U.S.C.A.E.
U.S.C.A.E.
1210

Tradiční liturgie přitahuje mladé lidi

pch24.pl články 18.02.2024 452 slov 3 min. Západní média upozorňují, že příslušníci tzv. „generace Z“, tj. narození zhruba na přelomu minulého a současného století, pokud je vůbec zaujme Církev …More
pch24.pl články
18.02.2024 452 slov 3 min.
Západní média upozorňují, že příslušníci tzv. „generace Z“, tj. narození zhruba na přelomu minulého a současného století, pokud je vůbec zaujme Církev, tak nejčastěji právě ta tradiční, věrná katolickým dogmatům a sloužící tzv. tridentskou mši. Týká se to zemí, kde kdysi živá víra kapitulovala před vlnami laicizace.
„Generace Z” našla katolické náboženství – napsaly např. britský Evening Standard nebo Daily Mail. Právě latinská mše „je klíčem k cestě mladých do kostelních lavic“ – píše první z uvedených médií. „Typickými příklady jsou úspěch kostela sv. Bedy v Claphamu, kde je denně sloužena latinská mše a průměrný věk věřících činí 22 let, a životní příběh obrácení Shia LaBeoufa [herce a hudebníka] – který mimochodem nepatří ke generaci Z. Z toho lze vyvodit následující závěr: mladí lidé nacházejí smysl svého života v tradičním křídle katolické víry,“ tak hodnotí situaci The Catholic Herald. Jeho publicista Thomas Edwards uvádí, že už sám fakt …More
U.S.C.A.E.
178
Old Gregorian Chant - Dies Irae (English + Latin Lyrics) "Dies Irae" translates to "Day of Wrath" and is a latin 'Sequence' attributed to either Thomas of Celano of the Franciscans (1200–1265) or to …More
Old Gregorian Chant - Dies Irae (English + Latin Lyrics)
"Dies Irae" translates to "Day of Wrath" and is a latin 'Sequence' attributed to either Thomas of Celano of the Franciscans (1200–1265) or to Latino Malabranca Orsini (d. 1294), lector at the Dominican studium at Santa Sabina. It highlights the horrowing events surrounding the End Times found in Sacred Scripture and the heavy judgement all must face on this last day.
This piece has been used in the Traditional Roman Rite for Requiem (Funeral) Mass for centuries, only being removed from the rite in the 1960's.
This is one of the Catholic Church's most beautiful chants and has been used many times in modern day movies and pop culture, exemplifying the universal beauty of the Church that appeals to people of all times.
Old Gregorian Chant - Dies Irae (English + Latin Lyrics)
05:55

Znak kríža

Jozef Duháček 26. februára 2024 Cirkev Komentár Jednou zo zmien, ktoré urobili reformátori omše po II. vatikánskom koncile, bolo odstránenie mnohých znakov kríža, ktoré sa zrazu, po stáročiach, …More
Jozef Duháček
26. februára 2024
Cirkev Komentár
Jednou zo zmien, ktoré urobili reformátori omše po II. vatikánskom koncile, bolo odstránenie mnohých znakov kríža, ktoré sa zrazu, po stáročiach, považovali za nadbytočné a opakujúce sa.
Takže tradičná forma sv. omše obsahuje oveľa viac znakov kríža ako Novus ordo missae. Počty, ktoré uvádzajú autori sa mierne líšia, ale najčastejšie sa spomína štyridsaťosem. Ale znamená to, keď sa toto posvätné gesto tak často opakuje, že je zbytočné? Je to skutočne stredoveký nános, ktorý sa zbytočne opakoval a množil, až stratil akýkoľvek význam?
Záber zo slávenia tradičnej latinskej omše v Oxforde, Anglicko
zdroj: flickr.com
Kritika, že niečo opakované je zbytočné, by mala znieť povedome. Je to rovnaký argument protestantov o modlitbách naspamäť a „márnom opakovaní“, že samotný fakt opakovania je to, čo robí gesto „márnym“. Povedať 50-krát Zdravas Mária je márne opakovanie, povedia nám protestanti; liturgickí reformátori trvali na tom, že urobiť 48 …More

Je Katolická církev povinná řešit otázky sociální spravedlnosti?

Karol Dučák články 24.02.2024 2127 slov 10 min. Na takto kategoricky položenou otázku musíme odpovědět jednoznačně ano. Katolická církev nemůže ignorovat požadavky sociální spravedlnosti ve světě …More
Karol Dučák články
24.02.2024 2127 slov 10 min.
Na takto kategoricky položenou otázku musíme odpovědět jednoznačně ano. Katolická církev nemůže ignorovat požadavky sociální spravedlnosti ve světě. Jedním dechem ale musíme konstatovat, že Ježíš Kristus, zakladatel jedině pravé Katolické církve, nepřišel na tento svět proto, aby řešil otázky sociální spravedlnosti, ale aby spasil svět. Jenomže sám Spasitel nebyl lhostejný k materiálním potřebám lidí a vždy neohroženě pranýřoval extrémní případy majetkové nerovnosti.
Hluboký smysl pro sociální spravedlnost charakterizoval celou jeho pozemskou misi. Bible je plná jeho výroků, které se nesou v tomto duchu. Například slova, která Ježíš řekl bohatému mládenci: „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě!“ (Mt 19, 21). Nebo slova, která Ježíš řekl svým apoštolům: „Amen, pravím vám: Bohatý jen těžko vejde do nebeského království. Znovu vám říkám: Spíš projde velbloud uchem …More
Josef Bob
Dučák je modernistický magor
kaza333
Aniž požádáš statku jeho - JINAK - Nebudeš dychtit po ženě svého bližního. Nebudeš toužit po domě svého bližního ani po jeho poli ani po jeho otroku …More
Aniž požádáš statku jeho - JINAK - Nebudeš dychtit po ženě svého bližního. Nebudeš toužit po domě svého bližního ani po jeho poli ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.
Kdo se vyvyšoval nad Boha - komu chceš sloužit ?
2 more comments

