Peter(skala)
797

V Madride blahorečili 12 redemptoristov umučených v roku 1936

V Madride blahorečili 12 redemptoristov umučených v roku 1936

Rehoľa redemptoristov a spolu s ňou celá Cirkev sa teší z nových blahoslavených. V Madride dnes blahorečili ďalšiu skupinu mučeníkov z obdobia Španielskej občianskej vojny. Páter Vincent Toribio a 11 spoločníkov, celkovo šiesti kňazi a šiesti rehoľní bratia z Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa, boli zabití z nenávisti k viere v roku 1936.

Slávnosti blahorečenia v madridskej Katedrále „Santa María la Real de la Almudena“ o 11. hodine predsedal ako zástupca Svätého Otca prefekt Dikastéria pre kauzy svätých kard. Marcello Semeraro.

P. Vicente Renuncio Toribio sa narodil 11. septembra 1876 vo Villayuda pri Burgose. K redemptoristom vstúpil 18-ročný a kňazstvo prijal v roku 1901. Venoval sa misijnej činnosti, formácii a vyučovaniu v malom seminári. V rokoch 1912 až 1923 žil v rehoľnej komunite svätyne Matky Ustavičnej pomoci v Madride, bol provinciálnym konzultorom a riaditeľom časopisu Santuario. Ako prefekt svätyne sa v júli 1936 po začiatku prenasledovania Cirkvi uchýlil v dome rodiny priateľov. Po zaistení 17. septembra bol vo väzení až do 7. novembra, keď podstúpil mučenícku smrť. Pri odchode z cely zvolal: „Obetujem svoj život za svojich bratov v Španielsku, za celú kongregáciu a za nešťastné Španielsko“.

-zk,


Noví blahoslavení mučeníci z Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa