Alexandra2020
Alexandra2020 shares from Tomislav
961
20:18
JAN TAULER Blahoslavené oči
Alexandra2020 shares from Stylita
1.4K
Svatý mučedník Simeon, apoštol ze sedmdesáti, biskup jeruzalémský, příbuzný Páně (♰ 107) památka 27. dubna / 10. května Byl synem Kleofáše, mladšího bratra Josefa Snoubence ¹. V dospělosti na …More
Svatý mučedník Simeon, apoštol ze sedmdesáti, biskup jeruzalémský, příbuzný Páně (♰ 107)
památka 27. dubna / 10. května
Byl synem Kleofáše, mladšího bratra Josefa Snoubence ¹. V dospělosti na vlastní oči spatřil zázraky Pána našeho Ježíše Krista, uvěřil v něho a stal se jedním ze 70 apoštolů.
Svatý Simeon poté kázal Kristovo učení, poučoval o pravdách svaté víry a odsuzoval modlářství.
Po mučednické smrti svatého apoštola Jakuba (♰ 63), prvního jeruzalémského biskupa, zvolili jeruzalémští křesťané, na jeho místo svatého apoštola Simeona.
Jeruzalémské Církvi, sloužil po dobu čtyřiceti let a učinil mnoho práce na Kristově vinici a v šíření blahé zvěsti Evangelia.
Za vlády císaře Trajána (Marcus Ulpius Traianus 98-117), byli římským místodržitelem Atticusem pronásledováni nejen křesťané, ale také všichni potomci Davidovi.
Tehdy bylo nějakými heretiky místodržiteli oznámeno, že svatý Simeon pochází z rodu krále Davida a vyznává křesťanskou víru. Svatý Simeon byl uvězněn a po mnoho dní byl …More
POZVANIE NA VEČERU Po rokoch manželstva som objavil nový spôsob, ako udržať pri živote iskru lásky. Moja manželka mi navrhla, aby som išiel na rande s inou ženou! "Ale ja som sa rozhodol pre teba", …More
POZVANIE NA VEČERU
Po rokoch manželstva som objavil nový spôsob, ako udržať pri živote iskru lásky. Moja manželka mi navrhla, aby som išiel na rande s inou ženou!
"Ale ja som sa rozhodol pre teba", namietal som.
"Ja viem. Ale ľúbiš aj ju. Život je veľmi krátky, venuj jej svoj čas."
Súhlasil som. Tá druhá žena, za ktorou ma moja manželka poslala, bola moja matka.
Pre pracovné povinnosti a starostlivosť o deti som ju mohol navštíviť len občas. Raz večer som jej zavolal, aby som ju pozval na večeru a do kina.
"Čo sa ti stalo? Si v poriadku?" opýtala sa ma. Moja matka je typ ženy, ktorá si myslí, že večerný telefonát alebo nečakané pozvanie je predzvesťou zlých správ.
"Povedal som si, že by bolo fajn byť chvíľu s tebou," odvetil som jej. "To by ma veľmi potešilo," súhlasila. Keď som ju v piatok po práci išiel vyzdvihnúť, bol som nervózny. Ako pred rande. A keď otvorila dvere, videl som, že aj ona je veľmi rozrušená. Usmiata žiarila ako anjel. "Povedala som svojím kamarátkam, že idem "na …More
Alexandra2020 shares from Marieta Ria
1.3K

