Clicks1.6K
Libor Halik
142

Proč Stalin zůstal ideálem mnoha Rusů - i pravoslavných:

Stalin se stal diktátorem od r.1929, kdy jiný ďábelský muž Trockij už nebyl v sovětském Rusku. 13.6.1929 řekla Panna Marie fatimské Lucii: "Přišla chvíle, kdy Bůh žádá, aby svatý otec (papež) ve spojení se všemi biskupy světa zasvětil Rusko mému neposkvrněnému srdci; slibuje, že je takto zachrání. Boží spravedlnost odsuzuje tolik lidí za hříchy, které jsou páchány proti mně, takže přicházím žádat o zadostiučinění. Obětuj se na tento úmysl a modli se." Viz P. Luis Kondor, S.V.D., Zůstaň matkou, Křesťanská akademie, Řím 1979, 2.dodatek, str.198-199. Že Rusko by mělo být správně zasvěceno neposkvrněné Panně Marii skrze budoucího papeže Pia XI., bylo požadováno už v proroctví blahoslavených Františka a Hyacinty z Fatimy r.1917 - po svržení cara sv. Mikuláše II.

mike084 napsal správně 15.1.2015 čtvrtek, 09:44, že Trockij = Bronštejn pocházel z Oděsy, tehdejšího hlavního centra chazarského organizovaného židovstva. Pak pobýval v Německu a ve Spojených státech. Oženil se z dcerou židovského bankéře Abrama Životovského, blízkého přítele Rothschilda. Tím se Bronštejn stal „členem klanu“. Výcvik a výuka chazarských židů „revolucionářů“ probíhaly tajněv New Yorku v objektech J. Schiffa. Rothschild tradičněv pozadí. Za vybudování Rudé armády, tehdejší hlavní úderné sílyzednářství, byl Bronštejn iniciován do 33. stupně skotského rituálu.
Z knihy „Vzpomínky“Arona Simanoviče, autor píše, že když Lev Davidovič Trockij, který se připravoval na likvidaci velké mocnosti – Ruska na toto téma řekl: „Musíme ho (Rusko) změnit na poušť obývanou bílými negry, kterým zabezpečíme takovou Tyranii o které se nikdy nesnilo ani těm největším despotům Východu.
Rozdíl bude jen v tom, že tato Tyranie nebude zprava, ale zleva a nebude bílá, ale rudá. V pravém slova smyslu bude rudá, protože se při tom prolijí takové potoky krve, před kterými zůstanou v šoku a zblednou všechny kapitalistické války. Největší bankéři zpoza oceánu budou pracovat v úzkém kontaktu s námi... Pokud my vyhrajeme revoluci, rozdrtíme Rusko na jeden velký hřbitov a na jeho hrobech upevníme moc sionismu, který se stane tak silným, že před ním poklekne na kolena celý svět. My jim ukážeme, co to je skutečná moc. Cestou teroru a krvavých lázní ruskou inteligenci dovedeme do úplného zničení, do idiotismu, do zvířecího postavení.“

Protože proti ďábelskému člověku Trockému vysvoupil jiný ďábelský člověk Stalin, tak si Rusové Stalina dodnes idealizují. Vysvobodil je od Trockého.
Kromě toho Stalin zrušil ve 30.letech 20. století Leninovu legalizaci homosexu a umělého potratu. Stalin téměř znemožnil rozvody. Zlo uměých potratů a rozvodů obnovil až Chruščov, když s Berjou zavraždil Stalina. Zlo homosexu obnovil až Jelcin a Putin.
Když zpočátku Stalinova armáda byla drcena německou Hitlerovou armádaou, tak Stalin slíbil pravoslavnému metropolitovi z Libanonu, že zlegalizuje zakázanou Pravoslavnou církev a učinil to. Za to se mu dostalo Boží pomoci v boji proti Hitlerovi. Stalin se však ke Kristu, kterého jako bohoslovec Gruzínské pravoslavné církve kdysi opustil, kajícně nenavrátil. Šlo o dočasnou záležitost - nechtěl ztratit svou moc, podobně jako ji nechtěl ztratit český kníže Boleslav Ukrutný, který dal zavraždit svého bratra svatého Václava. Boleslav nikdy nečinil pokání, ale byl ochoten akceptovat křesťanství v Česku, zůstane-li až on do své smrti v Čechách u moci. Viz Václav Hájek z Libočan, Kronika česká, ACADEMIA, Praha 2014, str.185-219. Podobně by Stalin akceptoval křesťanství už v r.1929, kdyby papež Pius XI. tehdy Rusko se všemi katolickými biskupy tehdy veřejně zasvětil pod ochranu neposkvrněné Panny Marie. Bohorodice slíbila, že by tím odvrátila 2. světovou válku. Papež Pius XI. neposlechl. Proto se nestalo. Po 2. světové válce začala infiltrace Pravoslavné církve agenty a policisty sovětských tajných služeb, obvykle homosexuály a pedofily v jedné osobě.
Když 2. světová válka válka skončila, do sovětského komunistického tábora byly připojeny nově středoevropské státy, včetně Československa a bludy z Ruska se začaly šířit do celého světa, včetně do Vatikánu skrze ekumenismus, jak předpověděla neposkvrněná Panna Marie z Fatimy už r.1917, pokud Rusko nebude zasvěceno papežem a všemi katolickými biskupy pod její ochranu. Ruská pravoslavná církev po smrti sv. Dimitrije Rostovského (zesnul r.1709) přestala věřit v neposkvrněnost Panny Marie od početí, čímž se zalíbila protestantům. Tehdejší carové začali protestantsky totiž ovládat vedení Ruské pravoslavné církve, zlikvidovali i funkci ruského pravoslavného patriarchy. Snaha vlichotit se protestantům pokračovala po 2. světové válce vstupem Ruské pravoslavné církve, na pokyn komunistické strany, do ekumenické Světové rady církví, kde mají protestanti vládnoucí většinu.
Protože protestanté dnes ovládající Světovou radu církví propagují a šíří registrovaná partnerství homosexuálů v mnoha jejich církvích, tak Bulharská pravoslavná církev a možná ještě i jiné menší pravoslavné církve vystoupily ze Světové rady církví. Nevystoupila však ještě Ruská pravoslavná církev. Ale pod tlakem masy svých pravoslavných věřících ruští (ve skutečnosti většinou chazarožidovští) biskupové ústy (nikoliv skutky) odmítají homosex. Např.: www.magnificat.sk/aktualne-moskov…

