Jazyk
Napísať komentár …
Sunamis 46
If they say there is nothing left in his brain Why do they still keep him in hospital ? There is brain left Otherwise he would not respond- This … Viac
Vered Lavan

Burke in Slovakia 27-28 April 2018

V sobotu 28. apríla o 10:30 bude kardinál Burke celebrovať sv. omšu podľa Misála sv. Jána XXIII. (teda podľa staršieho spôsobu slávenia rímskeho obradu) v kostole alžbetínok na Špitálskej ulici v … Viac
Napísať komentár …
ľubica
ľubica
V sobotu 28. apríla o 10:30 bude kardinál Burke celebrovať sv. omšu podľa Misála sv. Jána XXIII. (teda podľa staršieho spôsobu slávenia rímskeho … Viac
5 1
V sobotu 28. apríla o 10:30 bude kardinál Burke celebrovať sv. omšu podľa Misála sv. Jána XXIII. (teda podľa staršieho spôsobu slávenia rímskeho obradu) v kostole alžbetínok na Špitálskej ulici v … Viac
duseahvezdy.cz

Napomínat papeže je výraz poslušnosti vůči Kristu – Duše a hvězdy

Kardinál Burke Někteří lidé obviňují z neposlušnosti ty, kdo vyjadřují pochybnosti, otázky a kritiku činnosti papeže, ale „náprava zmatku či omylu …
http://www.duseahvezdy.cz/2018/04/12/kardinal-burke-napominat-papeze-je-vyraz-poslusnosti-vuci-kristu/
Napísať komentár …
Zedad
Se svými myšlenkami, slovy i skutky, jednou budeme muset stát před Hospodinem. Modleme se.
Zedad
Uvádět člověka do pravdy, je služba lásky.
5
Richard John Neuhaus vystúpil z luteránskej cirkvi, aby sa stal rímskym katolíkom: „Rímskokatolícka cirkev je Kristovou cirkvou, ktorá je najlepšie usporiadanou cirkvou v dejinách.“ ................… Viac
lifenews.sk

Čo môžu urobiť biskupi pre ex-protestantské duchovenstvo

Protestantskí duchovní, muži aj ženy, vstupujú do Cirkvi preto, lebo jednoducho kapitulujú pred „Kristovou Cirkvou, ktorá je obsahom aj formou …
http://www.lifenews.sk/14939/co-mozu-urobit-biskupi-pre-ex-protestantske-duchovenstvo
Napísať komentár …

Mlčet nestačí

Útlá kniha Mlčet nestačí, kterou v minulém roce vydalo nakladatelství Hesperion, rozhodně stojí za přečtení. Jde o knižní vydání rozhovoru, který s kardinálem Burkem vedl francouzský novinář … Viac
Napísať komentár …
ľubica
Burke in Slovakia 27-28 April 2018
1 67

Padesát let postupné ztráty úcty k Nejsvětější svátosti, aneb Cesta k poznámce pod čarou č. 351

Není to tak, že bychom se jednoho krásného dne roku 2017 probudili a náhle zjistili, že nejvyšší místa podporují svatokrádežné svaté přijímání. K této chvíli vedl dlouhý, pomalý proces. Spočíval v …
Napísať komentár …
32

Barnevernet pronásleduje rodinu, která se kvůli šikaně syna rozhodla pro domácí školu

Terese a Leif Kristiansenovi v současné době prožívají jednu z nejhorších rodičovských nočních můr: úřady rodině násilně odebraly dvanáctiletého syna kvůli tomu, že se ho rodiče rozhodli vzdělávat …
Napísať komentár …
duseahvezdy.cz

Zrnka pravdy – v hromadě čeho? – Duše a hvězdy

Aktuální vydání časopisu Salve: Revue pro teologii a duchovní život je věnované islámu; o stejném tématu pojednává také článek Lukáše Noska ve starš…
http://www.duseahvezdy.cz/2018/02/22/zrnka-pravdy-v-hromade-ceho/
Napísať komentár …
26

Don Morselli a jeho veřejné vyznání víry ve formě přísahy

Don Morselli svému biskupovi mons. Matteo Zuppimu v Boloni Veřejné vyznání víry ve formě přísahy 1. Úvod Excelence, nikdy jsem neskrýval své rozpaky nad exhortací Amoris laetitia, a sdílím je s …
Napísať komentár …
58

Pokroková Brazília - ovocie bergoglianizmu

video kromě dvou biskupek stáli u oltáře: Mons. Donizetti (pomocný biskup z Porto Alegre); Mons. Romulo (biskup z Montenegro); Mons. Adilson Busin (pomocný biskup z Porto Alegre); Mons. Alessandro … Viac
Napísať komentár …
1 2
lumendelumine.cz

Svatý Gabriel od Bolestné Matky Boží

Svatý Gabriel se narodil v aristokratické rodině v Assisi 1. března 1838 jako jedenáctý ze třinácti dětí Sante Possentiho, starosty města, a Anežky …
https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=svaty-gabriel-od-bolestne-matky-bozi
Napísať komentár …
40

Vy se tedy modlete takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích... a neuveď nás do pokušení, ale zbav nás …

Je to sám Pán, který nás učil, jak se máme modlit, jednak svým učením a jednak svým příkladem. První slova křesťanské modlitby par excellence, která v blízkosti křtu je předávána katechumenům, …
Napísať komentár …
66

Teologie querr in Vatikan: 18. - 23. 2. 2018

Sexuální identity nejsou něco jako zavřené krabice, které chce Bůh vzájemně „komplementovat“ a které mají stále zůstat nezměněny zafixované do definitivních oddělených rolí. Žiji ve světě a vidím … Viac
Napísať komentár …

Sv. Petr Damián: ...ze všech hříchů je tím nejtěžším sodomie

Svatý Petr Damián (1007-1072), opat kláštera ve Fonte Avellana, později kardinál v Ostii, byl jednou z nejvýznamnějších osobností katolické reformy v jedenáctém století. Jeho kniha Liber Gomorrhia…
Napísať komentár …
ľubica
»Jestliže tato naprosto hanebná a ohavná neřest nebude okamžitě zastavena železnou pěstí, meč Božího hněvu dopadne na nás všechny a mnozí zahynou«, … Viac

»Pokládám tento pontifikát za katastrofu a Bergoglia pro jeho falšování stabilní nauky za nejhoršíh…

9. února 2018 pronesl na univerzitě v Cambbridge kardinál Cupich přednášku, ve které vyložil „změnu paradigmatu papeže Františka v katolické praxi“. Na konci konference prof. John Rist položil kardi…
Napísať komentár …

Athanasius Schneider vyzýva biskupov sveta, aby podpísali Vyhlásenie o nemenných pravdách

V exkluzívnom interview, ktoré sa uskutočnilo len dva týždne po vydaní Vyhlásenia o nemenných pravdách o sviatostnom manželstve, vyzýva biskup Athanasius Schneider svojich bratov biskupov na celo…
Napísať komentár …
Libor Halik
BISHOP SCHNEIDER SPEAKS: A Church in Crisis www.youtube.com/watch www.youtube.com/watch Viac
lifenews.sk

Spôsob informovania pápeža o dianí v Cirkvi je pod tlakom zmien kvôli „prešľapom“ v Čile

[autorka: Nicole Winfield] Do akej miery je pápež František informovaný o tom, čo sa deje v početnej jeden a pol mil
http://www.lifenews.sk/15020/sposob-informovania-papeza-o-diani-v-cirkvi-je-pod-tlakom-zmien-kvoli-preslapom-v-cile
Napísať komentár …