CÓRKA MARYI
9.5K

Modlitwa wieczorna do Najświętszej Matki Bożej Maryi (1892r.)

O Matko Boża, najświętsza Maryo, jakże wiele razy już przez grzechy moje na piekło zasłużyłem(am)!

Już może wyrok potępienia, przy pierwszym moim grzechu byłby na mnie wykonanym, gdybyś Ty pełna litości, nie wstrzymywała ramienia Boskiej sprawiedliwości i nie pociągnęła mnie do ufności w Tobie.

Ileż to innych grzechów byłbym się dopuścił(a), których mi niebezpieczeństwo zagrażało, gdybyś ty Matko najgodniejsza miłości, przez otrzymaną dla mnie łaskę od Boga, nie była mnie od nich uchroniła.

Jednak Królowo moja, cóż by mi pomogło miłosierdzie Twoje, i dotychczasowe łask świadczenie, gdybym mimo to miał(a) zaginąć?

Jeżelim Cię kiedy nie kochał(a), to przecież teraz po Bogu nad wszystko Cię miłuję.

Ach, nie dozwól, abym Cię na nowo opuścił(a) i od Boga się odwrócił(a), który za Twojem pośrednictwem tyle mi okazał miłosierdzia!

Pani najgodniejsza miłości, nie dopuść, abym Cię kiedyś w piekle na wieki nienawidził(a) i przeklinał(a).

Mogła byś to znieść, widząc sługi Twoje, którzy Cię miłują, potępione?

O Maryo, cóż mi odpowiesz?

Będę wiecznie potępionym(ą)?

Tak, jeżeli się od Ciebie oddalę.

Lecz któż ma serce, by się od Ciebie oddalił?

Któż by tę miłość mógł zapomnieć, którą Ty całki świat ogarniasz?

Nikt nie zginie, kto z wytrwałością Tobie się poleca i do Ciebie się ucieka.

Ach, Matko moja, nie opuszczaj mnie abym nie zginął(nęła).

Spraw, abym się zawsze do Ciebie udawał(a).

Przez Twoję św. przyczynę wybaw mnie, nadziejo życia mojego, wybaw mnie od piekła, i wyproś mi łaskę u Boga, abym się mógł zachować od grzechu, który mnie sam jeden do piekła wtrącić może.

(Potem zmów trzy razy):
Bądź pozdrowiona, Królowo niebieska, Matko miłosierdzia, Ty życie nasze, słodka radości i nadziejo nasza, bądź pozdrowiona. Do Ciebie wołamy wygnani synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy w smutku i płaczu na tym padole łez. Przeto, Orędowniczko nasza, one Twoje miłosierne oczy racz na nas obrócić, a Pana Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, racz nam pokazać po tem wygnaniu naszym. O łaskawa, o litościwa o słodka Panno Maryo.


* * *

za: Wianek ku czci Najświętszej Maryi Panny z różnych nabożeństw uwity. (1892r.)

__________________________
za: www.facebook.com