Clicks1.8K
Coburg
3

Kráľovná pomoci, Dechtice, 15. mája 2020: Dôverujte Srdcu Matky

„Moje milované deti!
V tomto chorobou poznačenom čase ostaňte pokojné, dôverujúc Srdcu môjho Syna a môjmu prečistému Srdcu, v ktorých máte útočisko. Oni sú pre vás záchrannou loďou pred démonmi, ktorí premyslene ničia svätú Katolícku cirkev a budú ju ničiť ešte viac. Chcú udusiť každý prejav zbožnosti a zasiať burinu svetských spôsobov. Vy však sa nebojte, ale pevné vo viere dôverujte prečistému Srdcu vašej Matky, ktorej víťazstvo sa blíži, lebo som Ženou živej viery, ktorá rozmliaždi hlavu starého hada. Modlite sa vo svojich rodinách posvätný ruženec a sľubujem vám, že moja ochranná náruč bude stále nad vami. Mojim veľkým želaním je, aby ste si zachovali hlbokú úctu k môjmu Eucharistickému synovi. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.“


Prostredníctvom Martina Gavendu, Dechtice, 15. mája 2020

avemaria.sk/dechtice/
ľubica
príď Duchu Svätý do sŕdc kňazov a biskupov, usvedči tých, ktorí podávajú sväté prijímania do ruky, že konajú v prvom rade proti svojmu svedomiu, potom proti všeobecne platnej smernici Rímskeho misála čl. 160
(breviar.kbs.sk/docs/vsrm-3ed.pdf)
dalej proti
platnej Inštrukcii Redemptionis Sacramentum (usmernenie, na čo dbať a čomu sa vyhýbať vo vzťahu k nasvätejšej Eucharistii). Čl. č. 91, čl. 92…More
príď Duchu Svätý do sŕdc kňazov a biskupov, usvedči tých, ktorí podávajú sväté prijímania do ruky, že konajú v prvom rade proti svojmu svedomiu, potom proti všeobecne platnej smernici Rímskeho misála čl. 160
(breviar.kbs.sk/docs/vsrm-3ed.pdf)
dalej proti
platnej Inštrukcii Redemptionis Sacramentum (usmernenie, na čo dbať a čomu sa vyhýbať vo vzťahu k nasvätejšej Eucharistii). Čl. č. 91, čl. 92
(https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-vatikanskych-uradov/c/redemptionis-sacramentum

a ak tak robia, aby tak prestali podávať SP, inak im hrozí totálne zhrubnutie svedomia, dôsledkom ktorého bude, že budú schvaľovať dalšie veci od státnych uradnikov, ktorí sú nástrojmi NWO a slúžia slobodomurárom tešiacim sa z elegantného kopania do RKC!!! Slobodomurári zaťali do živého, do SRDCA CIRKVI, KTORYM JE EUCHARISTIA..... a niet toho KTO BY BRÁNIL KRISTA v opakovanej agónii ZALIATEHO KRVOU pochádzajúcou z úderov od vlastných...
No očistec kňazský a tobôž ten biskupský sa nedá porovnať s laickým...
KYRIE ELEISON!
ľubica
presne tie slová ako M. Božia v Dechticiach, použil biskup Schneider:
Biskup Schneider sa prihovára Slovákom: ctite si Eucharistiu!
dalila
Krásne. Mamka naša, oroduj za náš národ i celý svet.