Clicks2K

Obrátený kríž na novom oltári v Bazilike sv. Petra!!!

Nový oltár v Bazilike svätého Petra na sebe má obrátený kríž, symbol Antikrista.

Avšak Ján Pavol II. viackrát používal tento satanistický symbol. Takže nejde o niečo veľmi prekvapivé.

V tejto súvislosti si prečítajte tento článok nižšie, ktorý vysvetľuje, čo obrátený kríž symbolizuje a prečo je neospravedlniteľné používať ho takým spôsobom, akým ho použil napr. Ján Pavol II. (okrem mnohého ďalšieho).
Ohromná spojitosť Jána Pavla II. s obráteným krížom a Antikristom

Prečítajte si aj tento článok:
Je kríž Jána Pavla II. satanistickým symbolom?
P.S. Viem, že sv. Peter bol ukrižovaný dolu hlavou, ale toto neospravedlňuje používanie obráteného kríža, ak sa nepoužíva na jasné a výslovné pripomenutie napr. nejakého oltára jasne zasväteného svätému Petrovi alebo na jeho sviatok a pod., kedy by to ešte mohlo byť prípustné. V prípadoch vyššie ide o jasnú satanistickú symboliku, ako aj v Hale Pavla VI. atď.
Jozef Javorka
Áno, toto je "novinka" pred svätyňou Kaplnky sv. Jozefa.