6 matiek veľkých svätých

Ku Dňu matiek je dobré pripomenúť, že v dejinách kresťanstva mala od počiatku materská postava vždy zásadnú úlohu. Tu je 6 matiek veľkých svätých, ktoré si môžete vziať ako príklad a inšpiráciu! …More
Ku Dňu matiek je dobré pripomenúť, že v dejinách kresťanstva mala od počiatku materská postava vždy zásadnú úlohu. Tu je 6 matiek veľkých svätých, ktoré si môžete vziať ako príklad a inšpiráciu!
Aby sa mohol vteliť sám Boh, musel myslieť na matku, alebo skôr na Matku par excellence: Pannu Máriu. Dôležitosť materskej postavy dobre poznali aj tí svätci, ktorí, neprekvapivo, mali matky, ktoré boli dôležitými príkladmi viery.
1. Svätá Monika
Má dvadsaťdva rokov, keď sa jej narodil prvorodený Augustín. Mladý muž sa čoskoro s neskrotnou slobodou oddá radostiam života. Monika sa ho snaží dostať späť na správnu cestu, no neúspešne. Keď sa jej syn presťahuje do Ríma, Monika strávi noc v slzách pri hrobke sv. Cypriána. Neskôr jej biskup z Tagaste predpovedá: "Je nemožné, aby sa stratil syn toľkých sĺz." V skutočnosti bol Augustín pokrstený, stal sa biskupom v Hippo a o stáročia neskôr bol vyhlásený za učiteľa Cirkvi.
2. Flavia Giulia Elena
Je cisárovnou Rímskej ríše, manželkou Constantia Clorusa …More
Ak si v ťažkostiach, alebo máš problém - modli sa k Panne Márii. Ak sa nevieš rozhodnúť - modli sa k Duchu Svätému. Panna Mária mi pomáha v nebezpečenstve a Duch Svätý v bezbrannosti. Boh za teba …More
Ak si v ťažkostiach, alebo máš problém - modli sa k Panne Márii. Ak sa nevieš rozhodnúť - modli sa k Duchu Svätému. Panna Mária mi pomáha v nebezpečenstve a Duch Svätý v bezbrannosti. Boh za teba bojuje do poslednej chvíle.
o. Marián Kuffa
Alexandra2020 shares from Stylita
2.3K
překlad: ✍️ Umírající staré ženě bylo 89 let, byla ochrnutá. Týden před smrtí začala ležící stříkat sebe i zdi. Nemohla mluvit. Bylo zvláštní vidět, když člověk přijde k člověku smrt, cítí, že …More
překlad:
✍️ Umírající staré ženě bylo 89 let, byla ochrnutá. Týden před smrtí začala ležící stříkat sebe i zdi. Nemohla mluvit. Bylo zvláštní vidět, když člověk přijde k člověku smrt, cítí, že se jeho duše začíná oddělovat. Těch jsem potkal hodně. Jeden z mých příbuzných ležel a říkal: „To je zázrak! Právě jsem byl v Moskevské oblasti, byl jsem doma, viděl jsem všechny své příbuzné. "A on ležel a umíral na Sibiři. Tedy, Pán mu konečně prokázal takové milosrdenství - dovolil mu se s těmi místy rozloučit, všechny vidět. Zemřel hned druhý den.
Na konci(života) se u hříšné duše objevují nečistí duchové. Vědí, že se duše má oddělit, střeží ji. Možná proto babička postříkala (možná svěcenou vodou pozn. Stylita) sebe a zdi - aby ti zlí duchové odešli.
V Trojicko-Sergejevské Lavře byl takový archimandrita Tichon (Agrikov). Tohle byl nejrozumnější pastýř. Žil pastýřským životem. Velké blaho dostali ti studenti, kteří poslouchali jeho přednášky. Jednou byl povolán k umírající v Sergiovské Posadě …More

Pokánie a umŕtvovanie: Máš sa naozaj rád? Ak hej, znenáviď sa trošku a prevezmi na seba ochotne nejakú dobrovoľnú obeť, nejakú bolesť

Pokánie a umŕtvovanie: Máš sa naozaj rád? Ak hej, znenáviď sa trošku a prevezmi na seba ochotne nejakú dobrovoľnú obeť, nejakú bolesť Život človeka tu na zemi je nemysliteľný bez bolesti, a najmä …More
Pokánie a umŕtvovanie: Máš sa naozaj rád? Ak hej, znenáviď sa trošku a prevezmi na seba ochotne nejakú dobrovoľnú obeť, nejakú bolesť
Život človeka tu na zemi je nemysliteľný bez bolesti, a najmä nie život kresťana

