PILNE ! Polska przymusowo przyjmuje Ukraińców! Sekciarze nasyłają nam obcą nację!

Z Zakarpacia 40 migrantów przymusowych z obwodu donieckiego, obwodu ługańskiego, obwodu chersońskiego i innych regionów zostało wysłanych do Polski na pobyt długoterminowy.
Zaznacza się, że w ramach współpracy z agencją ADRA na Ukrainie i w Polsce udało się zrealizować pobyt grupy Ukraińców na przedmieściach Warszawy.
„Dzięki skutecznej komunikacji z parterami mamy konkretne rezultaty: grupa IDPs z kategorii szczególnie wrażliwych otrzyma wygodne mieszkanie na przedmieściach Warszawy, wyżywienie i konsultacje w zakresie przygotowania niezbędnych dokumentów. Ważne jest, aby psychologowie pracowali z ludźmi i wspierali ich w procesie adaptacji – podkreślił Dobromilsky.
Według niego, w razie potrzeby, przymusowo przesiedleni otrzymają również pomoc w nauce języka i zatrudnieniu.
W przyszłości OVA wraz z ADRA planują organizować takie imprezy co tydzień, aby jak najwięcej osób mogło znaleźć schronienie – dodał szef regionu.

Jak informowaliśmy, ADRA Ukraina jest częścią światowej sieci Adwentystycznej Agencji Pomocy i Rozwoju (ADRA), która działa w ponad 130 krajach. ADRA International została założona w 1956 roku jako jeden z oddziałów Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego (SAD) i posiada status konsultacyjny przy Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ.
Głównym zadaniem ADRA jest wspieranie osób potrzebujących i najsłabszych grup społecznych, poprawianie ich życia, zwiększanie ich aktywności i skuteczności w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych.
Na Zakarpaciu oficjalnie zarejestrowanych jest ponad 150 000 osób wewnętrznie przesiedlonych.

Grupa imigrantów została wysłana z Zakarpacia do Polski na pobyt długoterminowy
Andre Ob
Zdrajcy z nie-rządu realizują z premedytacją cele żydo-chazarów przy bierności ogłupianego społeczeństwa
Andre Ob
PIS z Ukraińców będzie miał poparcie i o to w tym wszystkim chodzi. Tylko dlaczego kosztem całego narodu nasz nie-rząd to przeprowadza a ludzie nic nie reagują
olek19801
Polska to kraj wykorzystywany przez wrogów Chrystusa!
ADRA Ukraina jest częścią światowej sieci Adwentystycznej Agencji Pomocy i Rozwoju (ADRA), która działa w ponad 130 krajach. ADRA International została założona w 1956 roku jako jeden z oddziałów Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego (SAD) i posiada status konsultacyjny przy Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ.More
Polska to kraj wykorzystywany przez wrogów Chrystusa!

ADRA Ukraina jest częścią światowej sieci Adwentystycznej Agencji Pomocy i Rozwoju (ADRA), która działa w ponad 130 krajach. ADRA International została założona w 1956 roku jako jeden z oddziałów Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego (SAD) i posiada status konsultacyjny przy Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ.