, uprostred tajomstva neprávosti, ktorým je zlo a vojna, nám pripomínaš, že Boh nás nikdy neopúšťa, ale naďalej na nás s láskou dohliada, pripravený odpustiť nám a povzniesť nás k novému životu. To On nám dal teba a stvoril tvoje Nepoškvrnené Srdce – útočisko pre Cirkev a celé ľudstvo. Skrze Božiu láskavú vôľu si ty s nami; ešte aj v najťažších momentoch našich dejín, ty si tu, aby si nás viedla svojou nežnou láskou.

Teraz sa k tebe obraciame a klopeme na dvere tvojho srdca. My sme tvoje milované deti. V každej dobe sa nám dávaš na známosť, voláš nás k obráteniu. V tejto temnej hodine nám pomôž a udeľ nám svoju útechu. Ešte raz nám povedz: „Nie som tu ja, ktorá som vašou Matkou?“ Ty si schopná rozviazať uzly našich sŕdc a našich dôb. Do teba vkladáme našu dôveru.

Máme dôveru, že zvlášť v týchto chvíľach skúšky nebudeš hluchá k našim úpenlivým prosbám a prídeš nám na pomoc. To je to, čo si učinila v Káne galilejskej, keď si sa prihovorila Ježišovi a on učinil prvé zo svojich znamení. Aby si zachovala radosť zo svadobnej slávnosti, povedala si mu: „Nemajú vína.“ Teraz, ó Matka, zopakuj tieto slová a túto modlitbu, pretože v našich vlastných dňoch nám došlo víno nádeje, radosť utiekla, bratstvo vybledlo. Svoju ľudskosť sme zabudli a dar mieru sme premárnili. Otvárame svoje srdcia násiliu a pustošeniu.

Ako veľmi potrebujeme tvoju materinskú pomoc! Preto, ó Matka, vypočuj naše prosby. Hviezda mora, nedopusť, aby sme stroskotali v búrke vojny. Archa Novej zmluvy, povzbuď očakávania a cesty zmierenia. Kráľovná Neba, obnov Boží pokoj vo svete. Odstráň nenávisť a smäd po pomste, a uč nás odpúšťaniu. Osloboď nás od vojny, ochráň náš svet od hrozby nukleárnych zbraní. Kráľovná ruženca, daj, nech si uvedomíme svoju potrebu modlitby a lásky. Kráľovná ľudskej rodiny, ukáž ľuďom cestu bratstva. Kráľovná mieru, dosiahni mier pre náš svet.

Ó Matka, nech tvoja bolestivá žiadosť pohne zatvrdnutosťou našich sŕdc. Nech tvoje slzy vyliate za nás učinia toto vyschnuté údolie opätovným vzrastom našej nenávisti. Uprostred búrky zbraní, nech tvoje modlitby obrátia naše myšlienky k mieru. Nech tvoj materinský dotyk upokojí tých, ktorí trpia a utekajú pred dažďom bômb. Nech tvoje materstvo uteší tých, ktorí sú nútení opustiť svoje domovy a svoju rodnú krajinu. Nech nás tvoje Bolestivé Srdce pohne k súcitu a inšpiruje nás otvoriť naše dvere a starať o našich bratov a sestry, ktorí sú zranení a odsunutí nabok.

Svätá Matka Božia, ako stojíš pod krížom, Ježiš, vidiac učeníka po tvojom boku, povedal: „Hľa, tvoj syn.“ Týmto spôsobom ti zveril každého z nás. Učeníkovi a každému z nás povedal: „Hľa, tvoja Matka.“ Matka Mária, túžime privítať ťa v našich životoch a našich dejinách. V tejto hodine, unavené a zdesené ľudstvo stojí s tebou pod krížom s potrebou zveriť sa tebe a skrze teba sa zasvätiť Kristovi.

Národy Ukrajiny a Ruska, ktoré si ťa ctia s veľkou láskou, sa teraz k obracajú k tebe, nech tvoje srdce bije so súcitom pre nich a pre všetkých ľudí zničených vojnou, hladom, nespravodlivosťou a chudobou.

Takže, Matka Božia, ako aj naša Matka, tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu slávnostne zverujeme a zasväcujeme nás, Cirkev a celé ľudstvo, zvlášť Rusko a Ukrajinu. Príjmi tento akt, ktorý konáme s dôverou a láskou. Učiň, aby vojna azda skončila a mier sa rozšíril po svete. „Fiat“, ktorý vyšiel z tvojho srdca, otvoril dvere dejín pre Princa Pokoja. Dôverujeme, že skrze tvoje srdce, pokoj nastane nanovo úsvit. Tebe zasväcujeme budúcnosť celej ľudskej rodiny, potreby a očakávania každého národa, úzkosti a nádeje sveta.

Skrze tvoj príhovor, nech sa Božia milosť vyleje na zem a jemný rytmus mieru sa navráti, aby poznačil naše dni. Naša Pani, ktorá vyslovila „Fiat“, na ktorú zostúpil Duch Svätý, obnov medzi nami harmóniu, ktorá pochádza od Boha.

Nech ty, naša „živá fontána nádeje“, oblažíš vodami suchosť našich sŕdc. V tvojom lone dostal Ježiš telo; pomôž nám vypestovať spoločenstvo. Kedysi si kráčala ulicami nášho sveta; veď nás po ceste pokoja. Amen

Text zasvätenia zverejnila ako prvá Arcidiecéza sv. Pavla v Minneapolise: archspmmainsite.s3.amazonaws.com/…ation+of+Russia+Ukraine+to+Blessed+Virgin+Mary.pdf

MG
Text zasvätenia Ruska a Ukrajiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie zverejnený
ľubica
Zuzana Schlosserova shares this
5