Sierpień należy do Ojca. Wyjątkowe objawienie i „różaniec do Boga Ojca”

Wedle tego, co miała usłyszeć siostra Eugenia, Bogu Ojcu zależy przede wszystkim na tym, aby ludzie odkryli na nowo to, kim i …
Bos016
Różaniec do Boga Ojca.
A odmawia się go tak:

W Imię Ojca i syna, i Ducha Świętego. Amen.
Na dużym paciorku: Zdrowaś, Maryjo…
Na małych paciorkach (10 razy): Ojcze nasz…

Chwała Ojcu…
Wezwanie: Ojcze mój, Ojcze dobry, Tobie się ofiaruję, Tobie się oddaję.
Modlitwa: Aniele Boży, Stróżu mój…
Ma on także swoje tajemnice, które należy rozważać i kontemplować:
Tajemnica I – Triumf Boga Ojca w …More
Różaniec do Boga Ojca.

A odmawia się go tak:


W Imię Ojca i syna, i Ducha Świętego. Amen.
Na dużym paciorku: Zdrowaś, Maryjo…
Na małych paciorkach (10 razy): Ojcze nasz…

Chwała Ojcu…
Wezwanie: Ojcze mój, Ojcze dobry, Tobie się ofiaruję, Tobie się oddaję.
Modlitwa: Aniele Boży, Stróżu mój…
Ma on także swoje tajemnice, które należy rozważać i kontemplować:
Tajemnica I – Triumf Boga Ojca w ogrodzie Eden. Po upadku w grzech Adama i Ewy Bóg Ojciec obiecuje nam Zbawiciela.
Tajemnica II – Triumf Boga Ojca w fiat Maryi w Zwiastowaniu.
Tajemnica III – Triumf Boga Ojca w tak Jezusa w ogrodzie Getsemani.
Tajemnica IV – Triumf Boga Ojca w czasie Sądu Szczegółowego po naszej śmierci.
Tajemnica V – Triumf Boga Ojca w czasie Sądu Ostatecznego.