hr.news
146

Zvanja: Franjin efekt teško pogađa

Upit o globalnom broju dijecezanskih svećenika objavio je PillarCatholic.com (28. ožujka). Neki naglasci:

Europa
• Poljska je sa 741/1990. prešla na ređenja 298/2019.
• Francuska je od 300/1970. prešla na ređenja 94/2019.
• Njemačka je s 300/1970. prešla na ređenja 55/2019., dok je njih 321 umrlo, a 14 je laicirano 2019. godine.

Amerika
• SAD u prosjeku imaju 428 ređenja godišnje (3.000 katolika/svećenika); broj svećenika mogao bi se stabilizirati u bliskoj budućnosti.
• Ređenja u Meksiku (8.000 katolika/svećenika), Brazilu (11.000 katolika/svećenika) opadaju.

Azija
• Indija je prešla s 553/2010. na 415/2019. Novus Ordo ređenja.
• Ređenja na Filipinima opadaju od 1995. godine.

Afrika
• Nigerijska zvanja rastu i dosegla su 423 ređenja u 2019.

• Demokratska Republika Kongo prešla je s 216/2010. na 133/2019.

Globalno
• broj svećenika ostaje isti, ali se broj katolika povećava.

Slika: © Mazur/cbcew.org.uk, CC BY-NC-ND, #newsGtvfhcfnpe