Muži prinášajúci Krista našim predkom pred príchodom svätých Cyrila a Metoda

Branislav Michalka 23. februára 2024 Cirkev História Napriek nepochybným zásluhám svätých vierozvestcov, ktorí sprostredkovali Evanjelium našim predkom v pre nich zrozumiteľnom jazyku, zostáva …More
Branislav Michalka
23. februára 2024 Cirkev História

Napriek nepochybným zásluhám svätých vierozvestcov, ktorí sprostredkovali Evanjelium našim predkom v pre nich zrozumiteľnom jazyku, zostáva skutočnosťou, že neboli prvými misionármi na našom území. Dôkazy o prítomnosti kresťanstva na území dnešného Slovenska nachádzame už v období rozšírenia Rímskej ríše na naše územie a počas sťahovania národov. Vojaci Rímskeho impéria tvorili zrejme prvých kresťanov, ktorí dlhodobejšie žili severne od Dunaja.
Ilustračný obrázok, zdroj: picryl.com
Systematické šírenie kresťanstva začalo približne v 3. storočí po Kr. a veľmi mu napomohla tzv. Jantárová cesta, po ktorej prúdil na sever nielen tovar a kultúrne vymoženosti, ale aj svedectvá kresťanskej viery. Táto cesta sa začínala v meste Aquileia, na území dnešných Benátok, kde sa nachádzala významná kresťanská komunita.
Bohužiaľ, o pôsobení misionárov na našom území nemáme veľa prameňov. Chaotická doba spojená s úpadkom impéria a s následným sťahovaním …More
Kamil Horal
Prvé správy o kresťanstve na území dnešného Slovenska sú z čias,keď tu Slovania nežili ešte...ale od rímskych vojakoch-nápis na Trenč. skale r.179…More
Prvé správy o kresťanstve na území dnešného Slovenska sú z čias,keď tu Slovania nežili ešte...ale od rímskych vojakoch-nápis na Trenč. skale r.179...už boli kresťania v rím. vojsku...ďalej germanská kráľovná Fritigilda v 4 st. sa dala pokrstiť a do jej územia patrilo i Slovensko..sv.Ambróz v 4.st spísal pre naše územia aj katechizmus...v 7-9.storočí misionári z Írska a Škotska apoštolovali medzi usadenými Slovanmi...až potom kňazi z Franzskej ríše...za čias Sama nakrátko tu pôsobili franzskí kňazi v 7.st...Takže Sk malo už nejaké slabé základy pre Cyril a Metodom...
JohnJoe
...pre informáciu... Vladimirus de juxta Hornad - J. V. Timkovic, OSBM, Dejiny greckokatolikov Podkarpatska /9.-18. storocie/, Kosice, 2004, 956 pp.More
...pre informáciu...
Vladimirus de juxta Hornad - J. V. Timkovic, OSBM, Dejiny greckokatolikov Podkarpatska /9.-18. storocie/, Kosice, 2004, 956 pp.
Stiahnite si hore uvedenu knihu rozdelenu v 5 pdf dokumentoch. Budete tak vlastnit vo svojom pocitaci uplne ZDARMA tuto 956 stranovu historicku knihu.
Autor uverejňuje túto knihu pod pseudonymom: "Vladimirus de juxta Hornad" podobne, ako to urobil pred viac ako 250 rokmi baziliánsky mních "Gabriele de juxta Hornad" (nebol to toti G. Schwarcz ako sa často mylne uvádza) vo svojej knihe: Initia religionis christianae inter Hvngaros Ecclesiae orientali adserta, Francofvrti-Lipsiae, 1740, v ktorej okrem iného dokázal, že celé Uhorsko bolo pôvodne byzantského obradu, a to až do začiatku 14. storočia. Súčasný «Vladimirus de juxta Hornad» svojho predchodcu značne dopľňa a podobne ako Gabriele de juxta Hornad, aj on si volí pseudonym z obavy pred prípadnou persekúciou zo strany nepriateľov pravdy.
download for free Timkovic books
Vladimirus de juxta …More
5 more comments

