PANE JEŽIŠU, ODPUSŤ NÁM NAŠE HRIECHYMore
PANE JEŽIŠU, ODPUSŤ NÁM NAŠE HRIECHY
Metod
Kriste eleison, Kyrie eleison!