CÓRKA MARYI
11.1K

JEZUS: Z powodu Izraela wojny będą się nasilać

JESUS: It will be because of Israel, that wars will escalate KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH piątek, 30 listopada 2012 roku, godz. 22.20 Moja szczerze umiłowana córko, wkrótce nadejdzie czas na …More
JESUS: It will be because of Israel, that wars will escalate
KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH
piątek, 30 listopada 2012 roku, godz. 22.20
Moja szczerze umiłowana córko, wkrótce nadejdzie czas na proroctwa przepowiedziane w Starym Testamencie odnośnie do losów Żydów.
Mój wybrany lud będzie cierpiał
Żydzi, którzy odrzucili Przymierze Boga ustanowione przez Mojżesza, będą cierpieć, tak jak cierpieli przez wieki. Panowanie przez nich nad ziemią ich przodków zostanie im zabrane, a jedynym rozwiązaniem będzie podpisanie traktatu, poprzez który staną się niewolnikami antychrysta. Mój wybrany lud będzie cierpiał, tak jak Ja cierpiałem, i niewiele litości zostanie mu okazane. Żydzi będą traktowani gorzej niż byli traktowani podczas ludobójstwa, które miało miejsce w czasie II wojny światowej.
To w Izraelu, tak jak przepowiedziano, ucisk będzie wyraźnie widoczny. Z powodu Izraela wojny będą się nasilać, i trudno będzie rozstrzygnąć, kim jest prawdziwy wróg. Wkrótce potem zostanie podpisany …More