jac505
Szatan przez chciwych władzy, nauki, bogactw, potęgi Izraela arcy-kapłanów, faryzeuszy ukradł kierowanie synagogą. Oni pięknie nauczali o Bogu, co przyznał Sam Pan Jezus, mówiąc czyńcie wszystko co was nauczają ale nie naśladujcie ich uczynków. Minęło 2000 lat i mamy podobną sytuację. Szatan już prawie ukradł kierowanie Kościołem kapłanami naukowcami, rządnymi stopni naukowych, stanowisk, …More
Szatan przez chciwych władzy, nauki, bogactw, potęgi Izraela arcy-kapłanów, faryzeuszy ukradł kierowanie synagogą. Oni pięknie nauczali o Bogu, co przyznał Sam Pan Jezus, mówiąc czyńcie wszystko co was nauczają ale nie naśladujcie ich uczynków. Minęło 2000 lat i mamy podobną sytuację. Szatan już prawie ukradł kierowanie Kościołem kapłanami naukowcami, rządnymi stopni naukowych, stanowisk, zaszczytów, mądrości i pieniędzy. A Miłość o którą Pan Jezus pytał trzy razy Piotra ? Gdzie w nich jest Miłość ? Stali się maganerami, racjonalistami, inżynierami duchowymi. Módlmy się za kapłanów.