Clicks824
CÓRKA MARYI
1

JEZUS: Wzbudzę w Moim Kościele człowieka, który powstanie i ogłosi Prawdę

KSIĘGA PRAWDY

sobota, 10 maja 2014 roku, godz. 17.30

Moja szczerze umiłowana córko, nie zrozumiesz tego teraz, ale wiedz, że wzbudzę w Moim Kościele człowieka, który powstanie i ogłosi Prawdę. Zrobi to w czasie, gdy żaden inny kardynał, biskup, kapłan czy jakikolwiek Mój wyświęcony sługa nie będzie miał odwagi, aby to uczynić.

Kiedy nowa, fałszywa doktryna ogarnie Kościół, wielu należących do niego pozna w swoich sercach, jak jest błędna. Będą się niepokoić, ale będą zbyt przerażeni, aby zabrać głos. Będzie ich tak dalece mniej niż tych, których wiara jest tak słaba, że łatwo przyjmą każdą herezję, która zostanie przedstawiona dzieciom Bożym w Moje Święte Imię.

Człowiek, którego wzbudzę, jest odważną duszą i wielu dozna ulgi, gdy on przemówi. Kiedy to uczyni, wielu więcej powstanie i będzie się wypowiadać, ratując w ten sposób wiele dusz. Gdy już go wzbudzę, mam dalsze plany zebrania tych wszystkich wyznań, które nie przyjmują Mnie, Jezusa Chrystusa, jako Syna Bożego.

Wszystkie te Boskie Plany zostały przepowiedziane i wiele milionów ludzi z całego świata uświadomi sobie wtedy prawdę. Ich liczba będzie wzrastać i będę im błogosławił, aby mogli zebrać razem wszystkie wyznania, a ich jedynym celem będzie zapewnienie, aby głoszone było prawdziwe Słowo Boże. Wtedy wiara tak będzie się rozprzestrzeniać, że Moje Słowo, takie, jakie się znajduje w świętych Ewangeliach, będzie głoszone przez mężczyzn, kobiety i ich synów i córki we wszystkich czterech stronach świata. Będą prorokowali, ujawniając światu te Boskie Orędzia, a Moja Obecność okryje ich, aby dać im siłę i odwagę, których będą potrzebowali.

To Moje pokolenie będzie tak potężne w rozpowszechnianiu Prawdy, że wielu z tych, którzy byli zmyleni i prowadzeni drogą wielkiego błędu, zawróci i z powrotem do Mnie przybiegnie. Będą się powiększać tak szybko, że z każdą herezją wymierzoną przeciwko Mnie miliony dusz zostaną nawrócone.

Najpierw będę przyciągał pogan, bo nie otrzymali Prawdy i aby świat nie miał żadnych wątpliwości co do tego, jak potężna będzie Moja Interwencja. Następnie przyciągnę razem wszystkie inne religie i pokażę im jasno, że istnieje tylko jedna droga do Mojego Ojca, a prowadzi ona jedynie przeze Mnie. A gdy Ja będę przyciągał miliony dusz do Siebie i do Prawdy o tym, Kim Ja Jestem, miliony innych dusz będą przyciągane do religii wytworzonej przez człowieka, zaplanowanej i wymyślonej przez złego ducha.

Wielki plan złego ducha jest i szczegółowy, i prosty – i jest nim doprowadzenie do potępienia jak największej liczby dusz poprzez niszczenie ich wiary we Mnie, Jezusa Chrystusa. Będą to czynić, zaprzeczając prawdzie. Gdy nowa religia będzie pochłaniała dusze poprzez kłamstwa, odzyskam trzy razy więcej, zapewniając, by dzieci Boże nie zapomniały Prawdy.

Wasz Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl
fatherofloveandmercy.wordpress.com/…/i-will-raise-up…

______________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

W obliczu poważnego kryzysu. Apel do Kościoła i świata

______________________________________________________________
CÓRKA MARYI
"Człowiek, którego wzbudzę, jest odważną duszą i wielu dozna ulgi, gdy on przemówi. Kiedy to uczyni, wielu więcej powstanie i będzie się wypowiadać, ratując w ten sposób wiele dusz. Gdy już go wzbudzę, mam dalsze plany zebrania tych wszystkich wyznań, które nie przyjmują Mnie, Jezusa Chrystusa, jako Syna Bożego."