Quas Primas
13906

GODZINA ŁASKI. PRAWDA CZY FAŁSZ? - 4X SKASOWANY POST

Różnego rodzaju prywatne objawienia, proroctwa i przepowiednie są stare jak świat. Także obecnie żyje na naszej planecie bardzo wielu proroków, prorokiń czy tzw. widzących, którzy twierdzą, że są wysłannikami Boga czy Matki Najświętszej. Reprezentują oni przeróżne religie, kultury, wierzenia i światopoglądy. Niestety, znakomita większość tych przekazów religijnych to czysta iluzja bądź zwykły fałsz. Co pewien czas wielu ludzi – rzekomo w imię Boga, bóstw czy innych sił nadprzyrodzonych – zapowiada koniec świata, straszy ludzkość nadejściem przerażających kataklizmów, zapowiada łatwe ścieżki osiągnięcia zbawienia i szczęścia wiecznego.

Internet i religia

Prawdziwej rewolucji w rozprzestrzenianiu tego rodzaju orędzi dokonał ostatnio internet. Dlatego w globalnej przestrzeni internetowej krąży dzisiaj mnóstwo irracjonalnych treści religijnych, które nie są poddawane rzetelnej analizie filozoficznej. Problem wątpliwych bądź zdecydowanie fałszywych orędzi religijnych dotyczy także ogólnoświatowej wspólnoty katolickiej.

Jednym z nowych zjawisk na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, które wymaga pogłębionej oceny ze strony filozofii religii, antropologii czy etyki, jest tzw. Godzina Łaski. Na czym polega ta forma modlitewna? W jaki sposób pojawiła się ona w Polsce? Kto w Kościele katolickim powinien oceniać różnego rodzaju objawienia prywatne? Co mówi o naszej polskiej religijności i kondycji intelektualnej katolicyzmu nad Wisłą duża popularność nabożeństwa Godziny Łaski?

Pierina Gilli

Godzina Łaski nawiązuje do jednego z orędzi z 1947 roku, przekazanego rzekomo przez Matkę Bożą pielęgniarce Pierinie Gilli w miejscowości Fontanelle di Montichiari na północy Włoch. Pierina Gilli żyła w latach 1911-1991. Była głęboko przekonana, że na przestrzeni ok. 20 lat ukazywała się jej Matka Najświętsza. Pierina Gilli twierdziła, że 8 grudnia 1947 roku, w Święto Niepokalanego Poczęcia, Matka Boża przekazała jej swoją wolę dotyczącą Godziny Łaski dla całego świata czyli wyjątkowej formy modlitwy o bardzo określonej porze – tylko 8 grudnia każdego roku między godz.12.00 a13.00.

Otwarte niebo

W Polsce w wielu kościołach, publikacjach i mediach katolickich promuje się od kilkudziesięciu lat Godzinę Łaski jako jedną szczególną godzinę w roku, gdy „niebo pochyla się tak nisko nad ziemią, że Bóg jest na wyciągnięcie ręki”. Zdaniem zwolenników tej formy modlitewnej, 8 grudnia każdego roku między godz.12.00 a13.00 „niebo staje nad nami otworem” i każda prośba będzie wysłuchana. Z tej racji w wielu świątyniach w naszym kraju są organizowane specjalne nabożeństwa, na których gromadzą się rzesze ludzi.

W trakcie Godziny Łaski wielu katolików z otwartym sercem przedstawia Panu Bogu i Matce Najświętszej swoje troski i kłopoty. Niektóre osoby czekają często z najtrudniejszymi problemami, z najbardziej bolesnymi formami cierpienia – chorobą nowotworową, rozpadającym się małżeństwem, alkoholizmem czy narkomanią własnych dzieci – właśnie na Godzinę Łaski, aby mieć większą pewność, że Bóg wysłucha ich modlitw zanoszonych 8 grudnia każdego roku między godz.12.00 a13.00. Ludziom praktykującym tę formę modlitewną towarzyszy niewątpliwie szczerość intencji, zaufanie płynące z wiary oraz prawdziwa miłość do Boga i Matki Najświętszej.

Objawienia prywatne

W maju 2012 roku Stolica Apostolska opublikowała ważny tekst dotyczący kryteriów oceny różnego rodzaju zjawisk podobnych do historii Pieriny Gilli z miejscowości Fontanelle di Montichiari. Chodzi o niezwykle istotny dokument Kongregacji Nauki Wiary. Przed trzema laty ta ważna dykasteria Kurii Rzymskiej podała do publicznej wiadomości, wypracowane w imieniu Ojca Świętego, „Normy postępowania przy rozeznawaniu domniemanych objawień”. Ich łaciński tekst, zatwierdzony jeszcze przez Papieża Pawła VI, wydał 25 lutego 1978 roku, jej ówczesny prefekt, kard. Franjo Szeper. W 1978 roku zostały one rozesłane jedynie do wiadomości biskupów katolickich na całym świecie. W maju 2012 roku normy dotyczące oceny objawień prywatnych opublikowano ostatecznie na oficjalnym portalu internetowym Stolicy Apostolskiej w sześciu językach (łacina, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki i włoski).

