Christopher.
4448

Oświadczenie ks. Bouchacourta FSSPX w sprawie spotkania międzyreligijnego w katedrze w Buenos …

13 listopada br. w katedrze metropolitalnej w Buenos Aires w Argentynie miało miejsce chrześcijańsko-żydowskie spotkanie międzyreligijne, zorganizowane dla upamiętnienia 75. rocznicy tzw. nocy kryształowej – pogromu Żydów inspirowanego i organizowanego przez władze III Rzeszy Niemieckiej. W latach ubiegłych podobnym spotkaniom przewodniczył rabin Abraham Skórka i abp Jerzy Mariusz Bergoglio (obecnie papież Franciszek); w tym roku stronę żydowską reprezentował rabin Aleksander Awruj, a katolicką – obecny ordynariusz Buenos Aires abp Mariusz (Mario) Poli. W katedrze byli również obecni przedstawiciele wspólnot protestanckich: ewangelików, luteran i metodystów.
Argentyńskie środowiska katolickich tradycjonalistów wzywały abp. Poliego, aby zrezygnował z organizowania podobnych spotkań w katedrze. Ponieważ apele nie odniosły żadnego rezultatu, grupa ok. 40 wiernych związanych z miejscowym apostolatem Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X wkroczyła do katedry podczas wspomnianego spotkania i w geście protestu zaczęła odmawiać modlitwę różańcową.
Protest młodych katolików media nazwały „aktem antysemickim”. W związku z tym ks. Krystian Bouchacourt, przełożony południowoamerykańskiego dystryktu FSSPX, wydał następujące oświadczenie
Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X przypomina nauczanie zawarte w encyklice Mortalium animos papieża Piusa XI, którawciąż jest dostępna na oficjalnej stronie Stolicy Świętej:
„[Pewne koła] wychodzą z założenia, dla nich nie ulegającego wątpliwości, że bardzo rzadko tylko znajdzie się człowiek, któryby nie miał w sobie uczucia religijnego, widocznie żywią nadzieję, że mimo wszystkie różnice zapatrywań religijnych, nie trudno będzie, by ludzie przez wyznawanie niektórych zasad wiary, jako pewnego rodzaju wspólnej podstawy życia religijnego w braterstwie się zjednali.
W tym celu urządzają, zjazdy, zebrania i odczyty z nieprzeciętnym udziałem słuchaczy i zapraszają na nie dla omówienia tej sprawy wszystkich, bez różnicy, pogan wszystkich odcieni, jak i chrześcijan, ba, nawet tych, którzy – niestety – odpadli od Chrystusa, lub też uporczywie przeciwstawiają się Jego Boskiej naturze i posłannictwu. Katolicy nie mogą żadnym paktowaniem pochwalić takich usiłowań, ponieważ one polegają na błędnym zapatrywaniu, że wszystkie religie są mniej lub więcej dobre i chwalebne, o ile, że one w równy sposób, chociaż w różnej formie, ujawniają i wyrażają nasz przyrodzony zmysł, który nas pociąga do Boga i do wiernego uznania Jego panowania. Wyznawcy tej idei nie tylko są w błędzie i łudzą się, lecz odstępują również od prawdziwej wiary, wypaczając jej pojęcie i wpadając krok po kroku w naturalizm i ateizm. Z tego jasno wynika, że od religii przez Boga nam objawionej, odstępuje zupełnie ten, ktokolwiek podobne idee i usiłowania popiera.
Nie żywiąc żadnego rodzaju niechęci wobec jakiejkolwiek wspólnoty religijnej, Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X stosuje się do niezmiennego nauczania [Kościoła] i stanowczo sprzeciwia się organizowaniu spotkań międzyreligijnych w świątyniach katolickich (tekst polski za: opoka.org.pl)
Christopher.
I. Wyklinamy wszystkich odstępców od wiary chrześcijańskiej i wszystkich heretyków razem i każdego z osobna, jakiegokolwiek są imienia i do jakiejkolwiek sekty należą, i tych, co im wiarę dawają, co ich u siebie przyjmują, co ich popierają i ogółem wszystkich, co ich biorą w obronę.
(Papież Pius IX, Konstytucja Apostolicae Sedis z dnia 12 października 1869).
Christopher.
Nie wprzęgajcie się w jarzmo z niewiernymi. Cóż bowiem za uczestnictwo sprawiedliwości z nieprawością? Albo co za łączność światła z ciemnością? Lub co za ugoda Chrystusa z Belialem? Albo co za udział wiernego z niewiernymi? I co za zgoda Kościoła Bożego z bałwanami?
(Św. Paweł Apostoł, 2 Kor. VI, 14-16).
One more comment from Christopher.
Christopher.
gloriaDei 2013-11-20 16:32:53
Jest nieomylność Papieża i nie nam kwestionować to co robi czy mówi, nam przeznaczona jest inna misja - misja miłości, Kochania Jezusa i Maryi, Kochania grzeszników i modlitwa miłości za nich.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Komu nam? Ja jestem katolikiem i moim pierwszorzędnym obowiązkiem jest się zbawić w trwając w prawdziwej wierze a nie …More
gloriaDei 2013-11-20 16:32:53
Jest nieomylność Papieża i nie nam kwestionować to co robi czy mówi, nam przeznaczona jest inna misja - misja miłości, Kochania Jezusa i Maryi, Kochania grzeszników i modlitwa miłości za nich.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Komu nam? Ja jestem katolikiem i moim pierwszorzędnym obowiązkiem jest się zbawić w trwając w prawdziwej wierze a nie pokazach mody w posoborowiu. Nie znasz przykazań Kościelnych i Dekalogu? Nawet papież jest zobowiązany ich przestrzegać. Dekalog jest prawem Bożym stojącym wyżej niż papież w hierarchii posłuszeństwa.
I Przykazanie brzmi; ''Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną'', a żydzi nie wierzą w Boga w Trójcy Jedynego, więc wierzą w diabła. Nie możemy się razem z nimi modlić.
gloriaDei
Prawdę piszesz, ale papież całował Koran - pisma szatana,
Papież - wizytował synagogę gdzie członkowie plują i przeklinają na widok krzyża czy księdza.
Dziś w Kościołach robi się pokazy półnagich modelek, i inne rzeczy jak koncerty Rockowe itd
Zanik Sacrum
Jest nieomylność Papieża i nie nam kwestionować to co robi czy mówi, nam przeznaczona jest inna misja - misja miłości, Kochania Jezusa i …More
Prawdę piszesz, ale papież całował Koran - pisma szatana,
Papież - wizytował synagogę gdzie członkowie plują i przeklinają na widok krzyża czy księdza.
Dziś w Kościołach robi się pokazy półnagich modelek, i inne rzeczy jak koncerty Rockowe itd

Zanik Sacrum

Jest nieomylność Papieża i nie nam kwestionować to co robi czy mówi, nam przeznaczona jest inna misja - misja miłości, Kochania Jezusa i Maryi, Kochania grzeszników i modlitwa miłości za nich.