Jazyk
6 1 83

Boží slovo na den 24.2. A.D. 2018

Boží slovo na den Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého.‘ Já však vám pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste…
Napsat komentář
N0B0DY.SK
A Cirkev sama je dokonca sviatosťou, áno aj sviatosťou jednoty par excellence. Kto verí v Cirkev, verí Cirkvi... Více
mike084
Katolícka Cirkev nie je len ustanovizeň založená Bohom Synom ona nie je iba nástrojom uchovávania a šírenia Viery aj keď teraz sa tomu hóóódne … Více

Boží slovo na den 23.2. A.D. 2018

Boží slovo na den Ježíš řekl svým učedníkům: „Nebude-li vaše spravedlnost mnohem dokonalejší než spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, do nebeského království nevejdete. Slyšeli jste, že bylo …
Napsat komentář
mike084
keby si nezúfal nejde za tými ktorý mu zaplatili ale na Kalváriu chváta keďže to neurobil tak si myslel mne Boh už nemôže odpustiť
mike084
prečo by nemohol byť v pekle? ja myslím že to nejde ani proti rozumu ani proti Viere no tak za prvé nehodne Príjmal a za druhé stihol aj hriechy … Více
1 3 120

Boží slovo na den 22.2. A.D. 2018

Boží slovo na den Když Ježíš přišel do kraje u Césareje Filipovy, zeptal se svých učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“ Odpověděli: „Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za …
Napsat komentář
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - B) svátek Stolce sv. Petra Stolec sv. Petra 1. čtení: Milovaní! Vaše duchovní představené vybízím - já sám duchovní představ… Více
57 5 365

Boží slovo na den 21.2. A.D. 2018

Boží slovo na den Když se u něho shromažďovaly zástupy, začal mluvit: „Toto pokolení je pokolení zlé; žádá si znamení, ale znamení mu nebude dáno, leč znamení Jonášovo. Jako byl Jonáš znamením pro …
Napsat komentář
Hoki
Libore ceskoslo - nelákej mne sem. Vyplňoval jsem poctivě ty autíčka i několikrát a natvrdo mi to psalo že IP je blokováno... Děkuji, žes mne … Více
ceskoslo
Musíš hoki všechno vyplnit, nadpis, jméno a zaškrtnout pokud nejsi robot, že nejsi robot. Nechal jsem ti u Hanky v návštěvní knize nový vzkaz Více
20 3 218

Boží slovo na den 20.2. A.D. 2018

Boží slovo na den Ježíš řekl svým učedníkům: „Když se modlíte, nebuďte přitom povídaví jako pohané. Ti si totiž myslí, že budou vyslyšeni pro množství slov. Nebuďte tedy jako oni. Vždyť váš Otec ví, …
Napsat komentář
miňocraft
Nech súdi Ježiš.
henta
miňocraft minulé úterý henta,ja som prívržencom Cesty,ktorou je Ježiš. Kéž bys byl, zdá se že ses neosvědčil. Nedokážeš rozlišovat, jen přitakávat. Více
28 3 188

Boží slovo na den 19.2. A.D. 2018

Boží slovo na den Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od …
Napsat komentář
Vilém
OMYL ... DOTYČNÝ UŽIVATEL Z LA. ZDE PÍSEMNĚ ZDĚLIL, ŽE SE MAJETNICKY OSOBNĚ DOŽADUJI JEHO POZORNOSTI ( ? ) ZAJÍMAVÉ, … Více
Hoki
Zbytečně loudíš ceskoslo... nepomlouvám. Neprásknu... Otevři soukromou poštu nebo zvedni telefon... Je to prosté. Ale to ty nechceš. tak se dále … Více
4 1 253

Ikona - okno do nebe

02:07:51
Beseda protojereje Petra Klokočky v Mutěnicích 16. 2. 2018. Pravoslavní otcové v cyklu přednášek Emmanuel. o. Serafim Tomeček, o. Kliment Koutný, o. Petr Klokočka Emmanuel - cyklus pravoslavných před… Více
Napsat komentář
henta
www.youtube.com/watch Православный фильм Придел Ангела. Путь духовного покаяния Více
mike084
henta na tých ikonách je to správne ale to musí človek vedieť že Kristus ako človek nám bol podobný vo všetkom okrem hriechu to je náznak že sa … Více
8 1 105

Boží slovo na den 18.2. A.D. 2018

Boží slovo na den Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od satana, žil tam mezi divokými zvířaty a andělé mu sloužili. Když byl Jan Křtitel uvězněn, přišel Ježíš do …
Napsat komentář
henta
Nemyslím si že to je nějaká porucha. Je to dar umění žít v přítomnosti Boží, a v Něm. Více
henta
..."Hospodin je dobrý a dokonalý, – proto ukazuje hříšníkům cestu. – Pokorné vede k správnému jednání, – pokorné učí své cestě. A tak se … Více

Matka Boží

Panna Maria, rumunská ortodoxní ikona
Napsat komentář
Zedad
Matko Boží, oroduj za nás.
henta
Většinou krása fyzická se nekryje s vnitřní krásou. U Matičky Boží, nelze štětcem vyjádřit vnitřní krásu. I tak je Ikonka plná, něhy i smutku, -nádh… Více

Boží slovo na den 17.2. A.D. 2018

Boží slovo na den Pak vyšel a spatřil celníka jménem Levi, jak sedí v celnici, a řekl mu: „Pojď za mnou.“ Levi nechal všeho, vstal a šel za ním. A ve svém domě mu připravil velikou hostinu. Bylo tam …
Napsat komentář
henta
..."Ukaž na mně dobré znamení, ať to vidí, kdo mě mají v nenávisti, ať jsou zahanbeni, že jsi, Hospodine, moje pomoc, moje potěšení!" Vyvyšuji tvoje … Více
Zedad
Pán Ježíš nás učí, jak jít za Ním. Jiná cesta není. Nedejme se mýlit.

