Libor Halik
1904
11:51
22.11.2022 Zkapalněný plyn je zase z Ruska, ale nenápadně, a mnohem dráž než plynovodním potrubím. Německo platí dvojnásobnou cenu za stavbu terminálů, aby dovezlo více i ruského zkapalněného …More
22.11.2022 Zkapalněný plyn je zase z Ruska, ale nenápadně, a mnohem dráž než plynovodním potrubím. Německo platí dvojnásobnou cenu za stavbu terminálů, aby dovezlo více i ruského zkapalněného plynu. 00:06:59.318 První 2 z plovoucích německých státních terminálů na převod zkapalněného plynu LNG do plynného stavu budou zprovozněny koncem prosince 2022 či začátkem ledna 2023.
00:07:21.381 Soukromá firma staví další 3 plovoucí terminály LNG, které by zásobovaly Německo příští rok 2023.
00:08:18.714 od března do října 2022 narostl dovoz ruského zkapalněného zemního plynu do EU o 20 %.
00:08:52.033 Moskva poskytuje asi 15 % evropské spotřeby zkapalněného LNG plynu.
00:09:19.350 Najít náhradu za LNG z Ruska nebude možné v krátkém čase, proto EU netrestá sankcemi dovoz LNG z Ruska.
00:09:54.280 Evropa měla dřív levný plyn z Ruska skrze plynovody.
00:10:02.588 Evropský průmysl závisel na levném (nezkapalněném) plynu z plynovodů z Ruska.
00:10:11.695 s válkou na Ukrajině byly vyhlášeny sankce …More
Libor Halik
Přepis automatem_WEBVTT 00:00:00.000 --> 00:00:01.542 no a teď se podívájme 00:00:01.542 --> 00:00:04.959 ještě kfarstpous logov levodole 00:00:04.959 --> 00:00:10.638 Německo platí dvojnásobek pro nebo za terminály 00:00:10.638 --> 00:00:14.438 pro ztáčení z kapaně neozemního plynu 00:00:14.438 --> 00:00:19.837 aby získalo více ruského plynu 00:00:19.963 --> 00:00:23.677 proč no protože na …More
Přepis automatem_WEBVTT 00:00:00.000 --> 00:00:01.542 no a teď se podívájme 00:00:01.542 --> 00:00:04.959 ještě kfarstpous logov levodole 00:00:04.959 --> 00:00:10.638 Německo platí dvojnásobek pro nebo za terminály 00:00:10.638 --> 00:00:14.438 pro ztáčení z kapaně neozemního plynu 00:00:14.438 --> 00:00:19.837 aby získalo více ruského plynu 00:00:19.963 --> 00:00:23.677 proč no protože na skapaniný zemí 00:00:23.677 --> 00:00:27.274 plyn z Ruska nebyly vyhlášeny sankce 00:00:27.274 --> 00:00:34.803 tak si to poslechněmeeopská strategie je 00:00:34.803 --> 00:00:43.446 jasná chce se odstříhnout od ruských Energiía 00:00:43.446 --> 00:00:46.510 tak se EU rozhodla zakázat dovoz 00:00:46.510 --> 00:00:51.628 ruské ropy k pátému prosinci tohoto roku 00:00:54.455 --> 00:01:00.733 a u se také rozhodla značně omezit spotřebu 00:01:00.733 --> 00:01:04.826 ruského přírodního plynu zemního plynu 00:01:07.133 --> 00:01:08.424 no 00:01:08.424 --> 00:01:14.167 ovšem Rusko už mezitím velmi přeškrtilo dodávky 00:01:14.167 --> 00:01:18.855 zemního plynu do Evropy skrze stávající plyno vody 00:01:18.855 --> 00:01:21.029 pan 00:01:21.611 --> 00:01:23.617 ale Evropa 00:01:23.617 --> 00:01:29.236 stále dováží zkapaněný zemí plen ruský 00:01:31.438 --> 00:01:32.563 no 00:01:32.563 --> 00:01:33.957 a ten je samozřejmě dražší 00:01:33.957 --> 00:01:38.079 než ten zemí plýn dopravovaný plynovody 00:01:41.301 --> 00:01:45.751 ovšem EU nebo eropa stále stojí 00:01:45.751 --> 00:01:51.003 o to vytvářet iluzi že že vlastně není závislá na Rusku 00:01:51.464 --> 00:01:58.912 na ruských palivecha pro vytvoření této iluzeplatí Evropa 00:01:58.912 --> 00:02:05.488 vysokou cénouplandi Arma toje komentátorka 00:02:07.052 --> 00:02:10.621 plovoucí terminál je na ztáčení z kaplaně 00:02:10.621 --> 00:02:14.297 nebo zemního plynu stojí Evropu jim mění 00:02:16.834 --> 00:02:18.548 g 00:02:18.548 --> 00:02:22.234 Rusko velmi omezilo tok zemního plynů do 00:02:22.234 --> 00:02:27.167 evropyaby se 00:02:27.167 --> 00:02:29.130 ta věc zkomplikovala ještě