Normy Kongregacji Nauki Wiary o rozeznawaniu domniemanych objawień prywatnych podają najważniejsze kryteria oceny takich zjawisk. Dotyczą one m.in. równowagi psychicznej i postawy moralnej doznających ich osób, zgodności głoszonych twierdzeń z Magisterium Kościoła, zdrowych owoców duchowych domniemanych objawień, ewentualności nastawienia na zysk itp. W normach podkreśla się też obowiązek kompetentnych władz kościelnych, by badać takie zjawiska, gdy tylko się pojawią. Należy to przede wszystkim do miejscowego ordynariusza, ale on sam czy kwalifikowana grupa wiernych mogą też prosić o pomoc i interwencję Kongregację Nauki Wiary.

Diecezja Brescia

Miejscowość Fontanelle di Montichiari należy do diecezji Brescia. Jedyną kompetentną osobą do oceny prywatnych objawień Pieriny Gilli jest biskup tej diecezji. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat czterech kolejnych biskupów Brescii wypowiedziało się oficjalnie w tej sprawie. Najnowszy dokument pochodzi z 15 lipca 2013 roku. Wydał go bp Luciano Monari – biskup diecezji Brescia. Dokument nosi następującą nazwę: „Dyrektorium dotyczące kultu maryjnego w miejscowości Fontanelle di Montichiari” (Direttorio circa il Culto Mariano in località Fontanelle di Montichiari). Odpowiednie dekrety, potwierdzające nominacje personalne z lipca 2013 roku osób odpowiedzialnych za kult maryjny w tej miejscowości, zostały wydane przez Biskupa Brescii 1 stycznia 2014 roku oraz 1 stycznia 2015 roku.

Fałszywość rzekomych objawień

W dokumencie z 2013 roku bp Luciano Monari zakazał promowania w sanktuarium maryjnym w Fontanelle di Montichiari rzekomych objawień Pieriny Gilli. Obecnie nie wolno w tej świątyni nawiązywać w żaden sposób do jakichkolwiek objawień, orędzi i innych zjawisk o charakterze rzekomo nadprzyrodzonym. W konsekwencji z sanktuarium usunięto zdjęcia Pieriny Gilli, foldery i książki promujące jej rzekome objawienia. Biskup Brescii wydał swój dokument na polecenie Kongregacji Nauki Wiary z 13 listopada 2012 roku. Wcześniej w tej sprawie interweniowała także Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Należy podkreślić, że decyzja bp. Luciano Monariego jest całkowicie zgodna z ocenami prezentowanymi przez trzech jego poprzedników, którzy w latach 1968, 1975, 1984, 1997 i 2001 wydali odpowiednie dokumenty negujące charakter nadprzyrodzony rzekomych objawień maryjnych Pieriny Gilli. Oznacza to, że nigdy wcześniej żadna kompetentna władza kościelna nie potwierdziła prawdziwości rzekomych objawień Matki Najświętszej w miejscowości Fontanelle di Montichiari.

Dlaczego więc od wielu lat promuje się te objawienia jako autentyczne? Dlaczego w tak wielu świątyniach katolickich przekazuje się treści niezgodne z dokumentami czterech kolejnych biskupów Brescii? Jaką wiedzę religijną na temat objawień prywatnych mają Polacy pielgrzymujący do sanktuarium w miejscowości Fontanelle di Montichiari? Co dalej z Godziną Łaski?

Modlitwa a nie cuda

Obecnie sanktuarium w miejscowości Fontanelle di Montichiari jest tylko i wyłącznie miejscem kultu maryjnego zgodnego z Magisterium Kościoła, Pismem Świętym i Tradycją. Biskup Brescii podkreśla wyraźnie w swoim dokumencie z 2013 roku, że kult maryjny sprawowany w tym sanktuarium nie powinien w żaden sposób sugerować wiernym, że ocena Kościoła odnośnie do rzekomych objawień Pieriny Gilli uległa zmianie w sensie jakiegokolwiek uznania ich autentyczności i prawdziwości.