Darmo je, bolesti sa nikto z nás nevyhne. A komu by sa to predsa tu v čase podarilo, tomu sa to určite nepodarí vo večnosti. Ježiš nás má nevýslovne rád, chce nás všetkých spasiť, chce nás zachrániť pred večným utrpením, a preto nám odporúča časné…
Spomeň si len na jeho osem blahoslavenstiev. A tých, čo sa zbabelo vyhýbajú každej nepríjemnosti, upozorňuje príkladom Sodomčanov a výstražnými slovami: „Ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete“.
Máš sa naozaj rád? Ak hej, znenáviď sa trošku a prevezmi na seba ochotne nejakú dobrovoľnú obeť, nejakú bolesť.
Máš rád ľudí? Odporúčaj im to isté.
Umŕtvovanie
Čím kto hreší, tým trestaný býva. Ak neposlúchneš Boha, ktorý od teba žiada stálu bdelosť, umŕtvovanie a sebazápor, nediv sa, keď ťa potom neposlúchajú tvoje pudy a vášne. …More
Alexandra2020 shares from Janko333
23.6K

Znaky falošných prorokov

Najlepší spôsob ako spoznať falošnú cirkev a proroka, je neprítomnosť Panny Márie a ruženca. Kedže satan je klamár, dokonca ani to nezaručuje pravosť darov. Kde je Panna Mária, tam je aj Ježiš. Kde …More
Najlepší spôsob ako spoznať falošnú cirkev a proroka, je neprítomnosť Panny Márie a ruženca. Kedže satan je klamár, dokonca ani to nezaručuje pravosť darov. Kde je Panna Mária, tam je aj Ježiš. Kde Panna Mária nie je, nie je ani Ježiš! Ak chce Boh niekoho spasiť, vnukne mu lásku k Panne Márii. Sv. Alfonz Liquori.
Je celkom možné, že sa pápeži pomýlia a robia hriechy. Aj sv. Peter zlyhal. Ale žiaden svätý kvôli hriechom pápeža katolícku Cirkev neopustil !!!!!!!
Znaky falošných prorokov:
hlásanie evanjelia prosperity, zisku a zdravia. (žiadne utrpenie, kríž, obeta) Dávajme si pozor na spoločenstvá, kde sa nehovorí o Panne Márii a sú odtrhnutí od kat. Cirkvi. Panna Mária je prvou a pravou charizmatičkou cirkvi. Ona je prostrednicou všetkých milostí. Prvý a pravý charizmatik je Panna Mária, znakom pravého charizmatika je ju uznáva, a modlí sa ruženec.
Je pápež František heretik
Kto nie je s pápežom nie je v pravde
Všimnite si, výrok ktorý používajú faloš. charizmatici, používal to aj …More
didimos
A tom že s Marií- bez Ježíše...tato debata vůbec nevznikla a ani tak nebyla myšlena, přečti si znovu úvodní článek od Janko...Jenže vám bohužel …More
A tom že s Marií- bez Ježíše...tato debata vůbec nevznikla a ani tak nebyla myšlena, přečti si znovu úvodní článek od Janko...Jenže vám bohužel odpadlým všekřesťanům" bez Ducha Sv. je Pravda odepřena, pokud se nezřeknete bludů...Přečti si v Evangeliu, co Ježíš říká Janovi a Marii před smrtí z kříže....
didimos
Nikdy to nemůžeš pochopit....stále se v tom budeš plácat a přebírat bludy vidlema, z nich ty bludy budou znovu padat na zem...a pořád dokola. Tvůj …More
Nikdy to nemůžeš pochopit....stále se v tom budeš plácat a přebírat bludy vidlema, z nich ty bludy budou znovu padat na zem...a pořád dokola. Tvůj život nebude mít pokoj, protože máš svého nepřítele Církev, a Ona nad tvými bezduchými soukromými názory" vždycky zvítězí !!!!
Dnes,25.dubna, podle liturgického kalendaru CZ,slavime,nezávaznu památku,připomínku, Sv. Marek Marcus, Evangelista. Postavení;,evangelista, mučedník. Úmrtí:,s. I.-II.st. Patron;,Benátek, notářů, …More
Dnes,25.dubna, podle liturgického kalendaru CZ,slavime,nezávaznu památku,připomínku,
Sv. Marek
Marcus, Evangelista.
Postavení;,evangelista, mučedník.
Úmrtí:,s. I.-II.st.
Patron;,Benátek, notářů, stavebních dělníků, zedníků, sklenářů, košíkářů, malířů na skle, písařů. Je vzýván jako přímluvce za dobré počasí a dobrou úrodu. Je uváděn jako zastánce proti blesku a krupobití i proti náhlé smrti.