více 00:02:29.130 --> 00:02:34.471 tak došlo k sabotáži na potrubí nord Strem 00:02:34.471 --> 00:02:41.799 a zůstálelo tedy od září tady plynovodyzůstaly nepoužitelce 00:02:46.950 --> 00:02:50.643 no ale nyní Evropa chce investovat 00:02:50.643 --> 00:02:52.028 do něčeho co se jmenuje 00:02:52.028 --> 00:02:54.616 plovoucí terminál pro ztáčení 00:02:54.616 --> 00:02:57.380 z kapaněneozemního plynu 00:03:00.409 --> 00:03:04.533 tyto plovoucí terminály pro stáčení jeleng 00:03:04.533 --> 00:03:09.244 pomohou získat schopnost v těch zemíc 00:03:09.244 --> 00:03:14.125 téměř okamžitě začít Importapan neo 00:03:14.125 --> 00:03:22.990 zemního plynu dovon 00:03:22.990 --> 00:03:26.191 a tyto terminály do umožní 00:03:26.191 --> 00:03:31.643 těm dodávkám zkapaňěozemního plynu tomu nákladu l 00:03:31.643 --> 00:03:38.862 aby byl vyložen ao převeden znovu na plynovou fázi 00:03:39.364 --> 00:03:45.576 a pak tedypotrubím dálel 00:03:45.576 --> 00:03:48.547 jednou převeden ten text kaplanilý zemní plyn 00:03:48.547 --> 00:03:53.166 do své plyn plynné formy tyto terminály dovolí 00:03:53.166 --> 00:04:00.135 zemnímu plynu aby se plnil do sítě přímo do sítě té 00:04:00.135 --> 00:04:03.340 které zeměuž v plynné 00:04:03.340 --> 00:04:04.880 fázi 00:04:07.544 --> 00:04:13.065 no a to je to že ty plovoucí terminály 00:04:13.065 --> 00:04:18.335 prostačění LN dělají život mnohem lehčí nebo ten provoz 00:04:18.335 --> 00:04:20.511 f 00:04:22.314 --> 00:04:27.437 Nasdori nebo ve srovnání s těmi stálými 00:04:27.437 --> 00:04:30.939 pevnými zařízeními na přehu nebo 00:04:30.939 --> 00:04:35.657 příbřehu tyto plovoucí terminály vyžadují 00:04:35.657 --> 00:04:41.984 malý čas abymohly začít provozt 00:04:41.984 --> 00:04:44.234 stavba jejich je krátká 00:04:44.234 --> 00:04:51.325 zatímco e ty stabilní terminály pro stáčení lenž 00:04:51.668 --> 00:04:59.155 tak trvá roky aby byly postavenytak pluvoucí terminály mohou 00:04:59.155 --> 00:05:02.501 být zakoupeny smontovány 00:05:02.501 --> 00:05:06.346 a zprovozněny za několik měsícůpokudne 00:05:06.346 --> 00:05:11.870 za několi týdnů dokoncemě v Evropě 00:05:11.870 --> 00:05:15.333 které procházejí velkou energetickou krizí 00:05:15.333 --> 00:05:18.116 nebo přerušeními dodávek 00:05:18.116 --> 00:05:22.632 tyto plevoucí terminály svou požehnání 00:05:22.700 --> 00:05:26.408 tnoshavká Mezablesy 00:05:27.507 --> 00:05:30.588 Pavale jsou velmi drahé 00:05:31.952 --> 00:05:34.744 o tom se teď přesvědčuje Německo 00:05:34.744 --> 00:05:41.640 které utrácí miliardy za stvbu n terminálů 00:05:45.005 --> 00:05:49.832 není to růžová cesta vždy pro Evropu 00:05:49.832 --> 00:05:54.695 plovoucí terminálya stáčení zkapaně nebo zemního plynu 00:05:54.695 --> 00:05:57.671 který vyvolávají bolení 00:05:57.671 --> 00:06:03.251 hlavyfinanční bolení hlavy 00:06:08.733 --> 00:06:12.115 avidíte a ty terminály v Německu budou stát 00:06:12.115 --> 00:06:17.374 3 a půl miliardy euro navíc oproti plánům r 00:06:22.542 --> 00:06:27.182 Němci plánovaly tedy stvbu terminálu 00:06:27.182 --> 00:06:31.771 za dvě celé 90 čtyřiceti miliardy eur 00:06:34.573 --> 00:06:37.929 AE se započtením zvýšených cen těch 00:06:37.929 --> 00:06:40.956 plovoucích terminálů je to nyní celková suma 00:06:40.956 --> 00:06:50.326 6 miliard 5 set 60 milionů euroa 00:06:50.326 --> 00:06:52.216 tak Německo zaplatí dvojnásobek toho 00:06:52.216 --> 00:06:54.219 co původně předpokládalo 00:06:54.219 --> 00:06:58.577 že bude stát stavba tě v termináluln 00:07:01.779 --> 00:07:07.948 da z terminálů pod vládní vládním řízením EU 00:07:07.948 --> 00:07:13.493 provozované vládou Německa budou zprovozněny 00:07:13.493 --> 00:07:20.186 koncem prosince