Prejav blasfemického liberálneho vodnatého kreténizmu počas svätej omše

22. februára 2024 Krátke správy Neveril som vlastným očiam, keď som videl, čo sa to deje v niektorých chrámoch katolíckej Cirkvi v Nemecku. Tamojší liberáli už evidentne stratili posledné zábrany …More
22. februára 2024 Krátke správy
Neveril som vlastným očiam, keď som videl, čo sa to deje v niektorých chrámoch katolíckej Cirkvi v Nemecku. Tamojší liberáli už evidentne stratili posledné zábrany a veriaci sa tak môžu stať v Nemecku počas slávenia Novus ordo missae svedkami ozajstného blasfemického liberálneho vodnatého kreténizmu v tých najlepších švejkovských tradíciách.
Zdroj: snímka obrazovky/youtube.com
Zaskočený som samozrejme nebol len ja, ale aj Taylor Marshall a Poliaci na pch24.pl, ktorí rovnako uvedené video okomentovali. Počas podávania svätého prijímania, ktoré mimochodom podávala liberálna aktivistka zásadne do ručičky, do taktu pri tom hrala cirkusová kapela tzv. „Kačací tanec“.
Udalosť sa stala v kostole Krista Kráľa v diecéze Passau a liberálni katolíci vnímali túto svätú omšu ako „veselú karnevalovú svätú omšu“. Počas rozdávania svätého prijímania spustili veselí muzikanti kačací tanec, deti tancovali a „klaunica“ sa posadnuto vrtela pri oltárnom stole.
Samozrejme …More
Johan Matej Saladin
Tak akože ďaleko nechodme podobne veci vidno aj u nás...len túto pesničku som ešte nepočul to je pravda
Slavomir Kyjovsky
Josef Bob- Genius. Ako by sme nevedeli ako Satan koná.
One more comment

Jozefinizmus 21. storočia: Kňazi sa stali apologétmi demokracie, politickými aktivistami EÚ, nadháňačmi sekulárneho štátu a globalizmu

Branislav Michalka 22. februára 2024 Cirkev Politika Komentár Keď cisár Jozef II., vzorný to ideál osvietenského panovníka, prežiarený pokrokovými myšlienkami encyklopedistov a lóžových bratov …More
Branislav Michalka
22. februára 2024 Cirkev Politika
Komentár
Keď cisár Jozef II., vzorný to ideál osvietenského panovníka, prežiarený pokrokovými myšlienkami encyklopedistov a lóžových bratov reformoval Cirkev vo svojich dedičných dŕžavách, rozhodol sa transformovať klérus do polohy oddaných služobníkov štátu, ktorých hlavnou úlohou nebola spása duší, varovanie veriacich pred hriechom a bludom, pripomínanie Božieho súdu, mystické zanietenie pre transcendentného Boha, modlitba a liturgia, ale výchova obyvateľstva k osvietenému a pokrokovému spôsobu života, láske k štátu a k plneniu občianskych povinností.
Ilustračný obrázok, zdroj: wikimedia commons
Kňazi mali učiť roľníkov novým pokrokovým spôsobom hospodárenia, výhodám pravidelnej hygieny, mali bojovať proti „poverčivosti“ barokového katolicizmu, šíriť gramotnosť a tým zvyšovať zapojenie občanov do služieb štátu, nabádať k poctivému plateniu neustále sa zvyšujúcich daní (pokrok predsa niečo stojí) – skrátka celkovo vzbudzovať lásku,…More
Ján Slovák
Vedľajším dôsledkom týchto snáh bolo rušenie „nepotrebných“ kontemplatívnych reholí, obmedzovanie cirkevných sviatkov, rušenie pútí a pútnických …More
Vedľajším dôsledkom týchto snáh bolo rušenie „nepotrebných“ kontemplatívnych reholí, obmedzovanie cirkevných sviatkov, rušenie pútí a pútnických miest, či dokonca zasahovanie cisára priamo do liturgie, čo mu vynieslo od pruského kráľa Fridricha II. posmešný titul „kostolník“.
🤔
To mi pripomína dnešnu demokraticku spoločnosť vrátane klerikov, ktorí tak radi sa oháňajú demokraciou, zvlášť v čase Plandémie:
Zvyšovanie daní?
Ved to su zvyšovanie poplatkov do NATO, EU, alebo mestskej kasy-daň za byt (4 nasobne behom 1 roka)
Rušenie sviatkov: ešte nedavno chceli zrušiť sviatok Sedembolestnej a z nedele robia biznis deń - deň nakupovania z akcii, ako keby ani sviatok nebol
Liturgia a sv.prijímanie načal hl.hygienik Mikas s požehnnaím biskupov a samozrejme vládou SR
U.S.C.A.E.
Na druhý deň biskup Zsifkovics v Rakúsku angažovane volá: „Nenechávajte Európu populistom!“ Uviedol, že neexistuje lepší model „udržania pokroku, …More
Na druhý deň biskup Zsifkovics v Rakúsku angažovane volá: „Nenechávajte Európu populistom!“ Uviedol, že neexistuje lepší model „udržania pokroku, slobody a mieru“ ako EÚ. Portál Katholisch.at píše, že biskup (!) označil „naše“ spoločné hodnoty v EÚ: demokracia, rovnosť, ochrana životného prostredia, ochrana menšín, solidarita, mier, sloboda, rešpektovanie ľudských práv. Skrátka, je toho na celú učebnicu politológie. Novinárom v rozcítení pripomenul históriu európskej vlajky, ktorá podľa neho „predstavuje hodnoty dôležité aj pre kresťanov“! Podľa neho „v dejinách umenia znamená modrá vlajka vieru, dôveru, vernosť, ale aj vesmír a Božiu prítomnosť“! No prosím, a niektorí hoaxeri doteraz tvrdili, že modrá je kultová farba slobodomurárov a že napríklad osvietenskí buditelia vložení do lóže, nosili z toho dôvodu modré pančuchy k rokokovým pumpkám.
Comunión en La Mano: El Triunfo de la Desobediencia Comunión en La Mano: El Triunfo de la Desobediencia [Película 4K]More
Comunión en La Mano: El Triunfo de la Desobediencia
Comunión en La Mano: El Triunfo de la Desobediencia [Película 4K]
01:37:30
juan Esteban Toledo Gonzalez shares this
Mariae Conceptione shares this
Comunión en la mano el Triunfo de la DesobedienciaMore
Comunión en la mano el Triunfo de la Desobediencia
2 more comments