Atributy;kniha, lev.
ŽIVOTOPIS. Původním jménem Jan byl žákem sv. Petra a podle jeho kázání napsal asi kolem roku 60 své evangelium na žádost římských křesťanů. Na první apoštolské cestě sv. Pavla byl jeho průvodcem, pak provázel svého bratrance Barnabáše na Kypr a znovu byl průvodcem sv. Petra. Po r. 50 odešel do Alexandrie, hl. města Egypta, kde založil církevní obec a často se do ní vracel. Kolem r. 65 pomáhal opět sv. Pavlovi v Římě. Zemřel v Alexandrii jako mučedník, vláčen na provaze uvázaném na hrdle, dokud neskonal.. ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI SE SYMBOLEM LVA. Byl mladším příbuzným, snad bratrancem …More
Alexandra2020 shares from Frog
2.1K
Biskup Mar Mari Emmanuel: Homilie z 24. dubna.More
Biskup Mar Mari Emmanuel: Homilie z 24. dubna.
37:09
▪️PÁN JEŽIŠ O RUŽENCI▪️ (In sinu Jesu. Cirkevne schválené) ▪️Neexistuje taký problém alebo ťažkosť, ktoré by nebolo možné vyriešiť verným a vytrvalým utiekaním sa k presvätému ružencu mojej Matky …More
▪️PÁN JEŽIŠ O RUŽENCI▪️
(In sinu Jesu. Cirkevne schválené)
▪️Neexistuje taký problém alebo ťažkosť, ktoré by nebolo možné vyriešiť verným a vytrvalým utiekaním sa k presvätému ružencu mojej Matky. Ruženec je jej darom pre chudobné a prosté duše, pre maličkých, ktorí ako jediní sú schopní počuť evanjelium v celej jeho čistote a odpovedať naň s velkodušným srdcom.
▪️Nieto takého utrpenia, ktoré by nebolo možné znášať pokojne, pokiaľ sa duša modlí ruženec. V modlitbe ruženca sa všetka milosť a moc mojich tajomstiev vlieva skrze Nepoškvrnené Srdce mojej Matky do sŕdc maličkých, ktorí ju vzývajú vytrvalým opakovaním anjelovho „Zdravas."
▪️Sú neduhy, ktoré je možné ružencom vyliečiť. Niektoré oblaky temnôt a zmätku môže rozohnať iba ruženec. Je to totiž obľúbená modlitba mojej Matky, modlitba, ktorá má svoj pôvod vo výšinách neba a ktorú na zem priniesol môj archanjel. Modlitba, ktorej ozvena sa rozlieha Cirkvou naprieč storočiami, modlitba, ktorú milovali všetci moji svätí, modlitba odzbrojujúcej …More
O užitečném čtení písma svatého
14 pages
Josef Bob
Josef Bob
to není nikdy od věci, jen to nesmí chytit do ruk luteráni a charismatici ala Dohnal
Vdp.Marián Kuffa,, Příběhy ze života.. (2. část).More
Vdp.Marián Kuffa,,
Příběhy ze života..
(2. část).
01:01:09
ULICA (Úryvok z knihy Srdce od Edmonda de Amicis, ktorá bola vydaná v roku 1881, Výchovný list otca svojmu synovi) Pozoroval som ťa z obloka v ten večer, keď si sa vracal z návštevy u učiteľa. Vrazil …More
ULICA
(Úryvok z knihy Srdce od Edmonda de Amicis, ktorá bola vydaná v roku 1881, Výchovný list otca svojmu synovi)
Pozoroval som ťa z obloka v ten večer, keď si sa vracal z návštevy u učiteľa. Vrazil si do jednej ženy. Buď vnímavejší, keď kráčaš po ulici. Aj pri tom sú povinnosti. Ak mierniš svoje kroky a pohyby v súkromnom dome, prečo by si to nemohol robiť aj na ulici, ktorá je domovom pre všetkých? Zapamätaj si to, Enrico. Vždy keď stretneš chatrného starca alebo dajakého úbožiaka, ženu s dieťaťom na rukách, mrzáka s barlami, chlapa zhrbeného pod bremenom, rodinu oblečenú v smútočných šatách, úctivo im ustúp: musíme si ctiť starobu, chudobu, materinskú lásku, chorobu, únavu, smrť.
Vždy, keď uvidíš niekoho, komu za chrbtom prichádza dajaký voz, odtiahni ho preč, ak je to dieťa; ak je to dospelý, upozorni ho. Vždy sa spýtaj osamelého plačúceho dieťaťa, čo sa mu stalo, a zdvihni starcovi palicu, ak mu padla na zem. Keď sa dvaja chlapci bijú, rozdeľ ich; ak to robia dvaja chlapi, odíď, …More

