JEZUS: Wzbudzę w Moim Kościele człowieka, który powstanie i ogłosi Prawdę

KSIĘGA PRAWDY sobota, 10 maja 2014 roku, godz. 17.30 Moja szczerze umiłowana córko, nie zrozumiesz tego teraz, ale wiedz, że wzbudzę w Moim Kościele człowieka, który powstanie i ogłosi Prawdę.
CÓRKA MARYI
"Człowiek, którego wzbudzę, jest odważną duszą i wielu dozna ulgi, gdy on przemówi. Kiedy to uczyni, wielu więcej powstanie i będzie się wypowiadać, ratując w ten sposób wiele dusz. Gdy już go wzbudzę, mam dalsze plany zebrania tych wszystkich wyznań, które nie przyjmują Mnie, Jezusa Chrystusa, jako Syna Bożego."