Edward7
3334

Diakon amazoński po raz pierwszy „wyświęcony” w „obrzędach tubylczych”

Arcybiskup Fulton Sheen: „Z prawdziwego Kościoła powstanie fałszywy kościół prowadzony przez fałszywego papieża”, „Dzięki fałszywemu miłosierdziu Kościół zostaje zniszczony” Biskup Wikariatu …More
Arcybiskup Fulton Sheen: „Z prawdziwego Kościoła powstanie fałszywy kościół prowadzony przez fałszywego papieża”, „Dzięki fałszywemu miłosierdziu Kościół zostaje zniszczony”
Biskup Wikariatu Apostolskiego w Mitù (Kolumbia), Monsignor Medardo de Jesús Henao del Río, niedawno święcił rodzimego diakona w „dwóch obrzędach”: obrządku rzymskim i [dotychczas nieznanym] „obrządku miejscowym”2019r..
Na konferencji prasowej Synodu nad Amazonką 10 października Henao wyjaśnił, że ten „obrzęd” polegał na tym, że „miejscowi przywódcy” umieścili „koronę-pióropusz na głowie diakona”.
Według Henao „korona-pióropusz” jest symbolem człowieka „, który zdobywa mądrość ludzi i dzieli się nią ze społecznością”. Ale w święceniach sakramentalnych nie chodzi o zdobywanie „mądrości ludzi”.
Po tańcu nastąpiło drugie święcenia zgodnie z Novus Ordo, a następnie Eucharystią. Henao uważa, że „zasadnicze” jest przyswojenie sobie niektórych wartości rodzimych i włączenie elementów [pogańskich] rytuałów: „Nie możemy …More
Edward7 and one more user link to this post
Edward7
Kardynał. BRANDMÜLLER: AMAZOŃSKI SYNOD ZAPOWIADA PANTEISTYCZNĄ „RELIGIĘ CZŁOWIEKA”
www.churchmilitant.com/…/cdl-walter-bran…
Autor Dubii ostrzega przed „spektakularnym zerwaniem” z wiarą katolicką
WATYKAN ( ChurchMilitant.com ) - kardynał Walter Brandmüller ostrzega, że Amazon Synod reprezentuje próbę zastąpienia katolicyzmu „panteistyczną naturalną religią człowieka”.
W oświadczeniu dla …More
Kardynał. BRANDMÜLLER: AMAZOŃSKI SYNOD ZAPOWIADA PANTEISTYCZNĄ „RELIGIĘ CZŁOWIEKA”
www.churchmilitant.com/…/cdl-walter-bran…
Autor Dubii ostrzega przed „spektakularnym zerwaniem” z wiarą katolicką

WATYKAN ( ChurchMilitant.com ) - kardynał Walter Brandmüller ostrzega, że Amazon Synod reprezentuje próbę zastąpienia katolicyzmu „panteistyczną naturalną religią człowieka”.
W oświadczeniu dla LifeSiteNews i niemieckojęzycznej strony kath.net w tym tygodniu autor dubia scharakteryzował architektów synodu jako modernistyczną kabałę opartą na agendzie.
„Byłoby fatalnym błędem myśleć, że promotorzy obecnego Synodu Biskupów naprawdę martwili się jedynie o dobrobyt rdzennych plemion lasów amazońskich” - ostrzegł. „Są one raczej instrumentalizowane, aby realizować program, który dotyczy Kościoła powszechnego i który ma swoje korzenie w XIX wieku”.
Zastanawiając się nad znaczeniem religii, Brandmüller przeciwstawił historyczną tradycję judeo-chrześcijańską modernistycznej koncepcji wiary.

„Kiedy Żydzi i chrześcijanie mówią o religii - z jej formami wyrażania się w doktrynie, moralności i kulcie - mają na myśli sposób i sposób, w jaki człowiek reaguje na pozaziemską lub ponadświatową rzeczywistość, która przychodzi do niego z zewnątrz” Zaobserwowałem.
„Mówiąc wprost, chodzi o reakcję człowieka na objawienie Stwórcy samokomunikowania się Jego stworzeniu, człowiekowi,” powiedział. „Bóg mówi - w dowolnej formie - a człowiek daje odpowiedź. To jest dialog”.

„Religijna koncepcja modernizmu oznacza natomiast monolog: człowiek pozostaje sam ze sobą”, ostrzegł kardynał.

Pismo Święte zapisuje dialog między Bogiem a człowiekiem, Brandmüller napisał:
Boże przemówienie do Jego wybranego ludu miało miejsce w czasie pełnej wydarzeń historii, która na każdym kroku prowadziła na wyższy poziom. List do Hebrajczyków rozpoczyna się słowami: „Dawno temu Bóg prorokami przemawiał do naszych przodków na wiele różnych sposobów, ale w dniach ostatecznych przemówił do nas przez Syna”. Ewangelia Świętego Jana nazywa tego Syna Wcielonym Słowem Wiecznego Boga. On jest i przynosi ostateczne Objawienie, które można znaleźć w formie pisemnej w księgach biblijnych oraz w autentycznej ustnej tradycji wspólnoty uczniów wybranych przez Jezusa Chrystusa, z której wyrósł Kościół. Wszystko to wydarzyło się raz na zawsze i jest powszechnie ważne w odniesieniu do przestrzeni i czasu.

