Clicks18.7K
Grauss
131
Bohové New Age. Široká škála okultních praktik spojující se v hnutí New Age. Tyto filozofie a principy pronikají do dnešního moderního způsobu života a deformují lidský pohled a smýšlení.More
Bohové New Age.

Široká škála okultních praktik spojující se v hnutí New Age. Tyto filozofie a principy pronikají do dnešního moderního způsobu života a deformují lidský pohled a smýšlení.
Stylita shares this
18.7K
Dokumenty.

...
výběr dokumentů o víře , svatých z české a slovanské sekce
svetlospasy
Terezie — 11.3.2013 15:33:37:
Svetlospasy jsi už odporný o zině ani nemluvím,všichni jdou děti Satana co s Tebou nesouhlasí jsi normálně narušený!
-------------------------------

Budiž, jsem tedy odporný. Nemluvím ale své, mluvím to, co je právě vám odporné, Slovo. Tím usvědčujete sami sebe z nelásky k Ježíšovi a z nelásky k evangeliu. Nechcete se zříci model, uctívání nepravého, vybočování z …More
Terezie — 11.3.2013 15:33:37:
Svetlospasy jsi už odporný o zině ani nemluvím,všichni jdou děti Satana co s Tebou nesouhlasí jsi normálně narušený!
-------------------------------

Budiž, jsem tedy odporný. Nemluvím ale své, mluvím to, co je právě vám odporné, Slovo. Tím usvědčujete sami sebe z nelásky k Ježíšovi a z nelásky k evangeliu. Nechcete se zříci model, uctívání nepravého, vybočování z cest. Avšak jen jediné svědčí o pravdě (srv. Jan 5,39). Kdo nejste z pravdy, neslyšíte.
svetlospasy
19:10-12
mluvčí svědecky vypovídá (v kontextu) o nebezpečí těch, kteří slepě poslouchají své mluvčí, guruy. Nejsou schopni vlastního myšlení, chápání a posouzení pravdy, jak nás nabádá Ježíš v Lk 12,57.
Říkat "to schválila katolická církev, proto je to pravda", je přesně o tom. Posuďte sebou, co je správné a naplňte vůli nebeského Slova. On sám je vaším Pastýřem (Ez 34,31), nemá jiné. Nenechte …More
19:10-12
mluvčí svědecky vypovídá (v kontextu) o nebezpečí těch, kteří slepě poslouchají své mluvčí, guruy. Nejsou schopni vlastního myšlení, chápání a posouzení pravdy, jak nás nabádá Ježíš v Lk 12,57.
Říkat "to schválila katolická církev, proto je to pravda", je přesně o tom. Posuďte sebou, co je správné a naplňte vůli nebeského Slova. On sám je vaším Pastýřem (Ez 34,31), nemá jiné. Nenechte se vléci slepými, spadnete všichni do téže jámy.
2 more comments from svetlospasy
svetlospasy
O1:43 !!!!!!!! pozor na satanovy svody a ŠALBU!
(01:35-43)
svetlospasy
Kdo vychvalujete církev pro její schvalování modliteb a proroctví, jednáte stejně falešně a sami jste proti sobě a své spáse, jako tito.
pařez
Amade,
nevím co rozumíte "hlubokým zažitím Boha", pro křesťanské mystiky tato zkušenost obvykle znamená ponoření do Kristova milujícího a milosrdného srdce. Je to prožitek velké blaženosti, kdy omilostněný člověk zažije velikost Boží lásky, ale současně prožitek bolestný - Ježíš se s tímto člověkem podělí také o svou bolest a smutek - bolest a smutek z toho, že jeho láska je lidmi odmítána, a …More
Amade,
nevím co rozumíte "hlubokým zažitím Boha", pro křesťanské mystiky tato zkušenost obvykle znamená ponoření do Kristova milujícího a milosrdného srdce. Je to prožitek velké blaženosti, kdy omilostněný člověk zažije velikost Boží lásky, ale současně prožitek bolestný - Ježíš se s tímto člověkem podělí také o svou bolest a smutek - bolest a smutek z toho, že jeho láska je lidmi odmítána, a že On, ačkoli je všemohoucí, nemůže zabránit věčnému zavržení mnoha lidí. Proto tito mystikové pod dojmem této zkušenosti přijímají utrpení za obrácení těch, kdo by jinak byli zavrženi, a Kristus jim tato utrpení sesílá.