Boží slovo na den 16.2. A.D. 2018

Boží slovo na den Tehdy k němu přišli Janovi učedníci a ptali se: „Jak to, že my a farizeové se postíme, ale tvoji učedníci se nepostí?“ Ježíš jim řekl: „Mohou hosté na svatbě truchlit, dokud je ženi…
Napsat komentář
henta
...Či není půst, jaký si přeji, (spíš) toto: rozvázat nespravedlivá pouta, uvolnit uzly jha, utiskované propustit na svobodu, zlomit každé jařmo?... … Více
henta
..."Hle, k sváru a hádce se postíte a bijete zločinnou pěstí" Více

Abba Ammon

Jestliže někdo nemá lásku, tak bez ní, jak říká apoštol (1Kor 13,1-13), třebaže bychom mluvili jazyky andělskými, měli celou pravou víru a hory přenášeli, rozdali všechen náš majetek chudým a tělo … Více
Napsat komentář
Zedad
Hoki - no sentimentalita ti jde.
Hoki
Tak tak Kokso, chundelatá němá tvář... Kolik lidí v ní nalezne citovou vazbu, náhradní vazbu pro život v osamění.... I toto štěňátko je roztomilé, … Více

Boží slovo na den 15.2. A.D. 2018

Boží slovo na den „Syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a třetího dne vzkříšen.“ Všem pak řekl: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého …
Napsat komentář
+Joseph+
babička má ducha pana biskupa, Protokol registrace svazků agenturního a kontrarozvědného rozpracování 22810-23799 29.10.1974 SEO KS SNB Brno 23064 … Více
ceskoslo
Promiň hento, ale s tím Judou jsi už moc napřed. Víra je v lidském pokolení už od Adama, přes Abraháma atd. Strom neroste odprostředka.

Boží slovo na den 14.2. A.D. 2018

Boží slovo na den Popeleční středa Ježíš řekl svým učedníkům: „Dejte si pozor, abyste nekonali dobré skutky okázale před lidmi, jinak nemáte odplatu u svého Otce v nebesích. Když tedy dáváš almužnu, …
Napsat komentář
N0B0DY.SK
janevanj, neviem, nepoznám knihy od mystikov ani spisy vizionárov... Ale veď Ježiš pracoval s Jozefom pre ľudí, ako teda mohol žiť roky osamote … Více
Hoki
Děkuji @Stylita za Boží slova na den. Váží si toho mnozí lidé. Nevážím si ale toho, aby @henta nakládala evangelia sv. Tomáše. Evang… Více

Boží slovo na den 13.2. A.D. 2018

Boží slovo na den Zapomněli si vzít s sebou chleby; na lodi měli jen jeden chléb. Domlouval jim: „Hleďte se varovat kvasu farizeů a kvasu Herodova!“ I začali mezi sebou rozmlouvat, že nemají chleba. …
Napsat komentář
mike084
Hebr 8,13 Keď povedal "novú", vyhlásil prvú za starú; čo však je prežité a zostarlo, je blízko zániku. ako si Beňo "ctí Písmo tak to už tu jeden taký… Více
henta
Určitě se nemýlím když to nezaměnitelné spojení o kterém níže píše Beno je opravdu skvěle spojeno právě v : SVATÝ JAN ZLATOÚSTÝ V DNEŠNÍ DOBĚ Více

Boží slovo na den 12.2. A.D. 2018

Boží slovo na den Přišli farizeové a začali se s ním přít; žádali na něm znamení z nebe a tak ho pokoušeli. V duchu si povzdechl a řekl: „Proč toto pokolení žádá znamení? Amen, pravím vám, tomuhle …
Napsat komentář
mike084
alebo už proste dostali znamenia a neuverili Iz 7,10-14 10 Pán znovu takto prehovoril k Achazovi: 11 "Žiadaj si znamenie od Pána, svojho Boha, či … Více
henta
"Přišli farizeové a začali se s ním přít; žádali na něm znamení z nebe a tak ho pokoušeli".... Každá NEVÍRA v Krista Ježíše, žádá znamení! ŽÁDAJÍ … Více

Boží slovo na den 11.2. A.D. 2018

Boží slovo na den Přijde k němu malomocný a na kolenou ho prosí: „Chceš-li, můžeš mě očistit.“ Ježíš se slitoval, vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: „Chci, buď čist.“ A hned se jeho malomocenství ztrat…
Napsat komentář
henta
Mike, pro mě je nepřijatelné,aby si nějaký hejpočkej dovolil napsat např toto: ...v prvom storočí mohli Ježiš, Matúš a ďalší apoštoli... Také jsem … Více
mike084
niečo podobné urobil svätý Pavol Apoštol keď prirovnával život ku závodu to grékom bolo blízke príprava na športový výkon, veniec ...

Boží slovo na den 10.2. A.D. 2018

Boží slovo na den Když s ním v těch dnech opět byl velký zástup a neměli co jíst, zavolal si učedníky a řekl jim: „Je mi líto zástupu, neboť již tři dny jsou se mnou a nemají co jíst. Když je pošlu …
Napsat komentář
±φdeiΠš2s
ZASTUP II. ako to ze ZASTUP prezil, a ostal v podstate taky isty. akoto ze ZASTUP nepodlieha vyvoju? Viktor Frankl, rakusky psychoterapeut, ako prezi… Více
±φdeiΠš2s
www.youtube.com/watch co keby niekto z tych jezisovych cias zil dodnes? niektora z evanjeliovych postav, napr. ta syrofenicanka, ci posadnuty z … Více