Svedectvo pútnikov zo Slovenska: Páter Pio bol na poprave Dr. Jozefa Tisu a duchovne ho posilňoval. Stigmatizovaná Terézia Neumannová o Tisovi: Jeho …

Svedectvo pútnikov zo Slovenska: Páter Pio bol na poprave Dr. Jozefa Tisu a duchovne ho posilňoval. Stigmatizovaná Terézia Neumannová o Tisovi: Jeho obeta za váš národ nebola márna „Poznám túto …More
Svedectvo pútnikov zo Slovenska: Páter Pio bol na poprave Dr. Jozefa Tisu a duchovne ho posilňoval. Stigmatizovaná Terézia Neumannová o Tisovi: Jeho obeta za váš národ nebola márna
„Poznám túto bolestnú skutočnosť, no nebojte sa, jeho obeta za váš národ nebola márna. Príde deň, že sa dožijete jeho oslávenia a on bude pre váš národ obrovskou oporou a ochranou.“ Terézia Neumannová
Skupinka Slovákov v 60- tých rokoch po uvoľnení /67-68/ navštívila Rím a stavili sa u pátra Pia, ktorý im povedal: “Vy Slováci máte veľkého svätca a mučeníka v nebi, ktorý za vás oroduje a prosí. Bol som na jeho poprave a duchovne som ho posilňoval. Zomrel statočne za Boha i národ mučeníckou smrťou”. Povedal prekvapeným pútnikom páter Pio.
K. H.
Slovenský národ si žiada revíziu procesu s Dr. Joz…
Zázračná udalosť, ktorá sa prihodila otcovi Záňovi:
Otec Záň, po svojom úteku pred komunizmom zo Slovenska, osobne navštívil vtedy ešte žijúcu stigmatizovanú Teréziu Neumannovú v Bavorsku, ktorá mala mimoriadne …More
Alexandra2020 shares from Coburg
2K
Dávam sem, pokiaľ sa ešte dá, kázeň o. Cyrila Vasiľa zo Šaštína. Nie je najčerstvejšia, ale myslím, že pomenoval aktuálne veci a úplne presne.
39:51
Alexandra2020 shares from Stylita
11.4K
Do samé smrti, se bojte padnutí, nespoléhejte na své síly. Spoléhejte jedině na Boží pomoc, volajíce Boha v modlitbě, s pokorou. + V našich hříších a zhoubných vášních, nejsou vinnými, ani víno …More
Do samé smrti, se bojte padnutí,
nespoléhejte na své síly.
Spoléhejte jedině na Boží pomoc,
volajíce Boha v modlitbě, s pokorou.
+
V našich hříších a zhoubných vášních, nejsou vinnými, ani víno, ani ženy, ani peníze, ani bohatství, jak se mnohokráte někteří snaží sebe sama ospravedlnit, ale naše nezdrženlivost a naše nestřídmost. Opilci obviňují víno, smilníci a smilnice obviňují muže nebo ženy, hamižní pak obviňují peníze, bohatí viní bohatství atd.