Škandál okolo blasfemickej hry „Ježiš z Montrealu“ sa stupňuje

21. februára 2024 Krátke správy Dramaturg Slovenského národného divadla Daniel Majling uviedol, že režisérom blasfemickej hry je mladší brat rektora Kolégia Antona Neuwirtha. Hry sa tiež zastal aj …More
21. februára 2024 Krátke správy
Dramaturg Slovenského národného divadla Daniel Majling uviedol, že režisérom blasfemickej hry je mladší brat rektora Kolégia Antona Neuwirtha. Hry sa tiež zastal aj dlhoročný moderátor TV Lux, ktorý zároveň odsúdil našu petíciu a súčasne s tým možno konštatovať, že kresťanské spoločenstvá sú voči nej prekvapivo potichu. Žeby stáli za blasfemickou hrou… kresťania?
Zdroj: archív Christianitas.sk
Zaujímavú novinku ohľadom blasfemickej hry „Ježiš z Nazaretu“ uviedol dramaturg SND Daniel Majling pre hlásnu trúbu liberálnych katolíkov:
Začnem genézou inscenácie. Na začiatku celého procesu som sa opýtal režiséra Jána Luterána, akú tému chce robiť. Povedal, že nejakú duchovnú, ktorá sa zaoberá náboženstvom, vierou. Má k tomu blízko. Koniec koncov jeho starší brat je Martin Luterán, šéf Kolégia Antona Neuwirtha. Ani ja od toho nemám ďaleko. Som evanjelik.
Kolégium Antona Neuwirtha založil spomenutý Martin Luterán v roku 2009. Na jeho otvorení bol prítomný …More
Jozef Christian
Začnem genézou inscenácie. Na začiatku celého procesu som sa opýtal režiséra Jána Luterána, akú tému chce robiť. Povedal, že nejakú duchovnú, …More
Začnem genézou inscenácie. Na začiatku celého procesu som sa opýtal režiséra Jána Luterána, akú tému chce robiť. Povedal, že nejakú duchovnú, ktorá sa zaoberá náboženstvom, vierou. Má k tomu blízko. Koniec koncov jeho starší brat je Martin Luterán, šéf Kolégia Antona Neuwirtha. Ani ja od toho nemám ďaleko. Som evanjelik.
😬
...a to akože má byť nejaká garancia vierohodnosti, ked sa odvoláva na šéfa Kolegia A.Neuwirtha?
Ved to je liberalne "kolegium" plné heretikov. Skôr by som povedal, že to je dôkaz blasfémie divadelneho predstavenia, ked za ním stoja takí heretici
Monika Alman
Stačia mi mená autorov "skvostu" a ich obhajcovia a je to hneď jasné. A kto by sa pred to SND s Oltárnou Sviatosťou v monštrancii postavil? Možno …More
Stačia mi mená autorov "skvostu" a ich obhajcovia a je to hneď jasné. A kto by sa pred to SND s Oltárnou Sviatosťou v monštrancii postavil? Možno niekto na dôchodku... Tu nevadí iné prznenie...si myslíte, že budú riešiť nejakú hru.
One more comment

National Geographic: „Mladí vedú tradicionalistickú katolícku protireformáciu“

Matej Gavlák 21. februára 2024 Spoločnosť O National Geographic sme v súvislosti s katolíckou vierou písali už niekoľkokrát a vždy vo veľmi pozitívnom duchu. Spoločnosť venovala tematicky celé …More
Matej Gavlák
21. februára 2024
Spoločnosť
O National Geographic sme v súvislosti s katolíckou vierou písali už niekoľkokrát a vždy vo veľmi pozitívnom duchu. Spoločnosť venovala tematicky celé číslo miestam spojeným so zjaveniami Panny Márie, nastupujúcemu pontifikátu pápeža Františka, či obnove katedrály Notre-Dame. Priniesla tiež veľký článok o exorcizme, či dokument o pravdepodobnom nálezisku starozákonnej Sodomy. Pred pár mesiacmi prišla s novou veľkou reportážou o mladých katolíkoch navštevujúcich tradičnú svätú omšu.
O tom, že mladých katolíkov čoraz viac priťahuje práve tradičná svätá omša, píšeme na našom portáli Christianitas.sk takmer neustále. Najmä nastupujúca tzv. Generácia Zet (ročníky 1997 až 2012) sa veľmi výrazne prikláňa k hlbšiemu duchovnu – ktoré v rámci katolíckej Cirkvi ponúka práve tradicionalistické hnutie. Fenomén už začína byť natoľko výrazný, že si ho všimli napríklad v New York Times, či National Geographic. Ten v októbri minulého roka priniesol reportáž s …More

