Benediktova vojenská služba je pravým opakem dnešního pohodlného křesťanství, které myslí jen na úlevy a poshovění, za všech okolností chce být moderní a libuje si v tom, že lidem předkládá co …More
Benediktova vojenská služba je pravým opakem dnešního pohodlného křesťanství, které myslí jen na úlevy a poshovění, za všech okolností chce být moderní a libuje si v tom, že lidem předkládá co nejvíce nabídek, z nichž si mohou vybrat tu, která je pro ně nejpříjemnější. Benedikt nechtěl o takovém světem protřelém křesťanství nic vědět. Křesťan má svůj život chápat jako náboženskou vojenskou službu. Musí nastoupit do boje a zanechat ochromující lhostejnosti. Vojančina je drsné řemeslo, se kterým se pohodlí nesnáší.
ikatolici.cz

Duchovní život podle sv. Benedikta z Nursie

— 13.10.2019 272 Naslouchej, synu, mistrovu učení, nakloň k němu ucho svého srdce, a k čemu tě laskavý otec nabádá, to rád přijmi a uveď ve skutek, …
ekans
paní Chrástecká, o vaše zvratky nikdo nestojí, pozdravujte charismatické biskupy UPHKC