Stalin je navěky v pekle, dle vidění rumuských pravoslavných starců. Znamením jim bylo puknutí zvonu v pravoslavném chrámě po jeho smrti, když byly nařízeny modlitby za Stalina. On za svého života zavedl v Rusku ekonomický i vojenský systém dočasně NEzávislý na Rockefellerech a Rothschildech, které obojí dokázal obelhat a obehrát s pomocí podobné krutosti. Bankéři ho nakonec zavraždili na svátek Purim. Touha být NEZÁVISLÝM na mezinárodních židozednářských prohomosexuálních bankéřích však v Rusku přežila i po smrti Stalina.

Blíží se předpovězená 3. světová válka formou vojenské vzpoury Východu
, tj. Ruska a Číny a dalších 6 států proti Západu, který je ovládán izraelskou lobby z New Yorku USA. (Zdá se, že vzpouru organizují zlatí Rothschildi proti dolarovým Rockefellerům - že Bůh dle proroctví, z 26.10.2001 od starce Josifa Vatopedského z pravoslavného Athosu, rozdělil tyto 2 světovládné bankéřské klany, aby se vzájemně vyhubily)
Experti moskevského střediska Carnegie upozornili na růst Stalinovy obliby od r.1989, kdy byla pouze u 12 % občanů Ruska, ale už r.2012 byl Stalin považován za nejpopulárnější z historických osobností s přízní 42 % Rusů. 21.1.2015 více než 1/2 Rusů, 52 %, oceňuje Stalina jako kladnou postavu. Vyplývá to z průzkumu Levada. Stalinova popularita mezi Rusy je nejvyšší od roku 2006, kdy Levada začala. Dle 40 % dotázaných udělal poslední ruský car svatý mučedník Mikuláš II. pro Rusko více dobrého než špatného; 36 % má stejný názor i na Lenina - vůdce bolševiků. Ke Stalinovi mají nejvřelejší vztah obyvatelé venkova a lidé starší 55 let, nejméně sympatií budí u Moskvanů a mládeže. (L: Moskvané jsou nejbohatší - nejméně trpí dnešní dobou)

TAJEMSTVÍ BOŽÍ VŠEVĚDOUCNOSTI:
Bůh věděl, že papežové s katolickými biskupy nezasvětí včas Rusko pod ochranu hříchem neposkvrněné Panně Marii. Věděl, že Rusko bude zasvěceno neposkvrněné Panně Marii ne včas na začátku, ale až po 100 letech - na konci. Vyplývá to z proroctví, které dal papeži Lvu XIII. 13.10.1884. Tehdy ten papež slyšel od svatostánku hlas, že Bůh dovolí satanovi po dobu 75 až 100 let ničit Katolickou církev tak moc jako nikdy předtím. Ničení nezačalo dříve než zemřel sv. Pius X., který zesnul 20.srpna 1914. Nezačalo dříve.
Proč však o to zasvěcení papežem s biskupy ve fatimském vidění skrze blahoslaveného Františka, blahoslavenou Hyacintu a zatím neblahoslavenou Lucii nanebevzatá Panna Marie prosila?
Protože díky znalosti této prosby Panny Marie jsme schopni rozlišit, že pozemské vrchní velení Katolické církve na 100 let osleplo. Satanské zlo je profesionálním zlem a pracuje nejlépe v dokonalém utajení a maskování - zdánlivě jakoby vše bylo v Katolické církvi v pořádku, jak má být.
Kdo můžeš pochopiti pochop. Pouze tělesný člověk nerozumí věcem duchovním.