Zednářství ve Vatikánu

Šetření kardinála Gagnona Veronika Rasponi články 15.02.2024 401 slov 2 min. Charles Theodor Murr je kanadský katolický kněz, který v Římě úzce spolupracoval s kardinálem Edouardem Gagnonem (1918…More
Šetření kardinála Gagnona
Veronika Rasponi články
15.02.2024 401 slov 2 min.
Charles Theodor Murr je kanadský katolický kněz, který v Římě úzce spolupracoval s kardinálem Edouardem Gagnonem (1918–2007), jemuž papež Pavel VI. nařídil rekonstrukci kurie po zprávách o zednářích v jejím lůně. P. Murr toto vše popisuje v knize (italsky) „Massoneria vaticana. Logge, denaro e poteri occulti nell’inchiesta Gagnon“, česky „Zednářství ve Vatikánu, lóže, peníze a okultní síly podle Gagnonova vyšetřování“, Verona 2023 (pozn. překl.: překlad této knihy do češtiny neexistuje).
P. Charles T. Murr s papežem Janem Pavlem II.
Zpráva kard. Gagnona se týká pontifikátu tří papežů: Pavla VI., Jana Pavla I. a Jana Pavla II. V letech 1972 až 1974 opakovaně dva kardinálové, Silvio Odi a Dino Staffa, upozorňovali papeže Pavla VI., že prefekt Kongregace pro biskupy kardinál Sebastiano Baggio a sekretář Kongregace pro liturgii arcibiskup Annibale Bugnini (pozn. překl.: tvůrce NOM) jsou aktivními svobodnými zednáři …More
Josef Bob
Alexandra Ritzová
Jestliže je pravda to, co uvádíte: "Pavel VI. nařídil rekonstrukci kurie po zprávách o zednářích v jejím lůně. P. Murr toto vše popisuje v knize.…More
Jestliže je pravda to, co uvádíte: "Pavel VI. nařídil rekonstrukci kurie po zprávách o zednářích v jejím lůně. P. Murr toto vše popisuje v knize...", tak jak to, že P.Murr popisuje ve své knize něco o Janu Pavlu II., který za Pavla VI. přece ještě papežem nebyl? Potom je to od začátku FAUX.
15 more comments

Jordan Peterson: „Prioritou Cirkvi ma byť spása duší a nie boj so zmenou klímy“

19. februára 2024 Krátke správy V nedeľu 11. februára bol hosťom katolíckej televízie EWTN známy kanadský konzervatívny mysliteľ Jordan Peterson. V Kanade ho má miestna progresivistická úderka …More
19. februára 2024 Krátke správy
V nedeľu 11. februára bol hosťom katolíckej televízie EWTN známy kanadský konzervatívny mysliteľ Jordan Peterson. V Kanade ho má miestna progresivistická úderka plné zuby a v programe ukázal, prečo tomu tak je.
Zdroj: fb Jordan Peterson
Na otázku, prečo od 60. rokov Cirkev stráca veriacich napriek tomu, že sa práve v tomto období vydala po ceste „väčšej relevantnosti“ a „väčšej otvorenosti“ voči neveriacemu svetu, profesor Peterson polonahnevane odpovedá:
Koho do pekla zaujímajú gitaroví hippies? … Celé je to povrchné, to je zjavné… Malo to byť pozvanie k veľkému dobrodružstvu života. Čo je veľké dobrodružstvo života? – „Vezmite svoj kríž a nasledujte ma.“ Tomu hovorím pozvánka! Cirkev však v toto stratila vieru.“
Kanadský filozof sa ďalej rozohňuje nad myšlienkou, že sa Cirkev snažila, aby ju neveriaci svet bral vážne. „Cirkev sa chcela stať „relevantnou“, gúľa očami. Podľa jeho slov sa tým docielilo to, že nad slová „Vezmite svoj kríž a nasledujte ma“…More
dominikguzman
Ono myslím, že v jeho knihe o ňom bolo písané, že je katolík.
U.S.C.A.E.
Všetci traja veľmajstri počas konferencie obhajovali zlučiteľnosť katolíckej viery so slobodomurárstvom. Samozrejme, pokiaľ si pod „katolíckou vierou …More
Všetci traja veľmajstri počas konferencie obhajovali zlučiteľnosť katolíckej viery so slobodomurárstvom. Samozrejme, pokiaľ si pod „katolíckou vierou“ predstavujú to, čo sa dnes bežne šíri z úst veľkého množstva pastierov a aj vedenia vo Vatikáne, je treba priznať ich tvrdeniam ratio: áno, toto je ideovo zlúčiteľné so slobodomurárstvom.
Veľmajster Bisi dokonca uviedol, že ku vstupu do lóže Veľkého Orientu ho priviedol rast v katolíckej viere. Tu sa dá opäť len zopakovať to, čo bolo povedané vyššie: ide evidentne o sladké plody pokoncilového aggiornamenta. Netreba samozrejme podceňovať ani predkoncilový, aj keď podzemný, dialóg medzi prelátmi a slobodomurármi. Veď aj samotný autor liturgickej reformy z roku 1969, kardinál Annibale Bugnini, mal byť podľa tvrdenia viacerých zdrojov zaslúžilým členom tohto, po novom zrejme bohumilého združenia.
Tvrdil to okrem iného známy britský katolícky aktivista a spisovateľ Michael Davies, ktorý bol v rokoch 1992 až 2004 prezidentom organizácie Una …More
3 more comments

