Samson1
Právě proto, Bůh mi kdysi řekl, že mne velice miluje i ty, které mi svěřil, no a já je mám vydat III světové? Tudle.
Samson1
Jo ještě ta druhá žena je nevěstka, spitá krví svatých mučedníků. Je to v podstatě bezbožnost ve všech projevech a obcování s ní je smilnění.
Určitě mike, ale je to nějaká doba Bohem vyhrazená.
4 more comments from Samson1
Samson1
Jestli si milá zino satan vymyslel svou protikandidátku měl na to dost času, protože už od té doby, co svedl člověka znal rozsudek Boží a Bůh proti němu postavil ženu =P. Marii tím, že ji uchrání dědičného hříchu, která porodila chlapce, který bude vládnout všem národům, Ježíše, Krista. Ju Takže satan tu druhou ženu též vnukal do různých kultur a náboženství, kde se vzýval. Já patřím Ježíšově …More
Jestli si milá zino satan vymyslel svou protikandidátku měl na to dost času, protože už od té doby, co svedl člověka znal rozsudek Boží a Bůh proti němu postavil ženu =P. Marii tím, že ji uchrání dědičného hříchu, která porodila chlapce, který bude vládnout všem národům, Ježíše, Krista. Ju Takže satan tu druhou ženu též vnukal do různých kultur a náboženství, kde se vzýval. Já patřím Ježíšově Matce a Bůh tu má ještě spoustu plánů. Ještě tu nebylo spoutání satana a tisícileté království, zeptej se na názor třeba Serafína Libora. Možná, že tu chtějí budovat NWO jedni, ale Bůh něco jiného, možná podobného. Po tisíci letech má být satan na chvíli propuštěn a teprve potom má přijít závěrečný soud a vzkříšení mrtvých.
Samson1
Pšenko, kdybys trochu znala zjevení, tak bys Ženu oděnou sluncem poznala. Už jsem to jednou psal, že drak vedl boj se ženou, ale nemohl obstát, (protože je uchráněná dědičného hříchu), tak se obrátil proti jejímu potomstvu a to jsme my. Ju. U nás nějaký úspěch může být protože nosíme porušenou přirozenost a v nebi jsou už prosti bojů a pokušení. Nech si ty svoje bubáky a nejistoty pro sebe a …More
Pšenko, kdybys trochu znala zjevení, tak bys Ženu oděnou sluncem poznala. Už jsem to jednou psal, že drak vedl boj se ženou, ale nemohl obstát, (protože je uchráněná dědičného hříchu), tak se obrátil proti jejímu potomstvu a to jsme my. Ju. U nás nějaký úspěch může být protože nosíme porušenou přirozenost a v nebi jsou už prosti bojů a pokušení. Nech si ty svoje bubáky a nejistoty pro sebe a neurážej P. Marii nějakou bohyní. Navíc žena bojuje proti drakovi, tedy padlému andělovi a k tomu ji Bůh vybavil a já se za jejího potomka, sic adoptovaného považuji. Prostě jsem ji s Janem přijal. Ju 👍
Samson1
Jo já to nezačal, ale dnes je svátek zvěstování, asi si to P. Maria přála začít psát na toto téma. Pšenko. Ty jsi stále vysazená proti Vatikánským, ale jedině tam platí o nepřemožitelnosti. Všichni nejsou přece jenom zednáři. Já nemohu jinak. Podle svého poznání, přesvědčení a víry. Ju
Samson1
To je pravda, že nejsme větší jako apoštolové,postačí, když služebník bude jak Pán, jak řekl Ježíš, ale to Otčenáš je stále před námi, stejně jako obrácení Izraele, protože Bůh nechal část Izraele v zatvrzelosti, pro něž přijde po naplnění času pohanů vysvoboditel a odtraní od Izraele bezbožnost, ale stále se modlíme, aby byla Boží vůle jak na nebi i zemi a o Boží království a Satan není větší …More
