Bos016
3646

Religie, ekumenizm, mądre słowa s. Michaeli Pawlik OP

Religie, ekumenizm. "Wiele katolików powtarza dziś bezmyślnie, że wszystkie religie do Boga prowadzą, i że wszystkie religie czczą tego samego Boga, …
Izabela Sylwia
Ekumenizm jest czymś, co ze wszystkich sił należy zwalczać, gdyż wszystkie inne religie, oprócz katolickiej zaprowadzą tylko na manowce i bezdroża niewiary, czego efektem może być poczucie bezsensu i bezcelowości życia.
Bos016
"Wielu katolików powtarza dziś bezmyślnie, że wszystkie religie do Boga prowadzą, i że wszystkie religie czczą tego samego Boga, choć pod różnymi imionami. Bóg jednak nie chciał się znaleźć pod imieniem Baala czy Molocha. Nie było Mu nigdy obojętne, za kogo ludzie Go uważają.'
Bos016