wordpress.com

„Ecclesia supplet” a braki formy i materii sakramentów.

Czy kościelna zasada Ecclesia supplet uzupełnia sfałszowane sakramenty? Fałszuje się w Kościele sakramentalne kapłaństwo i prawo kanoniczne, …
PiotrM shares this
352