Skutečně - 2.vatikánský koncil žádnou reinkarnaci z bible škrtat nemusel, ta v ní opravdu nikdy nebyla. Reinkarnace je s křesťanstvím neslučitelná.

Když už tady ale jste, můžete mi podat jednu informaci? Jak nauky, které v reinkarnaci věří, řeší otázku "vzniku duše"? Křesťané věří, že duše člověka je stvořena Bohem při početí tohoto člověka. Jak se k tomuto problému staví nauky s reinkarnací? Jsou všechny "duše" dnešních lidí dušemi, které už někdy dříve žily na zemi, nebo mohou vzniknout nové duše, nebo to chápou jinak?
Žito
Asi proto, že je zápaďan. Chyběl mu neklid druhého politického koncilu, který vyškrtal z Bible reinkarnaci.
😀
TULÁK
já nevím, když už měl někdo to štěstí, že se mu splnilo přání a dostal se do vytoužené Indie, do země hlubokého klidu, o které nemají zápaďané ani potuchy, proč se vracel 😲
Žito
Reinkarnační žvást neřeším. 😀
Marki
27Lidem je určeno jednou zemřít, a potom je čeká soud. 28Právě tak se Kristus jednou obětoval, aby sňal hříchy mnohých, a podruhé se ukáže ne už kvůli hříchu, ale pro spásu těch, kdo na něj čekají.

Židům 9,27-28

Musím Vás zklamat, reinkarnace je výmysl zlého ducha.
amad
"Kdo je křesťan, pohan, žid...?
Jsou to jména pro ty, co mají náboženství místo víry."

Kdo jednou hluboce zažije Boha, rozdíly již neřeší. Vidí pouze jednoho jedinného Boha nade vším, a lidi jako bytosti na různém stupni vývoje vědomí.

Reinkarnaci nemůžete v Bibli najít, protože byla při 2. politickém koncilu vyškrtána, protože lidi věřící v možnost dočasné reparace nebyly ovladatelné ovečky …More
"Kdo je křesťan, pohan, žid...?
Jsou to jména pro ty, co mají náboženství místo víry."

Kdo jednou hluboce zažije Boha, rozdíly již neřeší. Vidí pouze jednoho jedinného Boha nade vším, a lidi jako bytosti na různém stupni vývoje vědomí.

Reinkarnaci nemůžete v Bibli najít, protože byla při 2. politickém koncilu vyškrtána, protože lidi věřící v možnost dočasné reparace nebyly ovladatelné ovečky jako někdo, koho šlo strachem z věčného pekla.

Na zemi se reinkarnují duše na základě činů nevhodné ani do pekla ani do nebe. Duše dostatečně čisté odcházejí do nebí (na velmi dlouhou dobu), příliš zlé do pekel (na dobu odpovídající závažnosti skutků, poté mají šanci .

Nesuďte chudobu a "bídu" lidí. Byl jsem v Indii. Za vnější bídou se často skrývá hluboký klid, o kterém běžní zápaďané nemají ani potuchy, přes všechnu techniku a materiální bohatství.
Prvotní Ježíšovci byli také chudí. Blahoslavení chudí a prostí. Spíše velbloud uchem jehly projde než bohatý do nebe.

Nicméně křesťanství je velmi vhodné náboženství pro zápaďany a evropany; pokud člověk nepodvádí a snaží se být dobrý skutečně vnitřně (ne jen vnější okázalost), má velmi kvalitní výsledky a malá rizika pádů.

Nicméně nesuďte ostatní cesty, když jste je skutečně neprožili. Většina náboženství časem upadne ve vnější modlářství, to neznamená, že i nitro nauky je vždy špatné. Mnohé z východu či z NewAge je skutečně nedobré, ale ne všechno.
ľubica
@Matej Novy:v Lukášově evangeliu je zaznamenán příběh, o boháči a Lazarovi. S tohoto příběhu je zřejmé že smrtí opravdu nekončí naše ekzystence, ale naopak přecházýme podle Božího slova
do nebe nebo do pekla. Lukáš,16.19-31. nenašel jsem v bibli žádnou třetí možnost.
------------------------------------------
Na Vašu poznámku...