Veřejná doména
pokrk
A ešte p.Halík nemôžete veriť všetkému o čom si myslíte,že je pravda.Ako príklad uvediem p.Bostlovú,z ktorej ste viackrát čerpali.Aj ja si myslím,že p.Bostlová má v mnohom pravdu,to ale neznamená,že vo všetkom.
Myslím že to bol pařez,ktorý si správne všimol,že napr.soľ,v ktorej malo byť namleté sklo je hlúposť,pretože potom by sa nerozpustila vo vode.Pravda je niekde inde.Soľ je škodlivá tým,že …More
A ešte p.Halík nemôžete veriť všetkému o čom si myslíte,že je pravda.Ako príklad uvediem p.Bostlovú,z ktorej ste viackrát čerpali.Aj ja si myslím,že p.Bostlová má v mnohom pravdu,to ale neznamená,že vo všetkom.
Myslím že to bol pařez,ktorý si správne všimol,že napr.soľ,v ktorej malo byť namleté sklo je hlúposť,pretože potom by sa nerozpustila vo vode.Pravda je niekde inde.Soľ je škodlivá tým,že s predáva prakticky chem.čistá a s rôznymi škodlivými prímesami,čím má veľmi ďaleko od solo kamennej.
pokrk
Pán Halík,mne s niektoré veci páčia,ktoré robíte.Musíte si však dávať pozor na falošných prorokov,ktorých tu neustále propagujete viď vojny,ktoré podľa vašich prorokov už dávno mali byť a hlásanie heréz,čo si všimli aj niektorí členovia vašej cirkvi.A pán Halík,to že ma obviníte z protestantizmu nie je odpoveď na moju otázku
One more comment from pokrk
pokrk
pařez-netreba sa nechať zmiasť množstvom rus.mien v sov.vládach.V skutočnosti ich pôvodné mená zneli trochu ináč a vládli tam importovaní revolucionári-niečo podobné,ako vidíme v krajinách býv.sov zväzu dnes.
Zdroje existujú aj iné,ako wiki,napr.istoriya-ru.ucoz.ru/…/2011-09-03-386
Nikto nerobí z neho ľudomila,ale tvrdím,že Lenin,Trockij,Berija,Cruščov boli oveľa horší.
Libor Halik
Ak nechcete ísť zomierať na Ukrajinu, máte šancu už iba do konca januára 2015. Každý muž s trvalým pobytom na území Slovenska prvým dňom kalendárneho roku, v ktorom dovŕšil devätnásty rok veku by mohol byť odvedený. O tom, že situácia je vážna, svedčí aj nedávne vyjadrenie premiéra Roberta Fica, že na 70 percent hrozí vojnový konflikt veľkých rozmerov. Vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej …More
Ak nechcete ísť zomierať na Ukrajinu, máte šancu už iba do konca januára 2015. Každý muž s trvalým pobytom na území Slovenska prvým dňom kalendárneho roku, v ktorom dovŕšil devätnásty rok veku by mohol byť odvedený. O tom, že situácia je vážna, svedčí aj nedávne vyjadrenie premiéra Roberta Fica, že na 70 percent hrozí vojnový konflikt veľkých rozmerov. Vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby je potrebné vyplniť a poštou zaslať na príslušný okresný úrad v sídle kraja do 31.1.2015. Doklad o odoslaní je potrebné si odložiť. Zákonným dôvodom odopretia výkonu mimoriadnej služby je skutočnosť, že nedokážete násilne zabiť človeka za žiadnych podmienok, čo by bolo v prípade vojny alebo vojnového stavu pri výkone mimoriadnej služby nevyhnutné. „Občan môže takéto vyhlásenie podať v roku, v ktorom mu vznikla branná povinnosť a v januári každého nasledujúceho roka až do zániku brannej povinnosti. Takéto vyhlásenie sa ale nevzťahuje na obdobie krízovej situácie (núdzový stav, výnimočný stav, vojnový stav, vojna),“ uvádza sa v stanovisku ministerstva. www.hlavnespravy.sk/…/516029
Libor Halik
Dnes už NENÍ civilizace! Tu Sodomu musí Bůh odstranit násilím: "Britský sudca bol suspendovaný. Nechcel, aby si dieťa adoptovali homosexuáli, ale muž a žena. Richardovi Pageovi, 68-ročnému britskému zmierovaciemu sudcovi, bola najvyšším súdnymi orgánmi krajiny pozastavená sudcovská činnosť. Zároveň mu bolo nariadené celodenné dovzdelávanie sa, aby sa zbavil nebezpečných presvedčení o tom, že …More
Dnes už NENÍ civilizace! Tu Sodomu musí Bůh odstranit násilím: "Britský sudca bol suspendovaný. Nechcel, aby si dieťa adoptovali homosexuáli, ale muž a žena. Richardovi Pageovi, 68-ročnému britskému zmierovaciemu sudcovi, bola najvyšším súdnymi orgánmi krajiny pozastavená sudcovská činnosť. Zároveň mu bolo nariadené celodenné dovzdelávanie sa, aby sa zbavil nebezpečných presvedčení o tom, že dieťaťu by bolo lepšie, ak si ho adoptuje matka a otec ako dvojica rovnakého pohlavia. Informáciu zverejnil portál Life News." www.hlavnespravy.sk/…/515265
OAMDG1 and one more user like this.
OAMDG1 likes this.
pokrk likes this.
One more comment from Libor Halik
Libor Halik
Pokrku Vy jste protestant a díváte se na vše protestantskýma očima. Když Bůh promluví ke mně či k Vám do srdce, je to také Boží slovo. Protože my lidé, abychom Bohu rozuměli, potřebujeme slyšet slova. Mít pocity od Boha nestačí, pocity jsou nepřesné a snadněji než slova je překroutí ďábel. Jistěže Bůh dal svá neomylná slova do Bible a dle Bible potřebujeme třídit všechna další slova, zda jsou od …More
Pokrku Vy jste protestant a díváte se na vše protestantskýma očima. Když Bůh promluví ke mně či k Vám do srdce, je to také Boží slovo. Protože my lidé, abychom Bohu rozuměli, potřebujeme slyšet slova. Mít pocity od Boha nestačí, pocity jsou nepřesné a snadněji než slova je překroutí ďábel. Jistěže Bůh dal svá neomylná slova do Bible a dle Bible potřebujeme třídit všechna další slova, zda jsou od Boha, či od nepřítele satana. Toto rozlišování není snadná práce a bez Boží pomoci ji nezvládneme. Jistěže na počátku bylo Slovo - Syn Boží, ale to je jiná kategorie než jednotlivá slovíčka a věty dávané nám od Boha do Bible či i do srdce nyní. Bůh je živý a nemlčí ani dnes. Neprotiřečí si však s tím co řekl v minulosti - v Bibli.
pařez
@pokrk
"...Stalin sa nestal diktátorom v r.1929,ale v r.1941,keď sa stal šéfom komisárov.Dovtedy sa musel zodpovedať komisariátu..."