Až to nakonec vypadá tak, že kdyby nebylo vína, žen, peněz, bohatství, tak by hříšníci nehřešili. Bohem je vše stvořeno a učiněno přemoudře a překrásně, avšak od nerozumného upotřebení a užívání věcí vzniká zlo.
+ Snášejte druh druha slabosti a nedostatky, v tom je spasení. Oheň se ohněm neuhasí, ale vodou. A nad zlem se vítězí láskou! Pros Boha o čistotu srdce a o odpuštění hříchů, buď zkroušený v pokání pro to co jsi učinil, považuj sebe za horšího než všichni ostatní. A přijde k tobě sám Pán a ty pocítíš takovou radost v srdci, o které …More
David Petr Dvořák
tak nemůžete šlápnout vedle
Alexandra2020 shares from Coburg
1.8K
Myrna Nazzour, mystička a vizionárka z Damašku (Sýria) na Hore Zvir
46:32
Alexandra2020 shares from Coburg
2.4K
Matka všetkých národov - Panna Mária Spoluvykupiteľka, Prostredníčka a Orodovníčka
01:03:00
Alexandra2020 shares from Anton Čulen
3K

Doc. ThDr. Štefan Mordel: Moja odpoveď na výzvu poslanca za KDH

Doc. ThDr. Štefan Mordel: Moja odpoveď na výzvu poslanca za KDH „Štefanec v rozhovore pre Postoj tvrdil, že vláda „uchopila moc“. To pán Štefanec chce poprieť, že táto vláda vznikla z volieb a nie …More
Doc. ThDr. Štefan Mordel: Moja odpoveď na výzvu poslanca za KDH
„Štefanec v rozhovore pre Postoj tvrdil, že vláda „uchopila moc“. To pán Štefanec chce poprieť, že táto vláda vznikla z volieb a nie z majdanu alebo násilného prevratu? Nie je to klamstvo a osočovanie?“
Moja odpoveď na výzvu poslanca za KDH

V úvode tejto mojej reakcie na list poslanca za KDH, by som vyjadril svoj obdiv autorovi článku, že ma zaradil ku takým výrazným osobnostiam na Slovensku ako je pán biskup Chautur a vdp. Marián Kuffa a na treťom mieste uvádza moje meno. Až také významné ocenenie som naozaj neočakával. Autor spomína potom aj ďalšie osobnosti ako je Ján Čarnogurský, Ján Klepáč, Viliam Oberhauser, Ivan Tirpák, Anton Andráš, Jozef Kuzma a iní. Skutočne, také vyznačenie som neočakával, a pravdu povediac, ani nezaslúžil. Takže zaradenie môjho mena medzi tieto významné osobnosti náboženského i spoločenského života si mimoriadne cením.
A teraz konkrétne ku jednotlivým bodom, ktoré uvádza autor, ako obvinenie. …More