Pomagać przez prawdę

Wielki niemiecki filozof Romano Guardini (1885-1968) kierował się w swoim życiu niezwykle mądrą zasadą, że trzeba zawsze „pomagać przez prawdę” (Helfen durch die Wahrheit). Wydaje się, że dzisiaj maksyma niemieckiego myśliciela staje się niezwykle aktualna w odniesieniu do wielu nowych form życia religijnego, które mają często charakter irracjonalny, zabobonny i magiczny. Dzięki filozofii religii, antropologii i etyce możemy oczyszczać religię z tego, co fałszywe i pozbawione fundamentu w rzeczy. Już pod koniec XVIII wieku hiszpański malarz Francisco Goya ostrzegał niezwykle wymownym tytułem jednej ze swoich rycin: „Gdy rozum śpi, budzą się demony”.

***

Ks. dr hab. Andrzej Kobyliński – filozof i teolog, absolwent Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Obecnie pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autor i redaktor wielu książek i artykułów. Ostatnie publikacje: O możliwości zbudowania etyki nihilistycznej. Propozycja Gianniego Vattima (2014); O normatywności w etyce – współautorzy: P. Duchliński, R. Moń, E. Podrez (2015).
PiotrM
Idąc myślą św. Pawła: Co szlachetne zachowujcie.
romek3377
O prawdziwośi tych objawień najlepiej świadczą liczne owoce wezwania Maryi do Modlitwy+Ofiary+Pokuty, szczególnie za kapłanów, jak również owoce samego kultu Róży Duchownej
Quas Primas
Hmmm, ksiądz Kobyliński, to podejrzana osoba?
No tak, jak wam- trollom coś nie pasuje, coś, co godzi w posoborowie, to wszyscy są podejrzani.
--------------------------------------------
borgan 5 minuty temu
Nie interesują mnie teksty podejrzanych ludzi podważających nieustannie autorytet Kościoła i powołujących się na ten sam autorytet od czasu do czasu (gdy im to akurat pasuje). Jesteście …More
Hmmm, ksiądz Kobyliński, to podejrzana osoba?
No tak, jak wam- trollom coś nie pasuje, coś, co godzi w posoborowie, to wszyscy są podejrzani.
--------------------------------------------
borgan 5 minuty temu

Nie interesują mnie teksty podejrzanych ludzi podważających nieustannie autorytet Kościoła i powołujących się na ten sam autorytet od czasu do czasu (gdy im to akurat pasuje). Jesteście całkowicie niewiarygodni...kpw? (kpw to taki skrót: kapujesz?).
Quas Primas
O jaką nagłą zmianę mnie posądzasz?
Czyż katolik nie powinien używać rozumu?
Powyższy artykuł napisany jest po to, by katolik zastanowił się nad sensem zwielokrotnionych prywatnych objawień, które jak grzyby po deszczu wylały się po zniesieniu przez Pawła VI kanonu dotyczącego objawień.
Czy wiesz, kim był Adwokat diabła przy orzekaniu świętości danej osoby?
Ano..., zniesiono ten Urząd, tak, …More
O jaką nagłą zmianę mnie posądzasz?
Czyż katolik nie powinien używać rozumu?
Powyższy artykuł napisany jest po to, by katolik zastanowił się nad sensem zwielokrotnionych prywatnych objawień, które jak grzyby po deszczu wylały się po zniesieniu przez Pawła VI kanonu dotyczącego objawień.
Czy wiesz, kim był Adwokat diabła przy orzekaniu świętości danej osoby?
Ano..., zniesiono ten Urząd, tak, jak zniesiono kanon dotyczący objawień i dziś mamy wysyp świętych i mistyków.
-----------------------------------
ktozjak Bog 10 godziny temu