PODÁVAM DÓKAZY z BIBLIE:
1/ Prvý list Petrov 3, 19Tehdy také …More
@Matej Novy:v Lukášově evangeliu je zaznamenán příběh, o boháči a Lazarovi. S tohoto příběhu je zřejmé že smrtí opravdu nekončí naše ekzystence, ale naopak přecházýme podle Božího slova
do nebe nebo do pekla. Lukáš,16.19-31. nenašel jsem v bibli žádnou třetí možnost.
------------------------------------------
Na Vašu poznámku...


PODÁVAM DÓKAZY z BIBLIE:
1/ Prvý list Petrov 3, 19Tehdy také přišel vyhlásit zvěstduchům ve vězeníToto miesto je teologicky veľmi dôležité, lebo obsahuje vieroučný článok o Kristovom zostúpení k zosnulým=čiže dušičkám= ktoré sú vPREDPEKLÍa ktorých sviatoksi pripomíname v kalendári 2. novembra, keď môžeme pre nich získať od
1. - 8. 11. tzvplnomocné alebo čiastočné
ODPUSTKY
1/OČISTECje dočasný,končí druhým príchodom JEŽIŠA KRISTA
2/NEBOJe večné
3/PEKLOJe večné

2/ toto je miesto zo SP -ako miesto dôkazu o existenncii posmrtného života -podobenstva o Boháčovi a Lazárovi/ Lk 16, 19-31 /....

a tu na tomto mieste priamodokaz o existencii PEKLA,PEKLOv ktorom sa ocitol boháč..... anebolo mu umožnené odísť z neba Lazárovi a navštíviť na zemi boháčových bratov a varovať ich...pred týmto hrozným miestom...!!!!
PREDPEKLIEje OČISTEC A nie PEKLO

3/ Ale!vo SP mámeiného Lazára, brata Márie a Marty, ktorý zomrel.. a keď ta ( do Betánie ) Ježiš prišiel, dozvedel sa žeLazár je už štyri dni v hrobe:Jn 11, 1-44 Je to úžasná stať SP, mám ju veľmi rada.... čítava sa na zádušných sv. omšiach alebo priamo na kat. pohrebe....POHREB
A tento brat sa predsa vrátil... na zem... a určite porozprával sestrám ako to vyzerá na onom svete a čo s ním bolo počas tých 4 dlhých dní.....

Príbeh
zubárky p. Dr. Glorie Poloo existencii posmrtného života... aj o očistci aj o pekle:
Osobní svědectví paní Dr. Glorie Polo
Stála som pred bránami neba a pekla

Môžete navštíviť webové stránky, ktoré podávajú správu o prípade pani dr. Glorie Polo, napr.gloriapolo.netalebo tiež mj.gloriapolo.neuevangelisierung.org

ak chcete ďalší čisto biblický dôkaz... tak toto je to pravé miesto....

4/ Kniha Makabejcov 1 Mach a 2 Mach je další dôkaz existencie OČISTCAv 2 Mach je celá náuka o zmŕtvychvstaní, o modlitbe za zomrelých, teda duše v očistci... .. a pod...

Viera vo vzkriesenie a v budúci život je vedúcou myšlienkou v rozprávanío mučeníctve 7 bratov,ktorí zomierajú v silnom presvedčení, že dobrotivý a milosrdnýBOHim dá opäťDYCHaŽIVOTktorý im berie zlobaPRENASLEDOVATEĽOV/ 7, 23 / V ich odpovediach kráľovi vidno, že sú hotoví radšej zomrieť ako dopustiť saHRIECHU/ 7, 2 /, lebo veria, že BOH ich vzkriesi preŽIVOT - Večný život/ 7, 9 /, a že imopäť vráti stratené údy/ 7, 11 /..VZKRIESENIE MŔTVYCH