A kdo tedy, podle vás, vládl v Rusku od Leninovy smrti do r. 1941? Jste první člověk, kterého jsem potkal a který nevěří tomu, že po Leninovi se moci zmocnil Stalin - viz.
cs.wikipedia.org/wiki/Josif_Vissarion…

"...kde ste čítali,že Pán Boh je odkázaný na zasväte…More
@pokrk
"...Stalin sa nestal diktátorom v r.1929,ale v r.1941,keď sa stal šéfom komisárov.Dovtedy sa musel zodpovedať komisariátu..."

A kdo tedy, podle vás, vládl v Rusku od Leninovy smrti do r. 1941? Jste první člověk, kterého jsem potkal a který nevěří tomu, že po Leninovi se moci zmocnil Stalin - viz.
cs.wikipedia.org/wiki/Josif_Vissarion…

"...kde ste čítali,že Pán Boh je odkázaný na zasvätenie Ruska Panne Márii?Možno Vám teraz poviem novinku-Pán Boh nie je odkázaný na nikoho a na nič a urobí to,čo sa mu zapáči..."

A Pánu Bohu se zřejmě "zapáčilo" zvítězit nad vládou Satana nad světem právě prostřednictvím Neposkvrněné - a aby to bylo naprosto zřejmé každému člověku (i ateistům), požaduje nejprve veřejné a slavnostní zasvěcení Ruska Neposkvrněnému srdci Panny Marie.
Uctivější vystupování vůči druhým by vám slušelo vic...
pokrk
Viete vy vôbec,koho označuje Boh svojim slovom?Odporúčam Jánovo evanjelium.
Libor Halik
Bůh dal své slovo do úst nanebevzaté Panně Marii (a toto slovo se nevrátí prázdné, "pokrku"), která se ukázala r.1917 ve Fatimě blahoslavené Hyacintě a blahoslavenému Františkovi a Lucii - té se zjevila znovu r.1929, kde jí řekla, že nyní nastal pravý čas pro zasvěcení Ruska pod ochranu jejího neposkvrněného srdce, jak o tom byli informováni r.1917. Papežové dodnes NEposlechli toto slovo Boží, a …More
Bůh dal své slovo do úst nanebevzaté Panně Marii (a toto slovo se nevrátí prázdné, "pokrku"), která se ukázala r.1917 ve Fatimě blahoslavené Hyacintě a blahoslavenému Františkovi a Lucii - té se zjevila znovu r.1929, kde jí řekla, že nyní nastal pravý čas pro zasvěcení Ruska pod ochranu jejího neposkvrněného srdce, jak o tom byli informováni r.1917. Papežové dodnes NEposlechli toto slovo Boží, a proto se Rusko neobrátilo a bude brzy 3. světová válka.
OAMDG1 likes this.
pokrk
Pán Halík miešate bludy s pravdou.Naozaj si treba niektoré veci najprv overiť,lebo sa potom môže stať,ževytiahnuť háčik slobodomurárskej propagandy z vašich úst bude veľkým problémom.
Skúsim vám dať ešte raz otázku,ktorú ste si asi nevšimli.

Takže p.Halík kde ste čítali,že Pán Boh je odkázaný na zasvätenie Ruska Panne Márii?Možno Vám teraz poviem novinku-Pán Boh nie je odkázaný na nikoho a na …More
Pán Halík miešate bludy s pravdou.Naozaj si treba niektoré veci najprv overiť,lebo sa potom môže stať,ževytiahnuť háčik slobodomurárskej propagandy z vašich úst bude veľkým problémom.
Skúsim vám dať ešte raz otázku,ktorú ste si asi nevšimli.

Takže p.Halík kde ste čítali,že Pán Boh je odkázaný na zasvätenie Ruska Panne Márii?Možno Vám teraz poviem novinku-Pán Boh nie je odkázaný na nikoho a na nič a urobí to,čo sa mu zapáči-Iz.55,11 tak bude moje slovo, ktoré vyjde z mojich úst; nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná to, čo sa mi ľúbi, a podarí sa mu to, na čo ho pošlem

Toľko hlúpostí som nečítal ani pred voľbami v prodramoch strán.Stalin sa nestal diktátorom v r.1929,ale v r.1941,keď sa stal šéfom komisárov.Dovtedy sa musel zodpovedať komisariátu.