To je pravda, že nejsme větší jako apoštolové,postačí, když služebník bude jak Pán, jak řekl Ježíš, ale to Otčenáš je stále před námi, stejně jako obrácení Izraele, protože Bůh nechal část Izraele v zatvrzelosti, pro něž přijde po naplnění času pohanů vysvoboditel a odtraní od Izraele bezbožnost, ale stále se modlíme, aby byla Boží vůle jak na nebi i zemi a o Boží království a Satan není větší jak Bůh. Podle Fatymy má býta Satan svržen s vrcholu své moci, že se bude zdát, že už má vše ve své moci. Takže si musíme položit hodně otazníků a věřit těm prostředkům, které nám Pán dal. Jistě vždy nám musí jít i o vlastní duši a to na prvním místě, nic by nám neprospělo, kdybychom získali celý svět a na duši utrpěli škodu.
Libor Halik
I eutanázie bez souhlasu pacienta se už praktikuje a to ve větším měřítku než eutanázie na přání. (L: v Česku nedodáním vody ležícímu pacientovi) Podle profesora Vincenta, má eutanázie bez souhlasu pacienta mezi lékaři širokou podporu. res.claritatis.cz/…/6773 Itálie se polepšuje: Více než 70% italských lékařů odmítá provádět interrupce. res.claritatis.cz/…/6756
Libor Halik
Svým pokáním můžete zachránit svou duši, nikoliv celý národ, či dokonce svět. Žáci sv. Jana Křtilele a Pána Ježíše, čili sv. apoštolé se snažili zachránit celý tehdejší národ Izrael, ale nepodařilo se. Svoboda volby ke zlu existuje. Izraelské území bylo zničeno válkou r.70. My nejsme víc nežli sv. apoštolé.
Samson1
No, člověk má stále pokáním a modlitbou mnoho změnit. Věci a proroctví jsou vždy podmíněná. Kdyby Abrahám více smlouval, možná by nepadla ani Gomora a Sodoma. Bůh může každého člověka ve fteřině donutit se před ním sklonit, uznat Boží Panství.
Jinak Rusko zasvětil aspoň Eliáš a ostatní na UA. Snad bude něco fungovat 🤗
Jinak Bůh může urychlit svůj zásah, třeba jak je dáno z Garabandalu. Já osobně …More
No, člověk má stále pokáním a modlitbou mnoho změnit. Věci a proroctví jsou vždy podmíněná. Kdyby Abrahám více smlouval, možná by nepadla ani Gomora a Sodoma. Bůh může každého člověka ve fteřině donutit se před ním sklonit, uznat Boží Panství.
Jinak Rusko zasvětil aspoň Eliáš a ostatní na UA. Snad bude něco fungovat 🤗
Jinak Bůh může urychlit svůj zásah, třeba jak je dáno z Garabandalu. Já osobně jsem přidal před Novým rokem do svých modliteb čtyi růžence denně na úmysl Panny Marie z Fatymi. Potom Jan Pavel II zasvětil celý svět a též by se to nemělo opomíjet. Nějaká snaha je a byla. Věřící by skutečně měli vzít do ruky růžence a víc se modlit, Dr. Tomáš Malý též o tom hovořil, je to sice směšné jak davidův prak, ale stejně účinné, protože to tak Bůh stanovil. 🤗
Libor Halik
Protože NEDOŠLO K POKÁNÍ křesťanských národů, ani jmenovitě Rusko NEBYLO veřejně zasvěceno papežem s biskupy pod ochranu neposkvrněné Panny Marie, tak se 3. SVĚTOVÉ válce NEVYHNEME. Jen pár národů se kaje, např. Polsko, kde se ke katolické víře hlásí kolem 97% obyvatelstva, zakázalo umělé potraty od r.1993.
Samson1
No a jak má vypadat vítězství Neposvrněného Srdce. P. Marie o kterém mluví Fatyma?
Viděla jsem draka, jak se svíjel a padl vyčerpaný a poražený. Hlas řekl: „Tvoje moc byla zlomena a tvoje síla ti byla odňata. Tvá pýcha a podlost byly pošlapány.“ (11. února 1975).Všechno toto se uskuteční. (25. března 1975).
Duch svatý sestoupí na církev a na svět v nové plnosti:
Vězte, že Duch Svatý je vám blíže …More
No a jak má vypadat vítězství Neposvrněného Srdce. P. Marie o kterém mluví Fatyma?
Viděla jsem draka, jak se svíjel a padl vyčerpaný a poražený. Hlas řekl: „Tvoje moc byla zlomena a tvoje síla ti byla odňata. Tvá pýcha a podlost byly pošlapány.“ (11. února 1975).Všechno toto se uskuteční. (25. března 1975).
Duch svatý sestoupí na církev a na svět v nové plnosti:
Vězte, že Duch Svatý je vám blíže než kdykoliv předtím (…) Ve jménu Matky všech národů proste Otce, Syna a Ducha Svatého, který přijde ve větší plnosti než kdykoliv předtím.