Celá Biblia učí, že modlitba a iné dobré skutky (DOBROTABožia dobrota)sú záslužné pre toho kto ich koná, ale v 2 Mach zvestuje ich blahodarný a spásny účinok i v prospech iných, tak živých ako aj mřtvych, Výrečným svedectvom účinného príhovoru za živých , jeMODLITBA, ktorou veľkňaz Oniáš III, vyprosil uzdravenie pre Heliodora / 3, 31-36 /.
MODLITBA - Úmysly prosieb
Poučným príkladom príhovorumodlitby za zosnulých958, 1032je krásny a šľachetný skutok Júdu Machabejca, ktorý sa modlil a priniesol zmiernu obetu za mŕtvych,(ZMIERENIE,OBETA/Y)aby boli zbavení hriechu / 12, 38 - 45(46) /.
Ale kniha spomína aj prípad,KEĎ ZOSNULÍ ORODUJÚ ZA ŽIVÝCH..
ORODOVANIEOČISTECOČISTENIEOČISTENIE / OČISŤOVAŤ
Pre definitívnou a rozhodnou bitkou s Nikanorom /15,12-16/,sa Júdovi Machabejcovi vo sne zjavil už pred viac rokmi zavraždený veľkňazOziáš, ako sa modlí za celú židovskú pospolitosť, verš 12... Spolu s ním sa mu potom ukázal aj prorokJeremiáš,milovník svojich bratov, ktorý sa mnoho modlí za svoj národ a za sväté mesto, verš 14....

🤗
Matej Novy
Je pravda že, podle Božího slova mrtvý už nemají žádného podílu na ničem co se děje na zemi, ale v Lukášově evangeliu je zaznamenán příběh, o boháči a Lazarovi. S tohoto příběhu je zřejmé že smrtí opravdu nekončí naše ekzystence, ale naopak přecházýme podle Božího slova
do nebe nebo do pekla. Lukáš,16.19-31. nenašel jsem v bibli žádnou třetí možnost. To kam pudeme, má každý ve svých rukou, Pán …More
Je pravda že, podle Božího slova mrtvý už nemají žádného podílu na ničem co se děje na zemi, ale v Lukášově evangeliu je zaznamenán příběh, o boháči a Lazarovi. S tohoto příběhu je zřejmé že smrtí opravdu nekončí naše ekzystence, ale naopak přecházýme podle Božího slova
do nebe nebo do pekla. Lukáš,16.19-31. nenašel jsem v bibli žádnou třetí možnost. To kam pudeme, má každý ve svých rukou, Pán Ježíš nám vydobyl svým křížem nebe, jestlyže nepříjmáme jeho nabýzenou milost, samy se odsuzujeme. 🤗 Matěj
Matej Novy
Na celém světě se vyučuje o všelijakých cestách , ale jenom jedna cesta vede ke spasení, a tou cestou je Pán Ježíš Kristus, to je jediná cesta i pravda i život.
Okultizmus je , metla kterou satan zamete každého kdo by se něčím takovým zabýval.Pozor, bible nás varuje od okultizmu v jaké koliv podobě,přečtěte si,, 5.mojžíšova, 18. 9-13.

🤗 Matěj.
Nikdo
..mnohá těla zesnulých svatých byla vzkříšena; vyšli z hrobů a po jeho vzkříšení vstoupili do svatého města a mnohým se zjevili.

Pavko, je zde napsáno MNOHÁ těla a ne všechna těla!
Pavko, je zde napsáno, že byla VZKŘÍŠENA!

Jak chceš chápat Božímu slovu, když nechápeš zásadnímu významu slovních pojmů jako mnohá a vzkříšena?
Tento biblický verš poukazuje na možnost předčasného vzkříšení.…More
..mnohá těla zesnulých svatých byla vzkříšena; vyšli z hrobů a po jeho vzkříšení vstoupili do svatého města a mnohým se zjevili.

Pavko, je zde napsáno MNOHÁ těla a ne všechna těla!
Pavko, je zde napsáno, že byla VZKŘÍŠENA!

Jak chceš chápat Božímu slovu, když nechápeš zásadnímu významu slovních pojmů jako mnohá a vzkříšena?
Tento biblický verš poukazuje na možnost předčasného vzkříšení. Předčasné vzkříšení se nevztahuje na všechny, ale jen na určitý počet. V Božím slově (kniha Zj) je odpověď i na to kdo to je.
Matoušův verš nijak nedokazuje existenci posmrtného života!!
Ba právě naopak..

2.Tim2,16-18
Bezbožným a planým řečem se vyhýbej. Neboť takoví lidé půjdou stále dál ve své bezbožnosti
a jejich učení se bude šířit jako rakovina. K nim patří Hymenaios a Filétos,
kteří zbloudili z cesty pravdy, když říkají, že naše vzkříšení už nastalo; tak podvracejí víru některých bratří.