Vo svojom článku ste dospeli k tomu,že všetci vami menovaní Lenin,Trockij,Chruščov,Berija boli od Stalina oveľa horší/čo je aj pravda/,ale vytrvalo démonizujete iba jeho.
Mysle som si,že takéto články majú len v Blesku,Lidovkách,Dnes apod.Ale vidím,že aj u vás propaganda funguje na jedničku.
P.S.Ak pôjdete do Ruska,tento článok tam radšej neukazujte,lebo by sa to mohlo zle skončiť.
Libor Halik
Stalin je navěky v pekle, dle vidění rumuských pravoslavných starců. Znamením jim bylo puknutí zvonu v pravoslavném chrámě po jeho smrti, když byly nařízeny modlitby za Stalina. On za svého života zavedl v Rusku ekonomický i vojenský systém dočasně NEzávislý na Rockefellerech a Rothschildech, které obojí dokázal obelhat a obehrát s pomocí podobné krutosti. Bankéři ho nakonec zavraždili na svátek …More
Stalin je navěky v pekle, dle vidění rumuských pravoslavných starců. Znamením jim bylo puknutí zvonu v pravoslavném chrámě po jeho smrti, když byly nařízeny modlitby za Stalina. On za svého života zavedl v Rusku ekonomický i vojenský systém dočasně NEzávislý na Rockefellerech a Rothschildech, které obojí dokázal obelhat a obehrát s pomocí podobné krutosti. Bankéři ho nakonec zavraždili na svátek Purim. Touha být NEZÁVISLÝM na mezinárodních židozednářských bankéřích však v Rusku přežila i po smrti Stalina.
Stylita
sůl nad zlato
a bude mu dána moc nad všemi kmeny a národy...nedělej si iluze o tom,že Rusko bude vyjímka
Stylita
je třeba rozlišovat
ano každá vrchnost může být tou metlou Boží v tomto smyslu je možno brát Stalina jako nástroj Boží
ale pod pojmem služebník Boží je spíše míněn člověk svaté pověsti, u kterého byl započat kanonizační proces
viz wiki

Služebník Boží je označení používané v katolické církvi pro zemřelou osobu, u které byl započat kanonizační proces, který dosud nebyl ukončen ani udělením …More
je třeba rozlišovat
ano každá vrchnost může být tou metlou Boží v tomto smyslu je možno brát Stalina jako nástroj Boží
ale pod pojmem služebník Boží je spíše míněn člověk svaté pověsti, u kterého byl započat kanonizační proces
viz wiki

Služebník Boží je označení používané v katolické církvi pro zemřelou osobu, u které byl započat kanonizační proces, který dosud nebyl ukončen ani udělením nejnižšího stupně ("ctihodný").

Používání označení upravuje Instrukce Kongregace pro svatořečení „Sanctorum Mater“ z roku 2008, která uvádí (čl. 4, § 2): „Katolík, jehož proces blahořečení a svatořečení byl zahájen, se nazývá Služebník Boží.“ Předtím, než biskup zahájí proces blahořečení, musí ověřit, že kandidát se těší pověsti svatosti nebo mučednictví a pověsti zázračných znamení (přímluvné moci).

pověst svatosti (fama sanctitatis) je názor, který se rozšířil mezi věřícími, o čistotě a bezúhonnosti života kandidáta a o tom, že žil heroickým způsobem všechny křesťanské ctnosti,

pověst mučednictví (fama martyrii) je názor, který se rozšířil mezi věřícími, že kandidát obětoval svůj život za víru nebo za ctnost spojenou s vírou,

pověst zázračných znamení (fama signorum) je názor, který se rozšířil mezi věřícími, o milostech obdržených od Boha na přímluvu kandidáta.........


