Karin Dinušová
To sa im ale nepodarí. Nech snívajú ďalej.
ľubica
😡
Modré Hluboké Nebe
No a co. Můj domov není tady. Jen se modlím, aby už Bůh toto všechno smetl jednou provždy navěky do pekla a spálil.
Libor Halik
Bůh nás vysvobodí, když shoří New York ve 3. světové válce! Dôvodom sú problémy s opatreniami Covid-19. Ako všade na svete je tu Coviddiktatúra bankárov FED a Black Rock z New Yorku. Viz Zjavenie sv. ap. Jána 17,1-6 a 15-18 i celá 18.kap. Bôh nás vyslobodí, keď zhorí New York v 3. svetovej vojne. Důvodem jsou problémy s opatřeními Covid-19. Jako všude na světě je tu Coviddiktatura bankéřů FED a …More
Bůh nás vysvobodí, když shoří New York ve 3. světové válce! Dôvodom sú problémy s opatreniami Covid-19. Ako všade na svete je tu Coviddiktatúra bankárov FED a Black Rock z New Yorku. Viz Zjavenie sv. ap. Jána 17,1-6 a 15-18 i celá 18.kap. Bôh nás vyslobodí, keď zhorí New York v 3. svetovej vojne. Důvodem jsou problémy s opatřeními Covid-19. Jako všude na světě je tu Coviddiktatura bankéřů FED a Black Rock z New Yorku. Viz Zjevení sv. ap. Jana 17,1-6 a 15-18 i celá 18.kap. Bůh nás vysvobodí, když shoří New York ve 3. světové válce. Kuba Protestuje: Kňaz Bol Zatknutý Za Vykonanie Sprievodu S Pannou Máriou