CÓRKA MARYI
1.4K

JEZUS: Przychodzę, aby pokazać im, jak będzie wyglądał Dzień Sądu

KSIĘGA PRAWDY

sobota, 16 czerwca 2012 roku, godz. 19.40

Moja szczerze umiłowana córko, miliony na świecie słuchają Mojego Słowa, gdy przygotowuję wszystkie dzieci Boże na Moje Boże Miłosierdzie.

Są tacy, pobłogosławieni Duchem Świętym, którzy po przeczytaniu Moich Orędzi będą natychmiast wiedzieli, że pochodzą one z Moich Boskich Ust.

Ci, którzy mówią, że Mnie znają, ale którym nie udaje się Mnie rozpoznać, nadal nie mogą się oprzeć czytaniu Mojego Słowa, choć walczą ze Mną. Odrzucają Mnie, ale wciąż są przyciągani do Moich Orędzi. Czy nie zdają sobie sprawy, że jest to Duch Święty, który choć uśpiony w ich duszach, wciąż przyciąga ich do Mnie?

To im mówię. Nadszedł czas, bo wkrótce wasze zarzuty zostaną wam ukazane podczas Ostrzeżenia. Wasza nienawiść do Mojego Słowa zostanie wam ujawniona i wtedy poznacie Prawdę. Kiedy to się stanie, wówczas musicie dołączyć się do waszych braci i sióstr, i walczyć o prawo do obrony Mojego Kościoła na ziemi.

Niebo zostanie odsłonięte, tak jakby dach się otworzył, by ukazać ognie i płomienie Mojego Bożego Miłosierdzia. Ziemia się zatrzęsie z taką siłą, że żaden człowiek nie ucieknie przed Moimi Oczami, Moim Duchem ani Moim Darem.


Wielu będzie drżeć ze strachu, bo tylko dzięki temu wielu ludzi po raz pierwszy uświadomi sobie wtedy, że posiada dusze. Dowiedzą się, że miłość do swoich ciał, swoich zmysłów, które starają się karmić, jest bez znaczenia. Zobaczą każdą część swojej duszy, ale nie we własnych oczach będą ją widzieć. Będą patrzeć na swoje dusze Moimi Oczami. Będą czuć się źle i będą mieli mdłości, tak jak Ja je odczuwam na widok brzydoty ich nikczemnych złych czynów. Zobaczą, jak podłe było ich zachowanie wobec innych, i to zło, które wyrządzili bliźnim, istotom ludzkim, swoim braciom i siostrom. Wtedy ujrzą swoją miłość własną, próżność i miłość do fałszywych bogów i dowiedzą się, jak Mnie to obraża.

Bo ci, których grzechy są tak czarne, będą czuli się źle, odczują ból i nie będą w stanie znieść grozy tego, co będą musieli oglądać. Będą potrzebowali wszystkich sił, aby wytrzymać oczyszczenie, które jest konieczne, aby mogli przetrwać i podążyć Drogą Prawdy.

Ważne jest, aby zrozumieć, że na tym polega Ostrzeżenie. Przybywam ostrzec Boże dzieci, że ich grzechy mogą być i będą odpuszczone.

Przychodzę, aby pokazać im, jak będzie wyglądał Dzień Sądu. Co sprawi, że ci, którzy na tym etapie poproszą o odkupienie, będą zbawieni. Ci, którzy wciąż będą Mnie odrzucać, otrzymają czas, ale nie za wiele, aby pokutować. Jeśli wciąż będą odtrącać Moją Rękę Miłosierdzia, to będę musiał się wycofać.

Wtedy oddzielę sprawiedliwych – na jedną stronę, a niesprawiedliwych – na drugą. Jeszcze jedna szansa, by poprosić o odkupienie, i ci, którzy odrzucą Moją Rękę Miłości i Miłosierdzia, zostaną strąceni do piekła.

To proroctwo było przepowiadane od początku. Zwróćcie uwagę na Ostrzeżenie i ratujcie swoje dusze, dopóki możecie.

Wasz Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl
fatherofloveandmercy.wordpress.com/…/the-skies-will-…

________________________________________________________________________

Orędzia o Ostrzeżeniu czyli Oświetleniu sumień

05.06.2011, 16:30 - Zderzą się dwie komety, Mój Krzyż pojawi się na czerwonym niebie

08.06.2011, 16:45 - Przygotujcie swoje rodziny, że będą świadkami Mojego Krzyża na niebie

09.01.2012, 08:10 - Po Światowej Spowiedzi przygotuję Swoje Powtórne Przyjście

25.03.2012, 15:30 - Nawet Ostrzeżenie nie nawróci wszystkich niewierzących

14.06.2012, 18:15 - Chociaż Ostrzeżenia nie należy się obawiać, to jednak spowoduje ono ból u osób, które nie będą w stanie łaski

09.07.2012, 23:00 - Wszyscy ludzie, który żyją na świecie zobaczą swoją duszę i dowiedzą się, wielu po raz pierwszy, że ją mają

03.12.2012, 19:05 - Wzywam ludzkość, aby przygotowała się na Moje Wielkie Miłosierdzie

09.12.2012, 19:00 - Ogień Ducha Świętego, będzie odczuwalny w sercach wszystkich

11.12.2012, 17:00 - Maryja Panna: On, tak pokorny, przyjdzie w chwale pełnej blasku, a Jego Wielkie Miłosierdzie zaleje ziemię

20.02.2013, 19:30 - To Wielkie Oświetlenie Sumienia nastąpi po tym, gdy Mój Święty Wikariusz opuści Rzym

01.04.2013, 17:22 - Bóg Ojciec: Ja, wasz Ukochany Ojciec, ustaliłem ostatecznie dzień Ostrzeżenia. Tylko Ja znam jego datę

06.04.2013, 17:00 - Zbliża się czas pojawienia komety, kiedy ludzie będą sądzić, że są to dwa słońca, o czym już wcześniej mówiłem

20.11.2013, 14:15 - Kiedy przychodzę, jako Król Miłosierdzia, żadna dusza nie będzie miała jakiejkolwiek wątpliwości co do tego, kim Ja Jestem i czym Ja Jestem

__________________________________________________________________