Clicks26
lt.news

Pranciškaus alternatyva diakonėms: pasauliečių katekistai, įšventinami formaliomis apeigomis

Gegužės 11 d. Pranciškus išleido „Motu Proprio“ „Antiquum ministerium“, įsteigiant pasauliečių „Katecheto“ „Novus Ordo“ ministeriją.

„Motu Proprio“ tvirtina, kad šis įsipareigojimas „turi būti vykdomas visiškai „pasaulietiškai“, vengiant bet kokio „klerikalizavimo“. Dieviškojo garbinimo kongregacija netrukus sudarys katechetų „Įšventinimo apeigas “.

Jie apibūdinami kaip „stabili tarnystės forma“, kurią vykdo pasauliečiai. Spaudos konferencijoje, kurioje buvo pristatytas dokumentas, arkivyskupas Rino Fisichella pabrėžė šį aspektą sakydamas, kad tai nėra tik tam tikro laiko vaidmuo - kad ir ką tai reikštų.

Fisichella sakė, kad jo kabinetas Pranciškaus prašymu pastaruosius penkerius metus tyrė galimybę įsteigti šią tarnystę.

#newsPdlzdkwech