02:30
m.rekinek
1164.4K
Globalna populacja musi zostać pokojowo zredukowana do 1 miliarda - prof. Dennis Meadows. "Możemy mieć 1 miliard ludzi wolnych lub 9 miliardów niewolników. W tej chwili mamy ponad 7 miliardów, więc …More
Globalna populacja musi zostać pokojowo zredukowana do 1 miliarda - prof. Dennis Meadows. "Możemy mieć 1 miliard ludzi wolnych lub 9 miliardów niewolników. W tej chwili mamy ponad 7 miliardów, więc musimy zmniejszyć ich liczbę do 1 miliarda. Mam nadzieję, że ten ubój będzie pokojowy, powolny i równy między bogatymi i biednymi." -Dennis Meadows Klub Rzymski.

WIKICYTATY :

Dennis L. Meadows (ur. 1942) – amerykański ekonomista, profesor Massachusetts Institute of Technology.

Dalszy przyrost ludności, wzrost produkcji przemysłowej, coraz większe zużycie energii i zasobów naturalnych, zanieczyszczenie środowiska i coraz większy niedobór żywności – wszystko to jest niestety faktem. Należy zmienić politykę wzrostu. Obecnie już ludność i zużycie – w najszerszym sensie znaczenia tego słowa – przewyższają zapasy. Grozi nam zawał. I stąd: państwa powinny prowadzić taką politykę, która zagwarantowałaby stan stały – równowagę ludności, zużycia materiałów i surowców, energii i żywności. (…) Na przykład, jeżeli chodzi o Polskę, to sądzę, że macie zbyt duży przyrost ludności. 15 milionów ludności gwarantowałoby równowagę. Dalej: jeżeli chodzi o Polskę, widzę takie problemy – po pierwsze: właśnie zahamowanie eksplozji demograficznej (…).


Źródło: Granice prognozy, wywiad dla miesięcznika „Kultura”, 12 stycznia 1975, s. 7.

Systemy gospodarcze, z jakimi mamy obecnie do czynienia, koncentrują się na kwestiach krótkoterminowych, a ignorują długofalowe „skutki uboczne” naszej działalności dla środowiska.

Źródło: „Granice wzrostu” na nowo, European Heritage Fund, 10 grudnia 2012.


Z moich przewidywań wynika, że zmiany jakie nastąpią w najbliższych dwóch dekadach, będą o wiele poważniejsze niż te, których byliśmy świadkami w całym XX wieku. (…) Czas, byśmy podjęli wyjątkowe działania, takie jak w czasie wojny, by ograniczyć zużycie energii i zwiększyć jej produkcję ze źródeł odnawialnych.

Źródło: „Granice wzrostu” na nowo, European Heritage Fund, 10 grudnia 2012.

Prof. Dennis Meadows widnieje także na stronie World Economic Forum
Dennis Meadows
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
11.1K
Uwaga! Sześć miliardów ludzi planują wymordować! Nie dajmy się!!! Nie przyjmujmy, żadnych ,,leków'' i żadnych ,,szczepionek''.
,,W tej chwili mamy ponad 7 miliardów ludności, więc musimy zmniejszyć ich liczbę do 1 miliarda.'' ,,Prof.'' D. MeadowsMore
Uwaga! Sześć miliardów ludzi planują wymordować! Nie dajmy się!!! Nie przyjmujmy, żadnych ,,leków'' i żadnych ,,szczepionek''.

,,W tej chwili mamy ponad 7 miliardów ludności, więc musimy zmniejszyć ich liczbę do 1 miliarda.'' ,,Prof.'' D. Meadows
nihil quicquam
Taki z niego profesor jak ze mnie astronauta. 🤨🥴🤧
modernistae prohibere
Paweł - Kielar
Zamieściłem to na Linked In. Zobaczymy czy korporacyjne szczury podejmą temat "zrównoważonego rozwoju"
sługa Boży
Pozwólcie mi zgadywać...
Ten "dm" to zwyczajny parch żydowski talmudyczny ?
Piotr Piotr
"Granice prognozy, wywiad dla miesięcznika „Kultura", 12 stycznia 1975, s. 7. "
to jest lipa ktoś sobie wpisał w wikiquote.org ale innego źródła nie ma, poza tym to był niby ...1975 rok, wynikałoby że trochę starszy student przyjeżdża do PRL w latach siedemdziesiątych i takie mowy głosi bez konsekwencji
Piotr Piotr
ikonki tylko są nic aktywnego
m.rekinek
Wystarczy najechać myszą na pierwszy egzemplarz i już widać , że starszy student w 75 roku był już profesorem i jego publikacja ,,Granice wzrostu..." była cytowana w tym miesięczniku
Piotr Piotr
owszem "podświetlają się" ale treści nie widać i aktywnego linku również nie ma
PiotrM
U Piotra to wszystko lipa. Dziwne że wszyscy którzy o tym mówią widzimy to dziś na tacy,
Piotr Piotr
m.rekinek
"Pierwszy tegoroczny numer K u l t u r y (1/328-2/329) przynosi recenzję Antoniego Gutowskiego z ostatnio wydanej książki: ,Ludzkość na zwrotnym punkcie" -Drugi Raport dla Klubu Rzymskiego (1). Jak pamiętamy, pierwszy raport opracowany przez M.I.T. w Bostonie i opublikowany przed 3-ma l~ty pt. "Gra-nice wzrostu" (2) istotnie wywołał szok i falę krytyki ze względu na zawarte w nim konkluzje. …More
m.rekinek

"Pierwszy tegoroczny numer K u l t u r y (1/328-2/329) przynosi recenzję Antoniego Gutowskiego z ostatnio wydanej książki: ,Ludzkość na zwrotnym punkcie" -Drugi Raport dla Klubu Rzymskiego (1). Jak pamiętamy, pierwszy raport opracowany przez M.I.T. w Bostonie i opublikowany przed 3-ma l~ty pt. "Gra-nice wzrostu" (2) istotnie wywołał szok i falę krytyki ze względu na zawarte w nim konkluzje.
____________
Dziękuję za linki, u mnie aktywnych linków nie ma /przeglądarka?/
Samego raportu brak, jest to recenzja książki i raportu
Z treści można domniemywać że oczywiście że taki raport istnieje
Piotr Piotr
PiotrM
nie manipuluj - podaj źródło "obrazka z Brzezińskim" lub źródło "wywiadu " z 2009 roku
Piotr Piotr
a ten mówca to kto?
m.rekinek
To kolejny guru NWO I WEF-u Dennis Meadows