Jak se nepřátelé Církve vysmívali Lurdům

Marcin Jendrzejczak články 11.02.2024 1406 slov 7 min. Zjevení Panny Marie v Lurdech r. 1858 byla potvrzením pravdivosti katolické víry. Nepřekvapuje proto, že nepřátelé Církve se pokoušeli a nadále …More
Marcin Jendrzejczak články
11.02.2024 1406 slov 7 min.
Zjevení Panny Marie v Lurdech r. 1858 byla potvrzením pravdivosti katolické víry. Nepřekvapuje proto, že nepřátelé Církve se pokoušeli a nadále pokoušejí je „demytologizovat“. Ale jejich argumenty při bližším zkoumání se samy ukazují jako lehce vyvratitelné mýty.
2. polovina 19. stol. byla pro křesťany těžkou dobou. R. 1859 Charles Darwin publikoval svou knihu „O původu druhů“. Proti vůli autora byla využita k boji proti náboženství. O tři roky později se objevil na trhu „Život Ježíšův“ Ernesta Renana. Jeho autor se pokoušel „dokázat“, že Pán Ježíš byl normálním, i když poněkud výjimečným člověkem. Za pět let poté Karl Marx a Friedrich Engels vydali svůj „Kapitál“. To všechno bylo využíváno k potírání náboženství.
Matka Boží jakoby předpovídala tyto útoky. Proto se zjevila v lokalitě Lourdes v jihozápadní Francii r. 1858 14leté chudobné analfabetce Bernadetě Soubirousové. Stalo se tak celkem 18krát v jeskyni Massabielle. Poprvé 11.…More
Zachrana 21
I když se někomu zda mariánská úcta sentimentální, dětinská, tak primluva a pomoc P. Marie funguje
Stylita shares this
One more comment

Osvietenstvo, revolúcia a smrť

Jozef Duháček 19. februára 2024 História V roku 1812, keď sa na Napoleonovu revolučnú armádu chystala z rúk cára a prírody veľká pohroma, dostal William Godwin, slávny anglický filozof tej doby, …More
Jozef Duháček
19. februára 2024
História
V roku 1812, keď sa na Napoleonovu revolučnú armádu chystala z rúk cára a prírody veľká pohroma, dostal William Godwin, slávny anglický filozof tej doby, hoci už nie úplne v zenite svojej slávy, list od mladého aristokrata menom Percy Shelly. Shelly čítal Godwinov opus magnum – Rozpravu o politickej spravodlivosti a teraz sa pýtal, prečo Revolúcia, ktorú Godwin nadšene chválil zlyhala a nepriniesla ľudstvu predpovedané blaho. Treba povedať, že Shelly sa pod vplyvom Godwinovej filozofie stal presvedčeným vyznávačom revolučných vízií.
Adolf Northern, Návrat Napoleona z Ruska
zdroj: wikimedia commons
Existujú idey, ktoré sú absolútne nesprávne a zároveň sú tak atraktívne, že isté typy intelektov nie sú schopné tieto idey zavrhnúť, ale sú hnané svojimi skazenými životmi dokazovať nesprávnosť týchto ideí. Jedným z takých ľudí bol Shelly a jednou z takých ideí je aj osvietenstvom nesprávne interpretovaná idea slobody.
Slobodu dosiahnutú skrze revolúciu …More
Běž, ale už nehřeš
02:32
Monika Alman
Len by som doplnila, že do piesku Pán Ježiš písal ich hriechy. A dosť tu absentuje skutočnosť, že zákon bol taký, že ak niekoho prichytili pri …More
Len by som doplnila, že do piesku Pán Ježiš písal ich hriechy. A dosť tu absentuje skutočnosť, že zákon bol taký, že ak niekoho prichytili pri cudzoložstve, mali sa ukameňovať obaja. A keďže ich chytili priamo pri tom, kde zdúchol chlap? Toho nechali zdrhnúť alebo bol v druhom rade už s nachystaným šutrom? Kde sa v Biblii píše žehnám vašej nezriadenej láske?vašej sodomii...vašim hriechom? Len hrešte ďalej...Boh bezpodmienečne odpúšťa a tí čo dodržiavajú prikázania sú prispatí dementi.
Trepifajksl
Ano, přesně tak-běž, ale už nehřeš. A ne, že Bůh toleruje a odpouští cizoložstvo bez podmínek, jak zde někteří samovykladači perlí s popíráním …More
Ano, přesně tak-běž, ale už nehřeš. A ne, že Bůh toleruje a odpouští cizoložstvo bez podmínek, jak zde někteří samovykladači perlí s popíráním desatera.
2 more comments

Začalo globálne povstanie roľníkov? Roľníci, sedliaci a post-sedliaci – odveký predmet nenávisti pokrokovej a liberálnej elity – sa búria po celom …