Fakty te „wykluczają koncepcję religii, która ma jakieś ograniczenia geograficzne lub tymczasowe” - zauważył, dodając, że oznacza to, że „Kościół amazoński jest teoretycznie nie do pomyślenia”.
„To Kościół Jedyny, Święty, Katolicki i Apostolski (a zatem Rzymski)”, kontynuował Brandmüller, „któremu powierzono przekaz Ewangelii i przekazanie Łaski Chrystusa wszystkim narodom wszystkich czasów i komu światło i siła Ducha Bożego są obiecane do wypełnienia tej misji ”.
Dodałem, że Kościół „wypełnia tę misję - z pomocą Ducha Świętego - wypełniając swoją posługę nauczycielską i duszpasterską na przestrzeni dziejów”.
W tym, co opisałem jako „niepokojącą obserwację”, kardynał zauważył, że synod Instrumentum Laboris , czyli dokument roboczy, zawiera skąpe odniesienia do rad kościelnych i papieskiego Urzędu Nauczycielskiego:

Brandmüller zauważył, że Instrumentum Laboris ignoruje doktrynalną tradycję Kościoła, i zamiast tego czerpie niemal wyłącznie z dokumentu społecznego Aparecida , opartego na sprawiedliwości społecznej i ekologii, będącego produktem regionalnego spotkania Konferencji Biskupów Ameryki Łacińskiej (CELAM) w 2007 roku.
To „można rozumieć jedynie jako spektakularne zerwanie z poprzednią historią” - ostrzegł. „Co więcej, ta quasi-absolutyzująca [Aparecida] rodzi także pytanie o latynoamerykańskie rozumienie Kościoła w Communio na poziomie uniwersalnym”.Cdl. Jorge Bergoglio na spotkaniu CELAM w Aparecida w 2007 r

*Autorzy dokumentu roboczego ignorują (nawet modernistyczny) Sobór Watykański II, a także „wszystkie dokumenty posoborowego Magisterium interpretującego Sobór”, kontynuował kardynał.
Powtórzyłem, że to lekceważenie oznacza „zerwanie z dogmatycznie wiążącą tradycją. W rzeczywistości także z powszechnością Kościoła”.
„Fakt, że ta przerwa jest, że tak powiem, realizowany w sposób„ podstępny ”, tj. W sposób ukryty i skryty, jest tym bardziej niepokojący” - napisał.
„Spory dotyczące Synodu Amazonskiego dotyczą tylko bardzo powierzchownie miejscowej populacji Amazonii, która sama w sobie jest dość niewielka” - powiedział Brandmüller.
„Raczej przerażające pytanie powstaje, czy protagoniści tego synodu nie są bardziej zainteresowani próbą potajemnego zastąpienia religii jako odpowiedzi człowieka na wezwanie Stwórcy przez panteistyczną naturalną religię człowieka” - ubolewał - a mianowicie nowy wariant modernizmu z początku XX wieku. ”
„Stawką jest nie więcej i nie mniej niż wiara katolicka ... proste i proste” - ostrzegł Brandmüller

....
*Te herezje są wynikiem i następstwem Soboru Watykańskiego II - który otwarł Kościół na dialog z światem i szatanem ...
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
jest skandalem i publicznym zgorszeniem duszpasterstwo pozwalające przyjmować Komunie Świętą w jawnym grzechu ciężkim.
Nie tylko wierni członkowie wspólnoty eucharystycznej będą przerażeni i być może zdenerwowani, ale, co ważniejsze, będą kuszeni myślą, że mogą także grzeszyć i trwać w Kościele.

Po co próbować prowadzić święte życie, a nawet heroiczne cnotliwe życie, skoro sam Kościół wydaje …More
jest skandalem i publicznym zgorszeniem duszpasterstwo pozwalające przyjmować Komunie Świętą w jawnym grzechu ciężkim.

Nie tylko wierni członkowie wspólnoty eucharystycznej będą przerażeni i być może zdenerwowani, ale, co ważniejsze, będą kuszeni myślą, że mogą także grzeszyć i trwać w Kościele.


Po co próbować prowadzić święte życie, a nawet heroiczne cnotliwe życie, skoro sam Kościół wydaje się nie wymagać takiego życia, a nawet nie zachęca do tego życia?

Tutaj Kościół staje się parodią samego siebie, a ta farsa rodzi jedynie pogardę i pogardę na świecie, kpiny i cynizm wśród wiernych...

franciszekfalszywyprorok.wordpress.com/…/dzien-w-ktorym-…
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
W tych dniach Pan nasz Jezus Chrystus nie pośle im prawdziwego Pasterza, ale niszczyciela-
Proroctwo Świętego Franciszka z Asyżu
More
W tych dniach Pan nasz Jezus Chrystus nie pośle im prawdziwego Pasterza, ale niszczyciela-

Proroctwo Świętego Franciszka z Asyżu