Stalin v tomto smyslu opravdu nebyl Služebník Boží a tvrdit, že Stalin někoho přiváděl do nebe, je přehnané. On spiše byl tím nebezpečím, před kterým varovala Panna Maria ve Fatymě. Dál šířil komunistické bludy a počet mrtvých, které po sobě jeho vláda zanechala, jde do milionů. Stalin prý i odpravil osobně dvě ze svých žen a potom šel za rakví v jejich smutečním průvodu.
OAMDG1
Já pana Stalina, Božího služebníka neznám. Ale slyšel jsem o nějakém soudruhovi Stalinovi, který odstřeloval kostely. Že by to byl on?
Libor Halik
Blíží se předpovězená 3. světová válka formou vojenské vzpoury Východu, tj. Ruska a Číny a dalších 6 států proti Západu, který je ovládán izraelskou lobby z New Yorku USA. (Zdá se, že vzpouru organizují zlatí Rothschildi proti dolarovým Rockefellerům - že Bůh dle proroctví, z 26.10.2001 od starce Josifa Vatopedského z pravoslavného Athosu, rozdělil tyto 2 světovládné bankéřské klany, aby se …More
Blíží se předpovězená 3. světová válka formou vojenské vzpoury Východu, tj. Ruska a Číny a dalších 6 států proti Západu, který je ovládán izraelskou lobby z New Yorku USA. (Zdá se, že vzpouru organizují zlatí Rothschildi proti dolarovým Rockefellerům - že Bůh dle proroctví, z 26.10.2001 od starce Josifa Vatopedského z pravoslavného Athosu, rozdělil tyto 2 světovládné bankéřské klany, aby se vzájemně vyhubily) Experti moskevského střediska Carnegie upozornili na růst Stalinovy obliby od r.1989, kdy byla pouze u 12 % občanů Ruska, ale už r.2012 byl Stalin považován za nejpopulárnější z historických osobností s přízní 42 % Rusů. 21.1.2015 více než 1/2 Rusů, 52 %, oceňuje Stalina jako kladnou postavu. Vyplývá to z průzkumu Levada. Stalinova popularita mezi Rusy je nejvyšší od roku 2006, kdy Levada začala. Dle 40 % dotázaných udělal poslední ruský car svatý mučedník Mikuláš II. pro Rusko více dobrého než špatného; 36 % má stejný názor i na Lenina - vůdce bolševiků. Ke Stalinovi mají nejvřelejší vztah obyvatelé venkova a lidé starší 55 let, nejméně sympatií budí u Moskvanů a mládeže. (L: Moskvané jsou nejbohatší - nejméně trpí dnešní dobou)
OAMDG1 likes this.
Libor Halik
Více než 1/2 Rusů, 52 %, oceňuje Stalina jako kladnou postavu. Vyplývá to z průzkumu Levada. Stalinova popularita mezi Rusy je nejvyšší od roku 2006, kdy Levada začala. Dle 40 % dotázaných udělal poslední ruský car svatý mučedník Mikuláš II. pro Rusko více dobrého než špatného; 36 % má stejný názor i na Lenina - vůdce bolševiků. Ke Stalinovi mají nejvřelejší vztah obyvatelé venkova a lidé starší …More
Více než 1/2 Rusů, 52 %, oceňuje Stalina jako kladnou postavu. Vyplývá to z průzkumu Levada. Stalinova popularita mezi Rusy je nejvyšší od roku 2006, kdy Levada začala. Dle 40 % dotázaných udělal poslední ruský car svatý mučedník Mikuláš II. pro Rusko více dobrého než špatného; 36 % má stejný názor i na Lenina - vůdce bolševiků. Ke Stalinovi mají nejvřelejší vztah obyvatelé venkova a lidé starší 55 let, nejméně sympatií budí u Moskvanů a mládeže. (L: Moskvané jsou nejbohatší - nejméně trpí dnešní dobou) 21.1.2015 www.novinky.cz/…/359353-vice-nez…
pokrk
Mám taký dojem,že taký problém ako niektorí tu diskutujúci "kresťania-bojvníci" mal aj Nikodém.
J2,4 A Nikodém mu povedal: Ako sa môže narodiť človek, keď je starý?
Pritom ako vzdelaný farizej presne vedel,čo mu Pán Ježiš hovorí.
Samozrejme Pán Ježiš veľmi dobre vedelprečo to Nikodém hovorí,preto ho pokarhal:Veď si ty učiteľ Izraelov a toho nevieš?
Takýmto hovoril "maloverní"
pokrk
Vy si tu diskutujete,kým ceskoslo už púšťa motivačné bojové videá.
Samson1
No, sobota je pro člověka a ne člověk pro sobotu a Ježíš je Pánem i nad sobotou, církev autorita a učitelka ve věcech víry a mravů. Proto slavíme den Páně, neděli.
Ostrik
Nepřátelská propaganda se snaží v mdlých křesťanech vytvořit iluzi jakéhosi křesťanského rytíře, který s mečem v ruce pobíjí nepřátele křesťanské víry. Bůh nás od toho ochraňuj!
Boží Syn bojuje mečem svých úst, to znamená slovem.
Zj 2:16
Proto se obrať! Ne-li, brzo k tobě přijdu a budu s nimi bojovat mečem svých úst.
My bojujeme stejně - modlitbou. Pane Ježíši Kriste, ochraňuj nás před infiltráty…More
Nepřátelská propaganda se snaží v mdlých křesťanech vytvořit iluzi jakéhosi křesťanského rytíře, který s mečem v ruce pobíjí nepřátele křesťanské víry. Bůh nás od toho ochraňuj!
Boží Syn bojuje mečem svých úst, to znamená slovem.
Zj 2:16
Proto se obrať! Ne-li, brzo k tobě přijdu a budu s nimi bojovat mečem svých úst.
My bojujeme stejně - modlitbou. Pane Ježíši Kriste, ochraňuj nás před infiltráty! Amen.
Ostrik
Pro nás je důležité Ježíšovo slovo. Ježíšův výrok ruší všechny názory modlářů:
46Ještě když mluvil k zástupům, hle, jeho matka a bratři stáli venku a chtěli s ním mluvit.
47Někdo mu řekl: „Hle, tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí s tebou mluvit.“
48On však odpověděl tomu, kdo mu to řekl: „Kdo je má matka a kdo jsou moji bratři?“ 49Ukázal na své učedníky a řekl: „Hle, moje matka a moji …More
Pro nás je důležité Ježíšovo slovo. Ježíšův výrok ruší všechny názory modlářů:
46Ještě když mluvil k zástupům, hle, jeho matka a bratři stáli venku a chtěli s ním mluvit.
47Někdo mu řekl: „Hle, tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí s tebou mluvit.“
48On však odpověděl tomu, kdo mu to řekl: „Kdo je má matka a kdo jsou moji bratři?“ 49Ukázal na své učedníky a řekl: „Hle, moje matka a moji bratři. 50Neboť kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka.“