Zastanawia mnie ta NAGLA zmiana frontu imc Quas primas.
I to w interesie ludzi dyskredytujacych szczegolne laski zwiazane z Uroczystoscia Niepokalanego Poczecia Maryi.
A tfu ! z toba Q primas !
One more comment from Quas Primas
Quas Primas
Ja wiedziałam, że skasują albo wątek, albo Pana komentarze i jeden z nich sobie skopiowałam. Oto on:
-------------------------
VRS 3 minuty temu
Pierwszy święty antyekumeniczny – Ewa Polak-Pałkiewicz - Bibula
A początek owego pontyfikatu rozpoczął się z impetem:
15 stycznia 1979 roku sekretarz Jana Pawła II ks. G. Caprio wysłał list do jednego z przywódców AJC rabina Marka Tanenbauma wyrażający …More
Ja wiedziałam, że skasują albo wątek, albo Pana komentarze i jeden z nich sobie skopiowałam. Oto on:
-------------------------
VRS 3 minuty temu
Pierwszy święty antyekumeniczny – Ewa Polak-Pałkiewicz - Bibula
A początek owego pontyfikatu rozpoczął się z impetem:
15 stycznia 1979 roku sekretarz Jana Pawła II ks. G. Caprio wysłał list do jednego z przywódców AJC rabina Marka Tanenbauma wyrażający satysfakcję z “rozwoju stosunków między Kościołem Rzymskokatolickim a religią żydowską, wobec Soboru Watykańskiego II i jego deklaracji Nostra Aetate”. (www.jta.org/…/pope-sees-relat…). 30 stycznia 1979 roku, podczas pielgrzymki do Meksyku papież przyjął delegację tamtejszego żydostwa, w tym przewodniczącego lokalnego B’nai B’rith (www.jta.org/…/pope-receives-j…). Już w Rzymie, 12 marca Jan Paweł II przyjął na godzinnej prywatnej audiencji 24-osobową delegację żydowską, głównie Żydów amerykańskich – w tym z AJC, WJC i ADL B’nai B’rith. Żydowskie media określiły spotkanie jako historyczne – papież powiedział że ma nadzieję iż “miasto Jerozolima otrzyma skuteczne gwarancje by stać się ośrodkiem harmonii wyznawców trzech wielkich religii monoteistycznych – judaizmu, islamu i chrześcijaństwa”. Jak zauważył rabin Tanenbaum “dziś wskazówki i zalecenia [dokument J. Willebrandsa z roku 1974 – przyp. wł.] otrzymały oficjalną aprobatę papieża”, co odpowiadało słowom Wojtyły o “podkreśleniu i potwierdzeniu” przez niego wartości tego dokumentu. Jan Paweł II w przemówieniu podkreślił zwłaszcza dwa elementy tego dokumentu tj. konieczność podjęcia przez katolików “wysiłku by dowiedzieć się przez jakie istotne cechy żydzi definiują się w świetle ich własnego doświadczenia religijnego”oraz aby katolicy strzegli się przed tym aby “świadectwo dawane Jezusowi Chrystusowi nie obrażało żydów i w tym celu troszczyć się by żyć i szerzyć swą wiarę chrześcijańską, zachowując jednocześnie najbardziej rygorystyczny szacunek do wolności religijnej w linii zgodnej z nauczaniem Drugiego Soboru Watykańskiego. Podobnie powinni podjąć wysiłek by zrozumieć trudności jakie stają przed duszą żyda, prawdziwie – przenikniętą najwyższym i najczystszym wyobrażeniem boskiej transcendencji – postawioną przed tajemnicą Słowa Wcielonego. *) ”Rozmawiano też o pierwszej encyklice papieża –Redemptor hominis, która miała zostać opublikowana trzy dni później i miała koncentrować się na prawach człowieka. Papież przywitał żydowskich luminarzy z “wielką przyjemnością” i powiedział m.in. o konieczności “braterskiego dialogu i owocnej współpracy” oraz że od Boga zależy “danie obu wspólnotom religijnym, tak bliskim sobie, owego pojednania i prawdziwej miłości, które są jednocześnie jego przykazaniem i darem. W tym znaczeniu, uważam że kiedy żydzi odmawiają Szema Izrael, zaś chrześcijanie wspominają pierwsze i drugie wielkie przykazania, za każdym razem, dzięki łasce Bożej, zbliżamy się do siebie.” Papież pożegnał żydów pozdrowieniem Szalom. (www.jta.org/…/pope-receives-j…,w2.vatican.va/…/hf_jp-ii_spe_19…).

*) Jak się wydaje, wedle "posoborowych posoborowców", nie rozumiał owych "trudności" Bóg Ojciec, posyłając Słowo Wcielone właśnie pośród Żydów.
ktozjak Bog
Zastanawia mnie ta NAGLA zmiana frontu imc Quas primas.
I to w interesie ludzi dyskredytujacych szczegolne laski zwiazane z Uroczystoscia Niepokalanego Poczecia Maryi.
A tfu ! z toba Q primas !
Quas Primas
Wie, wie, na czym polega twoja obłuda, a na pewno wie, tak samo jak ja, na czym polega twoja bezczelność.
---------------------------------
Siula 5 godziny temu
VRS
Pan nie wie na czym polega obłuda.
----------------------------------
Siula 4 godziny temu
Montichiari i Fontanelle: Siła kultu.More
Wie, wie, na czym polega twoja obłuda, a na pewno wie, tak samo jak ja, na czym polega twoja bezczelność.
---------------------------------
Siula 5 godziny temu
VRS
Pan nie wie na czym polega obłuda.
----------------------------------
Siula 4 godziny temu

