Clicks1K
pl.news

Franciszek mianuje drugiego prywatnego sekretarza

Monsignore Fabio Salerno, watykański dyplomata, został mianowany drugim prywatnym sekretarzem Franciszka 1 sierpnia.

Salerno służył w Indonezji i Strasburgu. Zastąpił Egipcjanina, Monsignore Yoannisa Lahzi. Do tej pory Franciszek skierował na emeryturę trzech prywatnych sekretarzy. W przeszłości sekretarze papiescy pełnili swoją funkcję przez okres trwania pontyfikatu, zdobywając niekiedy znaczne wpływy.

Franciszek starał się otaczać się słabymi, pozbawionymi twarzy, niekompetentnymi i skompromitowanymi figurantami, aby zachować swoją osobistą władzę. Niepozwalanie, aby jego osobiści sekretarze osiągnęli jakąkolwiek znaczącą rangę, jest częścią tej taktyki.

#newsDspnggzgut