One more comment from Ostrik
Ostrik
To je tajemství věty Skrze Marii k Ježíši. Na prvním místě je pro nás Bůh. :)
__________________________________________________________________________________________
Proto církev musí jít pod vedením Ducha svatého stejnou cestou, jakou šel Kristus, totiž cestou chudoby, poslušnosti, služby a sebeobětování až k smrti, nad kterou Pán zvítězil svým zmrtvýchvstáním.
Samson1
pokrk
Takže ceskoslo myslím,že toto od otta by ne výklad malo stačiť,pokiaľ samozrejme nepotrebuješ aj na to nejaký špeciálny výklad.
Ostrik likes this.
pokrk
mike,ty radšej skús vysvetliť ako chcel byť PánJežiš aristokratom a ako miluje aristokraciu
Ostrik likes this.
Stylita
Pána chtěli shodit ze skály, ale protože nepřišel ještě jeho čas, zmizel jim.
Stylita
Otto tady ti posílám pěkné video www.youtube.com/watch
2 more comments from Stylita
Stylita
Otto :moje otázka je Proč má papež vůbec gardu? Když máme za každých okolností jen nastavovat krky...
OAMDG1 likes this.
Stylita
Otto : proč mít vůbec papežskou švýcarskou gardu, že? a je v tom ironie v té otázce, přiznávám
pokrk
ceskoslo-ty nám vytrvalo vysvetľuješ svoj svetský pohľad z hľadiska práva.To je v poriadku veď svetské právo je darované ľuďom samotným Bohom a odvíja sa od Božích prikázaní a nariadení.
My,ktorí chceme byť nasledovníkmi Krista,chceme vyjsť z tohto Babylona,nezúčastňovať sa na jeho hriechoch.
pokrk
Tak som si to vyškrtal a musím konštatovať,že nemáš pravdu.Toto je od otta
ottovonzittau pondelok, 18:53
Také musíme dobře rozlišit, že zde citované §§ KKC se týkají občanského soužití.
Dokážeš pochopiť,že toto sa týka aj tebou citovanej knihy Numeri?Že tu im Boh upravuje nriadením ich občianské spolunažívanie?
One more comment from pokrk
pokrk
ceskoslo,ja vážne pochybujem o tom,či si vlastne pochopil, o čom je reč.skôr ako spustíš ďalší jasot,prečítaj si napr. ottove príspevky a zistíš,že tieto verše len potvrdili jeho tézy.
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!

Bratře Samsone, děkuji za osobní svědectví. :)
________________________________________________________________________________________
Nalezl jsem pár veršů, které potvrzují, že Pan Otto má pravdu.

Z 44:12 Vydal jsi nás jak ovce na porážku a rozptýlils nás mezi pohany

Iz 53:7 Byl týrán, ale podrobil se a neotevřel svá ústa; jako beránek vedený na porážku…More
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!

Bratře Samsone, děkuji za osobní svědectví. :)
________________________________________________________________________________________
Nalezl jsem pár veršů, které potvrzují, že Pan Otto má pravdu.

Z 44:12 Vydal jsi nás jak ovce na porážku a rozptýlils nás mezi pohany

Iz 53:7 Byl týrán, ale podrobil se a neotevřel svá ústa; jako beránek vedený na porážku a jak ovce, která mlčí před střihači, neotevřel svá ústa.

Jr 11:19 Byl jsem jako krotký beránek, kterého vedou na porážku. Ani potuchy jsem neměl, že mi strojí úklady: „Zničme strom i s jeho mízou, vytněme ho ze země živých, ať není památky po jeho jméně!“

Sk 8:32 To místo z Písma, které právě četl, znělo: 'Jako ovce, když ji vedou na porážku, jak beránek je bez hlesu před tím, kdo ho stříhá, tak ani on neotevřel ústa.

R 8:36 Stojí přece v Písmu: 'Stále jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme pokládáni za ovce určené na porážku.'

