Filofej
Toto apoštolské vyznanie viery samozrejme nie je osekané,ale je plnohodnotným vyznaním,ktoré sa používalo v Rímskej cirkvi pri liturgii krstu a je staršie ako NC symbol viery,ktorý bol zostavený a jeho 12 článkov(rovnako 12 článkov má symbolum apostolorum) preto,aby jasnejšie definovalo vieru v Svätú Trojicu a rovnosť a pôvod osôb vo Svätej Trojici.
Oba symboly viery sú však rovnocenné.