U.S.C.A.E.
14.02.2021 / Norimberský kódex 2/2 ..... / DANIELA USTUPSKA
10:16
13.02.2021 / Norimberský kódex 1/2 ..... / DANIELA USTUPSKA
10:47
10.02.2021 / Deťom ubližovať nedáme ! 😈💪🔥 / DANIELA USTUPSKA
10:17
12.02.2021 / Školský manuál opatrení má "ODPORÚČACÍ" charakter !!! 😈🔥💪 / DANIELA USTUPSKA
10:01
U.S.C.A.E.
52
. 01.02.2021 / Charta Ľudských práv 💖 právo 6-10 sú porušované,zaplníme ulicu??? 💪🔥 / DANIELA USTUPSKAMore
.
01.02.2021 / Charta Ľudských práv 💖 právo 6-10 sú porušované,zaplníme ulicu??? 💪🔥 / DANIELA USTUPSKA
10:07
Přátelé Eucharistie III., Orfilm 2020
01:21:36
Přátelé Eucharistie II., Orfilm 2020
01:05:45
Přátelé Eucharistie I., Orfilm 2020
01:01:49