Christopher.
I. Wyklinamy wszystkich odstępców od wiary chrześcijańskiej i wszystkich heretyków razem i każdego z osobna, jakiegokolwiek są imienia i do jakiejkolwiek sekty należą, i tych, co im wiarę dawają, co ich u siebie przyjmują, co ich popierają i ogółem wszystkich, co ich biorą w obronę.
(Papież Pius IX, Konstytucja Apostolicae Sedis z dnia 12 października 1869).
Christopher.
Nie wprzęgajcie się w jarzmo z niewiernymi. Cóż bowiem za uczestnictwo sprawiedliwości z nieprawością? Albo co za łączność światła z ciemnością? Lub co za ugoda Chrystusa z Belialem? Albo co za udział wiernego z niewiernymi? I co za zgoda Kościoła Bożego z bałwanami?
(Św. Paweł Apostoł, 2 Kor. VI, 14-16).
One more comment from Christopher.
Christopher.
gloriaDei 2013-11-20 16:32:53
Jest nieomylność Papieża i nie nam kwestionować to co robi czy mówi, nam przeznaczona jest inna misja - misja miłości, Kochania Jezusa i Maryi, Kochania grzeszników i modlitwa miłości za nich.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Komu nam? Ja jestem katolikiem i moim pierwszorzędnym obowiązkiem jest się zbawić w trwając w prawdziwej wierze a nie …More
gloriaDei 2013-11-20 16:32:53
Jest nieomylność Papieża i nie nam kwestionować to co robi czy mówi, nam przeznaczona jest inna misja - misja miłości, Kochania Jezusa i Maryi, Kochania grzeszników i modlitwa miłości za nich.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Komu nam? Ja jestem katolikiem i moim pierwszorzędnym obowiązkiem jest się zbawić w trwając w prawdziwej wierze a nie pokazach mody w posoborowiu. Nie znasz przykazań Kościelnych i Dekalogu? Nawet papież jest zobowiązany ich przestrzegać. Dekalog jest prawem Bożym stojącym wyżej niż papież w hierarchii posłuszeństwa.
I Przykazanie brzmi; ''Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną'', a żydzi nie wierzą w Boga w Trójcy Jedynego, więc wierzą w diabła. Nie możemy się razem z nimi modlić.
gloriaDei
Prawdę piszesz, ale papież całował Koran - pisma szatana,
Papież - wizytował synagogę gdzie członkowie plują i przeklinają na widok krzyża czy księdza.
Dziś w Kościołach robi się pokazy półnagich modelek, i inne rzeczy jak koncerty Rockowe itd

Zanik Sacrum

Jest nieomylność Papieża i nie nam kwestionować to co robi czy mówi, nam przeznaczona jest inna misja - misja miłości, Kochania Jezusa i …More
Prawdę piszesz, ale papież całował Koran - pisma szatana,
Papież - wizytował synagogę gdzie członkowie plują i przeklinają na widok krzyża czy księdza.
Dziś w Kościołach robi się pokazy półnagich modelek, i inne rzeczy jak koncerty Rockowe itd

Zanik Sacrum

Jest nieomylność Papieża i nie nam kwestionować to co robi czy mówi, nam przeznaczona jest inna misja - misja miłości, Kochania Jezusa i Maryi, Kochania grzeszników i modlitwa miłości za nich.