nebo začátkem ledna příštího roku 00:07:24.010 --> 00:07:27.662 ale zatím teda soukromá firma se snaží stavět 00:07:27.662 --> 00:07:30.132 nebo staví plavoucí 00:07:35.579 --> 00:07:36.660 a 00:07:36.660 --> 00:07:40.025 v plánu a teď stavbě jsou 3 plevoucí terminály 00:07:40.025 --> 00:07:42.419 které umožní DOVO dovést Německu 00:07:42.419 --> 00:07:45.082 15 miliard kubických metů 00:07:45.082 --> 00:07:48.709 zkapalněného zemního plynu za rok 00:07:51.555 --> 00:07:54.113 příští rok bude mít Německu 00:07:54.113 --> 00:07:59.744 další 3 plovoucí terminálya 00:07:59.744 --> 00:08:03.009 to zvýší kapacitu dovozní 00:08:06.975 --> 00:08:10.294 ovšem Evropa stále zůstává závislá 00:08:10.294 --> 00:08:12.199 na dodávkách ruského zemního plynu 00:08:12.199 --> 00:08:14.156 i když v jiné formě tedy ve formě 00:08:14.156 --> 00:08:16.503 zkapalněného zemního plynu 00:08:21.971 --> 00:08:25.351 no a od března 00:08:25.552 --> 00:08:29.413 tohoto roku narostl import 00:08:29.413 --> 00:08:31.834 ruského zemního plynu zkaplněného 00:08:31.834 --> 00:08:35.556 o dvacetprocen mezi te Březnem 00:08:35.556 --> 00:08:38.847 a řejném ve srovnání 100 00:08:38.847 --> 00:08:42.495 se stejným obdobím minulého roku 00:08:45.218 --> 00:08:50.070 kolik teda elenj z kapalněného plynu dodává vlastně Rusko 00:08:50.070 --> 00:08:54.798 do Evropy každý rokmkua poskytuje 00:08:54.798 --> 00:08:58.425 asi patnáctrocent eropské spotřeby 00:09:02.489 --> 00:09:05.995 když se podíváme na to jak těsný jaka 00:09:05.995 --> 00:09:10.114 rý komplikovaný je trh 00:09:10.114 --> 00:09:16.004 s sezemním plynem světový trh tak najít náhradu 00:09:16.004 --> 00:09:20.513 pro takové veliké množství a podíl Ruska na 00:09:20.513 --> 00:09:29.576 dovozu zkapanňova zemního plynu nebude možné v krátkém čase 00:09:36.300 --> 00:09:37.394 o 00:09:37.394 --> 00:09:40.385 je to proč Evropa pokračuje 00:09:40.385 --> 00:09:46.505 v nákupech ruského zkapaněno zemího plynu a nesankcionu jeho 00:09:52.011 --> 00:09:56.492 takže co se stalo vlastně 00:09:58.413 --> 00:10:01.317 eropa měla dosud levný zemní plyn 00:10:01.317 --> 00:10:08.325 přes ptrubsé eopský průmysl závisel 00:10:08.325 --> 00:10:10.096 na levném ruském plynu 00:10:10.096 --> 00:10:16.162 pro svůj Provozpak ale vypokla válka na Ukrajině 00:10:16.162 --> 00:10:18.101 a byly vyhlášeny sankce ůči Rusku 00:10:18.101 --> 00:10:20.134 to 00:10:20.134 --> 00:10:24.130 změnilo úplněrusko se rozhodlo omezit apak 00:10:24.130 --> 00:10:27.376 úplně zastavit teda dodávky taho plyn 00:10:27.376 --> 00:10:31.584 plynného skupenstvíale pokračovalo 00:10:31.584 --> 00:10:34.077 v prodeji s Kapalniného zemí o plynu do Evropy 00:10:34.077 --> 00:10:39.400 a evropské národy pokračovaly potichu potichoučku 00:10:39.400 --> 00:10:40.994 v jeho náku 00:10:45.518 --> 00:10:49.719 Řemě jako Německo museli 00:10:50.421 --> 00:10:53.592 ovšem věnovat miliardy 00:10:53.592 --> 00:10:56.842 na vývoj infrastruktury která je požadována 00:10:56.842 --> 00:11:00.078 pro dovoz velkých množství 00:11:00.078 --> 00:11:02.506 z kapalníhoo zemního plynu 00:11:07.333 --> 00:11:12.510 td vlastně me Evropa vyvinula 00:11:12.510 --> 00:11:17.069 daleko nákladnější cestu jak dostat dodávky 00:11:17.069 --> 00:11:19.927 zemního plynu včetně těch 00:11:19.927 --> 00:11:25.017 z Ruskaruska se stejně dováží nadále 00:11:26.838 --> 00:11:32.337 to to samozřejmě pomůže Evropanům 00:11:32.337 --> 00:11:38.303 ale ty sankce Evropanům kteda eurozhodně nepomohly 00:11:40.105 --> 00:11:44.092 myslíte si že Evropa by mohla zamezit 00:11:44.092 --> 00:11:47.630 těmto masivním nákladům namohla 00:11:47.630 --> 00:11:50.900 samozřejmě že mohla ale nechce