euzebiusz
1648
Nemo potest duobus dominis servire !
Maryja Matka Boża - Współodkupicielka..