Branislav Michalka 17. februára 2024 Politika Komentár Roľník – brzda pokroku Roľníci, obyvatelia vidieka, sedliaci – odveký terč pohŕdania a nenávisti ľavicových, liberálnych a progresívnych elít …More
Branislav Michalka
17. februára 2024
Politika Komentár
Roľník – brzda pokroku
Roľníci, obyvatelia vidieka, sedliaci – odveký terč pohŕdania a nenávisti ľavicových, liberálnych a progresívnych elít, sa dnes stávajú pre sociálnych utopistov a inžinierov, projektujúcich svoje environmentálne, multikultúrne a multirasové fantázie, pobehujúc ako Liliputáni s „odbornými“ projektmi po tele spútaného a postupne umierajúceho Gulivera európskeho poľnohospodárstva, opäť kameňom úrazu.
Ilustračný obrázok, zdroj: snímka obrazovky/youtube.com
Tradičná nenávisť ľavicových a liberálnych elít k vidieckemu a roľníckemu spôsobu života má hlboké korene. Masa samostatne hospodáriacich roľníkov, najmä v minulých storočiach, keď tvorila väčšinu populácie, sa stavala nielen odmietavo k pokrokovým utópiám, ale navyše jej rezistencia mala základy, ktoré sa dali len veľmi ťažko narušiť. Revoluční vylepšovatelia ľudstva vedeli, že roľníci majú svoje vlastné potraviny, vedia si sami vyrobiť odev a nástroje, tvoria …More
U.S.C.A.E.
Konečne. Ja na komunistu, čo sa hodne neúspešne vydáva za katolíka aj tak nemám náladu. Si myslíte že mi to nejak extra vadí? Aspoň dáte konečne …More
Konečne. Ja na komunistu, čo sa hodne neúspešne vydáva za katolíka aj tak nemám náladu. Si myslíte že mi to nejak extra vadí? Aspoň dáte konečne pokoj. Ja keď som zistil že ma nechcete, tak na vaše vlákna nechodím a ani nebudem. Tak to robí chlap. Drzé decko, aj keď staré musí mať pravdu, aj keď o danej veci "vie" maximálne plytko. Škoda že to nebolo skôr. Takýto mudroškovia vášho typu nás dostali tam kde sme.
U kolektivizácie porušovaním dvoch Prikázaní v súbehu, asi to Desatoro nejak mne záhadne vlastne plnili. Ja neviem ja len mudrujem. To že niekto ako osoba samostatne plní Desatoro, preto sa ten režim vo svojej podstate nestáva dobrým. Ten je stále zlý. Kresťania v pohanskom Ríme plnili Desatoro, takže tá pohanskosť Ríma sa stala dobrom. Prepáčte, ale na síce zavinutú, ale v dôsledku takúto chorú konštrukciu, nemám bunky a je mi z nej zle.
. ARMATA .
Kolektivizácia nebol zlý nápad. Prečo by všetko nemalo slúžiť všetkým? Tak ako aj dnes,každý systém je v prvom rade o ľuďoch a ich správaní. Videli …More
Kolektivizácia nebol zlý nápad. Prečo by všetko nemalo slúžiť všetkým? Tak ako aj dnes,každý systém je v prvom rade o ľuďoch a ich správaní. Videli sme čo sa dialo po páde socializmu a vidíme to prakticky až po dnes,tú narastajúcu chamtivosť a nenažranosť po peniazoch,po majetku,hlavne u ľudí,ktorí si nechávajú hovoriť "politici". Napríklad taký Matovič žiadny politik nie je,iba prasprostý klamár,zlodej a nactiutŕhač.
50 more comments

Podľa kardinála Müllera nás LGBT ideológia a Fiducia supplicans vovádzajú do „starého pohanstva“

15. februára 2024 Krátke správy Tieto slová zazneli v rozhovore s Edwardom Pentinom z portálu National Catholic Register. Kardinál v interview tiež lamentuje, že kvôli dokumentu Fiducia supplicans …More
15. februára 2024 Krátke správy
Tieto slová zazneli v rozhovore s Edwardom Pentinom z portálu National Catholic Register. Kardinál v interview tiež lamentuje, že kvôli dokumentu Fiducia supplicans už nikto nehovorí o požehnávaní manželstiev, detí či rodiny. V strede všetkého sú homosexuáli.
Gerhard kardinál Müller
zdroj: snímka obrazovky/youtube.com
Na otázku novinára Pentina, či by chyby vo Fiducia supplicans mali byť stiahnuté a kardinál Fernández odvolaný, kardinál Gerhard Müller odpovedá:
To je otázka na pápeža a na jeho zodpovednosť. Ale myslím si, že so všetkými týmito rozhovormi a interpretáciami interpretácií sa veci nezlepšujú. Vráťme sa späť ku jednoznačnosti slova Božieho a k tomu, čo hovorí katechizmus, a neskláňajme sa pred touto absolútne zlou LGBT a „woke“ ideológiou.
To nie je nič moderné; to je úpadok späť do starého pohanstva. Môžete to vidieť v starom pohanskom – gréckom, rímskom, či perzskom svete: všetci všade povoľovali homosexuálne skutky a sexuálne vzťahy s …
More
milu1
efez 5.Smilstvo a akákoľvek nečistota alebo lakomstvo nech sa ani len nespomenú medzi vami, ako sa patrí na svätých, 4ani mrzkosť, ani hlúpe reči a …More
efez 5.Smilstvo a akákoľvek nečistota alebo lakomstvo nech sa ani len nespomenú medzi vami, ako sa patrí na svätých, 4ani mrzkosť, ani hlúpe reči a neprístojné žarty, lebo to sa nesluší; radšej vzdávajte vďaky. 5Lebo uvedomte si a pochopte, že ani jeden smilník, ani nečistý, ani chamtivec, čo je modloslužobník, nemá dedičstvo v Kristovom a Božom kráľovstve.
Monika Alman
Kto sa pozrie slizko na ženu, už s ňou zhrešil...kvôli takýmto mám chodiť v burke? A čo tak sebaovládanie...No Müller nesklamal. Jednoznačné stanovisko …More
Kto sa pozrie slizko na ženu, už s ňou zhrešil...kvôli takýmto mám chodiť v burke? A čo tak sebaovládanie...No Müller nesklamal. Jednoznačné stanovisko hodné kardinála. Hriech sa potiera. Trest sa potiera. Všetko utopíme vo falošnom milosrdenstve namiesto pokánia. Načo teda Kristus bol Ukrižovaný, keď hriech nie je hriech, peklo prázdne a pod. Hovorí to niekto konkrétny, takže sa vylučuje z Cirkvi. Len, čo z toho, keď to skončí zase len pri rečiach a článkoch.
4 more comments
Je kniha Genesis historií? Is Genesis History? - Watch the Full FilmMore
01:44:07
ABADAN . .
Stačí zajet kousek za Prahu a vzít si kladívko a rozloupnout kámen. Najdeme trilobity, mušle, korály... Zkameněliny v travertinu a spol. 😊 Moc …More
Stačí zajet kousek za Prahu a vzít si kladívko a rozloupnout kámen. Najdeme trilobity, mušle, korály... Zkameněliny v travertinu a spol. 😊 Moc pěkná procházka, doporučuji....
Josef Bob
KATOLÍK NOPROBLEM
18 more comments