Toto dogma umožní světu vstoupit do nové epochy, epochy Ducha Svatého. Démon bude touto oslavou Panny Marie poražen:
Samson1
Toto dogma umožní nové vylití Ducha Svatého – nové Letnice. Maria slibuje, že Duch Svatý sestoupí na církev a na svět v nové plnosti: Vězte, že Duch Svatý je vám blíže než kdykoliv předtím (…) Ve jménu Matky všech národů proste Otce, Syna a Ducha Svatého, který přijde ve větší plnosti než kdykoliv předtím.

Toto dogma umožní světu vstoupit do nové epochy, epochy Ducha Svatého. Démon bude touto…More
Toto dogma umožní nové vylití Ducha Svatého – nové Letnice. Maria slibuje, že Duch Svatý sestoupí na církev a na svět v nové plnosti: Vězte, že Duch Svatý je vám blíže než kdykoliv předtím (…) Ve jménu Matky všech národů proste Otce, Syna a Ducha Svatého, který přijde ve větší plnosti než kdykoliv předtím.

Toto dogma umožní světu vstoupit do nové epochy, epochy Ducha Svatého. Démon bude touto oslavou Panny Marie poražen:

Viděla jsem draka, jak se svíjel a padl vyčerpaný a poražený. Hlas řekl: „Tvoje moc byla zlomena a tvoje síla ti byla odňata. Tvá pýcha a podlost byly pošlapány.“ (11. února 1975).Všechno toto se uskuteční. (25. března 1975).
3 more comments from Samson1
Samson1
Teď když se mluví o hrozbě katastrofální války je dobré se zamyslet, jestli skutečně Bůh nenabízel jednoduchý prostředek a člověk se na to vyflák, stejně jak se zasvěcením Ruska. Tím spíš by platilo co tu dává Václav Stanislav ve vztahu k prohlášení papežů.
fatym.com/view.php
Samson1
Matka všech národů
Grauss 27.10.2010 02:10:37
Modlitba:

Pane Ježíši Kriste,
Synu Otce,
sešli nyní svého Ducha na zem.
Dej, ať Duch Svatý přebývá v srdcích všech národů,
aby byly uchráněny před zkázou, neštěstím a válkou.
Kéž Matka všech národů,
blahoslavená Panna Maria
,
je naší Přímluvkyní. Amen.

Maria si přeje, aby byla v této době nazývána Matkou všech národů. Pod tímto titulem se v letec…More
Matka všech národů
Grauss 27.10.2010 02:10:37
Modlitba:

Pane Ježíši Kriste,
Synu Otce,
sešli nyní svého Ducha na zem.
Dej, ať Duch Svatý přebývá v srdcích všech národů,
aby byly uchráněny před zkázou, neštěstím a válkou.
Kéž Matka všech národů,
blahoslavená Panna Maria
,
je naší Přímluvkyní. Amen.

Maria si přeje, aby byla v této době nazývána Matkou všech národů. Pod tímto titulem se v letech 1945-1959 zjevovala Idě Peerdemanové v Amsterdamu. Maria ji naučila výše uvedenou modlitbu, vyprošující seslání Ducha Svatého na zem. Jako Spoluvykupitelka, Prostřednice a Přímluvkyně stojí Maria před křížem svého Syna, s nímž byla tak niterně a bolestně spojena. Z jejích rukou vycházejí parsky milosti, vykoupení a pokoje pro všechny národy. Tyto dary kříže může darovat všem, kdo se modlí denně její modlitbu.
Paní říká: "Tato modlitba je dána pro vykoupení a obrácení světa. Modlete se tuto modlitbu při všem co děláte! ... Nevíte, jak mocná a jak významná je tato modlitba u Boha. ... Ať už jste kdokoliv a cokoliv děláte, přicházejte k Matce všech národů.


Imprimatur: Approbatio devotionis publicae: Harlem, 31. 5. 1996.
Harlem, 1.7.1951 H.J.A.Bomers, C.M.Episc.Harl.; Dr.J.M.Punt, Episc.Aux.
Samson1