Interneto
114.8K
Santuario de Fátima - Portugal - en directo. En directo Santuario de Fátima en Portugal Click en el enlace: www.fatima.pt/capelinha.html .More
Santuario de Fátima - Portugal - en directo.
En directo Santuario de Fátima en Portugal
Click en el enlace: www.fatima.pt/capelinha.html
.
OMGASELC
Ave Maria
plena ets de grácia
el senyor es en vos
beneïda sou vos entre totes les dones
i beneït es el fruit del vostre ventre jesus;
Santa Maria
mara de Deu
pregueu per nosaltres fills i filles de Déu,
ara i en l'hora de la nostra victoria
d'amunt el pecat la malaltia i la mort . x3

✍️ Devotament Jo Soc el que JO Soc
I'M THAT I'MMore
Ave Maria
plena ets de grácia
el senyor es en vos
beneïda sou vos entre totes les dones
i beneït es el fruit del vostre ventre jesus;

Santa Maria
mara de Deu
pregueu per nosaltres fills i filles de Déu,
ara i en l'hora de la nostra victoria
d'amunt el pecat la malaltia i la mort . x3


✍️ Devotament Jo Soc el que JO Soc

I'M THAT I'M