vi.news
20

Hồng y Osoro là Giáo sĩ?

Theo báo cáo của MarcoTosatti.com, Francis muốn các cuộc Thăm viếng Tông đồ tại các Giáo khu Roma như một thông lệ thường xuyên trong mọi Giáo đoàn khi Giáo đoàn có sự thay đổi về lãnh đạo.

Tosatti viết về Cuộc viếng thăm đang diễn ra trong Bộ Giáo sĩ do Hồng y Stella, 79 tuổi, người chống Công giáo, điều hành - như Tosatti nói - là một “Lavrentiy Beria, theo lời của nhiều người.” Beria là người đứng đầu bộ máy an ninh tàn bạo của Stalin.

Stella đã tiến hành một cuộc thanh trừng triệt để Giáo đoàn của mình nhằm chống lại bất kỳ ai bị nghi ngờ là có thiện cảm với đức tin Công giáo, hoặc đối với sự quản lý trước đây của Giáo đoàn do Hồng y Piacenza, người bị Francis giáng chức và chuyển đến Tòa án Tông đồ.

Như người kế vị tiềm năng của Stella, Tosatti đặt tên cho Madrid Pachamama-Hồng y Osoro, một trong những nhân vật đáng tin cậy của Francis.

Hình ảnh: Beniamino Stella, © wikicommons, CC BY-SA, #newsGwvuuhghct