R. N. Coudenhove-Kalergi ako duchovný otec Európskej únie alebo Projekt rozpustenia katolíckej soli

Radomír Tomeček 15. februára 2024 História Politika European Society Coudenhove-Kalergi (Európska spoločnosť Coudenhove-Kalergi) je spoločnosť spojená s udeľovaním Európskej ceny Coudenhove-KalergiMore
Radomír Tomeček
15. februára 2024 História Politika

European Society Coudenhove-Kalergi (Európska spoločnosť Coudenhove-Kalergi) je spoločnosť spojená s udeľovaním Európskej ceny Coudenhove-Kalergi. Získať túto cenu možno každé 2 roky za mimoriadny prínos v procese európskeho zjednocovania.
Zaslúžilí budovatelia Európskej únie
Medzi ocenených prominentov sa dostali napríklad Otto von Habsburg, bývalý predseda Paneurópskej únie, Angela Merkelová, bývalá nemecká kancelárka, Herman Van Rompuy, bývalý predseda Európskej rady, Jean-Claude Juncker, bývalý predseda Európskej komisie, alebo Ibrahim Rugova, bývalý kosovský prezident.
Zaujímavé je aj personálne zloženie a funkcie členov Európskej spoločnosti Coudenhove-Kalergi. Z jej internetovej prezentácie vyplýva, že medzi niekoľkých členov jej rady bez portefeuille boli zaradení aj Daniel Herman, bývalý český minister kultúry, bývalý hovorca Českej biskupskej konferencie a laicizovaný katolícky kňaz, a Mikuláš Dzurinda, bývalý slovenský …More
Blahovec01
To, čo si uviedol je už stará známa vec. Paneurópska únia je "stvorená" na likvidáciu národných štátov, na likvidáciu Kresťanstva, a ako nástroj …More
To, čo si uviedol je už stará známa vec.
Paneurópska únia je "stvorená" na likvidáciu národných štátov, na likvidáciu Kresťanstva, a ako nástroj na budovanie NWO. To je už stará známa vec.
A tejto veci napomáha aj Vatikán.
Známe sú vyjadrenia pápeža Vojtylu, že Eu je božie požehananie. Je to jeho výrok.
Dokazuje to aj skutočnosť, komu slúžil Ján P II.
Ja osobne považujem EU nie za Božie požehnanie, ale prekliatie. Je to žalár národov, nástroj na likvidáciu národov, nástroj v rukách Globalistov na presdenie NWO.
dyk
Kádéhá už naozaj otvorene odstraňuje národ a vieru zo svojích krokov. To súhlasí
12 more comments

Komunistická strana Číny zverejnila novú „päťročnicu“ – päťročný plán na „počínštenie“ katolíkov v Číne. Žeby ďalšie ovocie dohody medzi Čínou a …

14. februára 2024 Krátke správy Počas Vianoc prišla Komunistická strana Číny s pokrokovou novinkou, ktorú si pripravila ako darček pre čínskych katolíkov. Po prvýkrát bolo zverejnené znenie päťročného …More
14. februára 2024 Krátke správy
Počas Vianoc prišla Komunistická strana Číny s pokrokovou novinkou, ktorú si pripravila ako darček pre čínskych katolíkov. Po prvýkrát bolo zverejnené znenie päťročného plánu „počínštenia“ katolicizmu na roky 2023 – 2027, ktorý si stanovili čínski šíritelia pokroku.
Túto budovateľskú „päťročnicu“, aké si pamätáme z čias budovania socializmu, schválil oficiálny orgán, ktorý zastrešuje Konferenciu katolíckych biskupov a Vlastenecké združenie čínskych katolíkov. Obe fungujú pod dohľadom špecializovaného odboru Komunistickej strany Číny, ktorý osvietene riadi náboženský život v krajine. Dokument zverejnili počas Štedrého dňa na webovej stránke čínskej katolíckej cirkvi.
Ilustračný obrázok, zdroj: needpix.com
Čínski katolíci sa už teda nachádzajú v druhom roku päťročnice, aj keď o tom do Vianoc zrejme ani nevedeli. To samozrejme nie je problém, stačí, že o tom vedela strana. Alebo aj Vatikán?
Budovateľská odvaha čínskych komunistov má solídny základ. V roku …More