Pohanský posmrtný život neexistuje. Nový život začíná vzkříšením VŠECH! Nový život nezačíná smrtí!
Pro ty kteří propadnou soudu, bude nový život trestem!
pavka
Nikdo:Mt 27,51-53: A hle, chrámová opona se roztrhla vpůli odshora až dolů, země se zatřásla, skály pukaly, hroby se otevřely a mnohá těla zesnulých svatých byla vzkříšena; vyšli z hrobů a po jeho vzkříšení vstoupili do svatého města a mnohým se zjevili.
Prostě po smrti je nic, nic a nic. (???)
Nikdo
Pavka:
"Největší překvapení člověka, když fyzicky zemře, je to, že vlastně stále žije. Už sice ne v tom fyzickém světě, ale prostě žije. Vnímá, cítí, myslí atd.Víme o tom od lidí, kteří se po smrti vrátili zpět do svého fyzického těla".

Pavko, máš okultní názory! Okultismus je součástí New Age. Zrovna tak jako EKUMENISMUS!!
svetlospasy
Víš Gábo, můj a Ježíšův přístup,infrastrukturovaný Duchem moci a zjevení,nejen v malé míře každému z nás, se zdál být nepochopen v tom,že se modloslužba z mého pera jakoby obhajovala. Tak tomu není. To by musel být odsouzen za vše co řekl a udělal i Jan Pavel II. -Zamýšlel jsem se,proč mi Bůh uložil, abych obhájil Jana Pavla II. a dostalo se mi milosti poznání. Bůh mi ukázal krále Davida, který …More
Víš Gábo, můj a Ježíšův přístup,infrastrukturovaný Duchem moci a zjevení,nejen v malé míře každému z nás, se zdál být nepochopen v tom,že se modloslužba z mého pera jakoby obhajovala. Tak tomu není. To by musel být odsouzen za vše co řekl a udělal i Jan Pavel II. -Zamýšlel jsem se,proč mi Bůh uložil, abych obhájil Jana Pavla II. a dostalo se mi milosti poznání. Bůh mi ukázal krále Davida, který při pronásledování Saulem nastrčil do postele místo sebe bůžka. -Kde ho vzal??? Byl David modloslužebník a byl stíhán Saulem tak trpkým pronásledováním proto, že ve skutečnosti kromě Hospodina miloval i bůžka Terafim??? A Bůh mi hned nato ukázal Šalamouna. Kvůli své lásce k ženám dovoloval stavět náspy k uctívání bůžků jejich národů (jeho ženy byly i cizinky),což bylo v rozporu i se Zákonem (viz Nehemjáš a Ezdráš). Byl tedy Šalomoun modloslužebník jako David??? -Odpověď mi Bůh ozřejmil. Ani David, ani Šalamoun, ani Ty a ani Jan Pavel nejste modloslužebníci, protože jste mě vždy milovali.
Gábi
Ano Ty slova jsou pravda.Jsem ráda, že to říkáš zrovna Ty.
Gábi
Neviděla úplně celé v kuse, ale chápu o co v tomto dokumentu jde.Pravdou je, že new age prosáklo i do katolické církve.Z knihy E.Velly, kde psal, když jsem přišel na duchovní cvičení do jedné nejmenované Evropské země, tak jsem byl překvapen, že řádové sestry o přestávce na rozjímání objímaly na zahradě stromy.Dozvěděl jsem se, že čerpají energii.Tak to to líčil kněz, který jezdí po světě a …More
Neviděla úplně celé v kuse, ale chápu o co v tomto dokumentu jde.Pravdou je, že new age prosáklo i do katolické církve.Z knihy E.Velly, kde psal, když jsem přišel na duchovní cvičení do jedné nejmenované Evropské země, tak jsem byl překvapen, že řádové sestry o přestávce na rozjímání objímaly na zahradě stromy.Dozvěděl jsem se, že čerpají energii.Tak to to líčil kněz, který jezdí po světě a evangelizuje o nebezpečí všech těchto praktit.Samozřejmě i tyto sestry byly upozorněny.Stalo se, ale už před více lety.