Montichiari i Fontanelle: Siła kultu.
waz2054
Jeszcze lepszym i mądrzejszym lekarstwem, nie wymagającym ani filozofii, ani antropologii ani etyki, jest odrzucenie wszystkich objawień prywatnych. Ile problemów, sporów, dziwactw i błędnego rozumienia bożego objawienia można by w ten sposób uniknąć! A gdyby jeszcze usunąć matkę wszystkich herezji zwaną też "świętą teologią" to byłby istny raj na ziemi.
Quas Primas
PAMIĘTACIE???
Eko-profanacja na Placu św. Piotra w święto NIEPOKALANEJ !!!
"8 grudnia – jedno z największych świąt maryjnych: Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
8 grudnia 2015 – jeden z największych bluźnierczych spektakli: pokaz na Bazylice św. Piotra w Watykanie.
Dobra pamięć jest dobrem cennym."
(Ks. Jacek Bałemba)More
PAMIĘTACIE???
Eko-profanacja na Placu św. Piotra w święto NIEPOKALANEJ !!!

"8 grudnia – jedno z największych świąt maryjnych: Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
8 grudnia 2015 – jeden z największych bluźnierczych spektakli: pokaz na Bazylice św. Piotra w Watykanie.
Dobra pamięć jest dobrem cennym."
(Ks. Jacek Bałemba)
Quas Primas
"8 grudnia, święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Święto to, ma na celu podanie wiernym do uczczenia przywileju Matki Boskiej, mocą którego dla zasług Jezusa Chrystusa od pierwszej chwili swego istnienia była wolna od grzechu pierworodnego. Dogmat ten został uroczyście ogłoszony przez papieża Piusa IX, 8 grudnia 1854 r, czyniąc zadość powszechnej chrześcijańskiej Tradycji, …More
"8 grudnia, święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Święto to, ma na celu podanie wiernym do uczczenia przywileju Matki Boskiej, mocą którego dla zasług Jezusa Chrystusa od pierwszej chwili swego istnienia była wolna od grzechu pierworodnego. Dogmat ten został uroczyście ogłoszony przez papieża Piusa IX, 8 grudnia 1854 r, czyniąc zadość powszechnej chrześcijańskiej Tradycji, która od wieków czciła Tę, która według słów Ewangelii była „Łaski pełna”.
Samo święto jest pochodzenia wschodniego, gdzie obchodzono je już w VIII wieku, 9 grudnia, w IX wieku przyjęto je w południowej Italii, stamtąd przeszło do Normandii i Irlandii. W Polsce przyjęło się około XIV w. W XV wieku papież Sykstus IV wzniósł w Watykanie kaplicę sykstyńską na cześć Niepokalanego Poczęcia N.M.Panny. Ojcowie Kościoła nie mieli nigdy dość słów na wysłowienie czystości i świętości Tej, która od pierwszej chwili istnienia starła głowę węża."
www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/12
Sw.Joanna
Filozofia religi?Coz to takiego?
Quas Primas
Ten facet tez ma objawienia!
Naprawdę, Paweł VI dał pole do popisu nikomu innemu, jak szatanowi, który robi z ludźmi co chce i smieje sie do rozpuku!
Facet mówi tu o godzinie łaski, ale inne jego filmiki, to po prostu żenada!
www.youtube.com/watch
np. tutaj - uzdrowił oko faceta, który nie widział ponad 70 lat!!!
www.youtube.com/watch
Quas Primas
"W Polsce w wielu kościołach, publikacjach i mediach katolickich promuje się od kilkudziesięciu lat Godzinę Łaski jako jedną szczególną godzinę w roku, gdy „niebo pochyla się tak nisko nad ziemią, że Bóg jest na wyciągnięcie ręki”. Zdaniem zwolenników tej formy modlitewnej, 8 grudnia każdego roku między godz.12.00 a13.00 „niebo staje nad nami otworem” i każda prośba będzie wysłuchana. Z tej …More
"W Polsce w wielu kościołach, publikacjach i mediach katolickich promuje się od kilkudziesięciu lat Godzinę Łaski jako jedną szczególną godzinę w roku, gdy „niebo pochyla się tak nisko nad ziemią, że Bóg jest na wyciągnięcie ręki”. Zdaniem zwolenników tej formy modlitewnej, 8 grudnia każdego roku między godz.12.00 a13.00 „niebo staje nad nami otworem” i każda prośba będzie wysłuchana. Z tej racji w wielu świątyniach w naszym kraju są organizowane specjalne nabożeństwa, na których gromadzą się rzesze ludzi."