hr.news
220

Vjernici favoriziraju misu - biskup favorizira policiju

Francuski katolici ponovno su 15. studenog u mnogim gradovima demonstrirali zbog zabrane javnih misa širom zemlje pod izlikom Covida-19, iako u crkvama nije bilo ni jednog žarišta Covida-19. U Nantesu …More
Francuski katolici ponovno su 15. studenog u mnogim gradovima demonstrirali zbog zabrane javnih misa širom zemlje pod izlikom Covida-19, iako u crkvama nije bilo ni jednog žarišta Covida-19.
U Nantesu je policija zabranila demonstracije u Katedrali premjestivši ih na trg. Nanteski biskup Laurent Percerou priklonio se policiji koja se ogradila od svojih vjernika u izjavi koju su potpisala njegova dva generala vikara, zahtijevajući "poštovanje" prema državi.
"Biskup se ne prepoznaje u ovoj demonstraciji", kaže se u tekstu naglašavajući da Percerou želi "dijalog" s državom [koja odbija dijalog s Crkvom].
Percerou je prosvjedovao da "kršćani nisu progonjeni". Za njega je trenutna zabrana misa "povezana samo sa zdravstvenim razlozima". Mnoge su crkve u Francuskoj ogromne i lako mogu omogućiti sanitarni razmak.
#newsVtghcbfkux