pokrk likes this.
Samson1
Já jsem kdysi hodně doprovázel kněze, když třeba navštěvoval nemocné s přijímáním a člověl lecos viděl z praktického života. Třeba, že babička poplakávala, že by chtěla umřít. Stáří jako kříž. Jednou jsme k ní přišli a ona nám s radostí oznamovala, že už může umřít. Večer přijímala a ráno po tom, co nám to řekla zemřela. Tak si člověk někdy uvědomuje, že když nese kříž, je to ještě dobré, ale …More
Já jsem kdysi hodně doprovázel kněze, když třeba navštěvoval nemocné s přijímáním a člověl lecos viděl z praktického života. Třeba, že babička poplakávala, že by chtěla umřít. Stáří jako kříž. Jednou jsme k ní přišli a ona nám s radostí oznamovala, že už může umřít. Večer přijímala a ráno po tom, co nám to řekla zemřela. Tak si člověk někdy uvědomuje, že když nese kříž, je to ještě dobré, ale přijde doba, kdy kříž už nese člověka. No, kdo z nás si může s Pavlem říci: Svůj běh jsem skončil, nyní mne čeká nevadnoucí věnec života. Když píše o své touze po smrti, aby byl spojen s Pánem. Když se blíží 70, tak člověk na poslední věci myslet musí. Umírání, smrt, soud, věci před námi. Prostě finiš se nezadržitelně blíží a člověk by se měl modlitbou na věci poslední připravit. Nakonec i mladý musí být připraven. Nikdo neví kdy, kdy od Boha uslyší : Pojď.
OAMDG1 and one more user like this.
OAMDG1 likes this.
Ostrik likes this.
pařez
Amen.
Ostrik likes this.
Samson1
Jo otto, mluvíš o Pánovi a nebo sobě? Já nevím jak bych obstál, kdyby po mně chtěl někdo život, třeba jak se stává křesťanům v Sýrii, buď konvertují k islámu a nebo poprava. Byla tu zpráva, že čtyři chlapci odmítli konverzi a byli popraveni. Ale můžu ti otto říct, že mám za sebou duchovní skušenost, duchovního mučednictví, kdy jsem byl vystaven zkoušce, buď stratím život a položím hlavu na …More
Jo otto, mluvíš o Pánovi a nebo sobě? Já nevím jak bych obstál, kdyby po mně chtěl někdo život, třeba jak se stává křesťanům v Sýrii, buď konvertují k islámu a nebo poprava. Byla tu zpráva, že čtyři chlapci odmítli konverzi a byli popraveni. Ale můžu ti otto říct, že mám za sebou duchovní skušenost, duchovního mučednictví, kdy jsem byl vystaven zkoušce, buď stratím život a položím hlavu na špalek a nebo ztratím Krista. Já tu hlavu na špalek položil. Ale nevytahuji se, skutečně nevím, jak bych obstál znovu. I Ježíš podstoupil smrtelný zápas a potil se v úzkostech krví a andělé ho posilovali. Mluvit otoo o dokonalosti a říkat hop, dokud nemusíš skákat je lehké. Jak bys dopadl, kdyby přišlo na lámání chleba. Teď je to pro tebe laciná věc.
pokrk and one more user like this.
pokrk likes this.
Ostrik likes this.
pokrk
mt 26,9 Vtedy vás vydajú v súženie a budú vás zabíjať, a budete nenávidení od všetkých národov pre moje meno
toto je jednoduchý verš,nie k nemu potrebný nijaký výklad.Môže mi niekto povedať,kde Pán Ježiš odporúča akúkoľvek obranu?
Ostrik likes this.
pokrk
samson-to si napísal správne,takže potom musíš vedieť,že Boh má všetko pod kontrolou a neinicializuje nikoho,aby sa vzoprel svetskej moci,lebo potom by si protirečil,aj keď to tu viacerí tvrdia
Ostrik likes this.
Samson1
No, Lucifer může tolik, kolik Bůh dovolí a Bůh na lidi dopouští tu víc a tu méně, na kolik jsou mu věrní a když dopustí víc, zlato se zkouší v ohni. Bůh nás i zkouší, je to jeho právo.
pokrk likes this.
Samson1
Otto, jak to bylo s Johankou a Arku a bl. Marek z Aviana. Přijali Krista? Byli schizmatici a nebo charismatici?????
OAMDG1 likes this.
pokrk
Tí,ktorí sa protivíte Božiemu slovu znovu a znovu ukazujete,že ste sa v tých vami vykladaných náukách stratili.
Príklad Holt je tu s námi ještě Lucifer a ten se o války a revoluce dobře stará.
Čo myslíš Samson,robí si Lucifer čo chce,alebo len to čo mu dovolí Boh?
Samson1
Otto, Ježíš trpěl uprostřed. Ale ono když se válčí, většinou se na Boha zapomělo a za tím je ještě spoustu otázek, kdo vlastně válčil, proč, proč reoluce a vraždění. Ježíš neslíbil, že bude pokoj, ale rozdělení a meč. Holt je tu s námi ještě Lucifer a ten se o války a revoluce dobře stará.
Samson1
Tam byli otto hříšníci velicí a dokonce Izraeli přikázal vyhubit národy v zaslíbené zemi, pro množství ohavností, které tyto pronárody konaly. Odptata za hřích je smrt. Bůh rozhoduje o životě a smrti.
3 more comments from Samson1
Samson1
Bůh otto v Sodomě jich též pár zabil. Sírou a ohněm z nebe a Lotovu ženu změnil v solný sloup.
Samson1
Já vím o čem mluvíš a Ježíš je příkladem. Jak píše mirael, tak bl. Marek byl Bohem iniciován, aby se Evropa invazi bránila a byla to Boží vůle. R o z u m í š.
Samson1
Závazný je katechismus, tak je právo na obranu zakotven, stejně jako branná povinnost. Zabití není vražda. V tom je rozdíl. Za zabití nese útočník vinu a odpovědnost sám.
OAMDG1 likes this.
mirael
Bol to bl.Marek z Aviana.
Samson1
Když byla napadena Vídeň tak tuším to byl kněz, řeholník, skrze něhož Bůh dělal i zázraky, Bůh tohoto kněze inicioval, aby se Evropa Islamizaci bránila. Byla tím ohrožena i církev ve své podstatě a mnozí vojáci přinášeli oběť života na bojišti.
OAMDG1 likes this.