CÓRKA MARYI
11.1K

Bóg Ojciec: Bądźcie dzielne, Moje maleństwa, bo Moje wspaniałe Królestwo wkrótce będzie wasze

God the Father: Be brave, My little ones, for My Great Kingdom will soon be yours and you will

KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH

poniedziałek, 21 lipca 2014 roku, godz. 14.23

Moje drogie dzieci, kiedy stworzyłem ten świat, uczyniłem to po to, aby dzielić Moje Istnienie z każdym z was. Wówczas podzieliłem się Swoją Miłością, a świat stał się jednym we Mnie. Moi aniołowie cieszyli się w Moim nowo utworzonym Królestwie, a Moja Miłość rozszerzyła się poza Moje Królestwo, ponieważ chciałem, aby tak się stało.

Gdy Moja Miłość została zganiona, wiedziałem, że Mój smutek będzie powracał, dopóki nie odnowię ziemi, aby położyć kres grzechowi. Bliski jest Mój Czas, gdy wszyscy będą żyli według Mojej Woli. Moja Święta Wola będzie obecna w sercach Moich dzieci. Wszystko ponownie stanie się pełne radości. Do nadejścia tego wielkiego Dnia człowiek będzie znosił wiele bólu z powodu grzechu, który dokonał takiej rozłąki ze Mną.

Tak długo, jak istnieje grzech, człowiek będzie cierpiał próby narzucane mu przez tego, który Mnie nienawidzi. Zły duch przedstawi się wam tak, jakby was kochał, jakby zależało mu na was i nieustannie będzie wywierał wpływ na każdego z was, dopóki nie wyślę Mojego Syna, aby zebrał was w Swoje święte Ramiona.

Bądźcie dzielne, Moje maleństwa, bo Moje wspaniałe Królestwo wkrótce będzie wasze i wraz ze swoimi rodzinami będziecie żyli w Mojej Świętej Woli. Kiedy Moja Boska Wola dokona się wśród was, świat, który składa się z Nieba i ziemi, stanie się jednym. Kiedy będziemy stanowić jedno, nie będzie więcej bólu i smutku, ponieważ grzech zostanie całkowicie wyeliminowany.

Wasz Ojciec Przedwieczny
Bóg Najwyższy

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl
God the Father: Be brave, My little ones, for My Great Kingdom will soon be yours

_______________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

Bóg Ojciec: Wezwanie do Kościoła katolickiego, aby przyjął Nową Erę Pokoju na ziemi

JEZUS: Moja Era Pokoju będzie Nową Ziemią, gdzie dwanaście narodów panować będzie pod Moim Przewodnictwem

Bóg Ojciec: Już niebawem ujrzycie, jak realizuje się Moja obietnica przyprowadzenia was z powrotem do Raju, który stworzyłem dla każdego z was

_______________________________________________________________
CÓRKA MARYI
Ojcze nasz, któryś jest w niebie:
święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.