vi.news
28

Chúc mừng sinh nhật: Benedict không "cho phép" thánh lễ La mã nhưng cũng như không thể "cấm" nó

Trong Traditionis Custodes, Francis đã ban hành một mệnh lệnh trong khi quyền lực của Giáo hoàng đang được làm sáng tỏ và Giáo hội đang ở giai đoạn không thể quản lý, tác giả người Đức Martin Mosebach - hôm nay bước sang tuổi 70 - viết trên FirstThings.com (30 tháng 7).

Francis từ bỏ các nguyên tắc được tuyên truyền nhiều như “lắng nghe”, “dịu dàng”, “lòng thương xót”, nhưng Mosebach gợi ý rằng sự “kịch liệt” của Traditionis Custodes cho thấy “chỉ thị này đã đến quá muộn”.

Những người Công giáo kháng chiến “sẽ không cho phép tương lai của họ bị tối tăm bởi những hệ tư tưởng lỗi thời,” Mosebach tin tưởng và nói thêm rằng việc đặt quyền lực của Giáo hoàng vào thử nghiệm này là không tốt và không khôn ngoan.

Ông nhắc nhở rằng Summorum Pontificum không “cho phép” Thánh lễ Roma cũng như không ban đặc ân nhưng tuyên bố “rằng việc cử hành Thánh lễ cũ không cần bất kỳ sự cho phép nào””nó chưa bao giờ bị cấm bởi vì nó không bao giờ có thể bị cấm."

Mosebach gọi đây là “một giới hạn cố định, không thể vượt quá được đối với thẩm quyền của một giáo hoàng,” giải thích rằng Cựu Thánh Lễ “về nguyên tắc nằm ngoài quyền cấm của giáo hoàng”.

Kết luận của ông: Sau ngày 16 tháng 7 năm 2021 “mọi linh mục đều có quyền đạo đức để cử hành Cựu Nghi thức” mà không bao giờ bị cấm và không thể bị cấm.

Hình ảnh: Martin Mosebach © wikicommons, CC BY-SA, #newsPyyulvowqo