06:21
ROZPOCZYNAMY SZTURM DO NIEBA O INTRONIZACJĘ, WYNAGRADZAJĄC PANU JEZUSOWI GRZECHY POLSKI I POLAKÓW. PILNE! PRZEKAŻ DALEJ! Nie ulega wątpliwości, że jesteśmy świadkami wydarzeń, które zostały zapowiedziane …More
ROZPOCZYNAMY SZTURM DO NIEBA O INTRONIZACJĘ, WYNAGRADZAJĄC PANU JEZUSOWI GRZECHY POLSKI I POLAKÓW.

PILNE! PRZEKAŻ DALEJ!
Nie ulega wątpliwości, że jesteśmy świadkami wydarzeń, które zostały zapowiedziane przez Pana Jezusa, Najświętszą Maryję Pannę oraz przez proroków. Apokalipsa to już nie jest bliżej nie określona przyszłość, tylko nasza teraźniejszość. Dlatego Polska zamiast szukać sojuszy wśród światowych mocarstw, powinna tym bardziej zwrócić się ku Panu Bogu, ku Chrystusowi Panu – Królowi Polski poprzez Jego Intronizację, która jest obecnie najpilniejszą dziejową koniecznością, aktem, dzięki któremu nasz naród nie zginie.
Świadomi dziejowej odpowiedzialności za dusze milionów Polaków i miliardów ludzi na całym świecie podejmujemy narodowy szturm Nieba. Począwszy od piątku 8 kwietnia do Wielkiej Soboty 15 kwietnia będziemy odmawiali Nowennę do Najdroższej Krwi Pana Jezusa, modląc się koronką oraz litanią. W naszych nowennowych modlitwach będziemy wynagradzać Panu Jezusowi grzechy - nasze osobiste oraz grzechy narodu, w tym naszych kardynałów, biskupów oraz kapłanów, ludzi rządzących Polską, zanurzając ich i siebie samych w Najdroższej Krwi Pana Jezusa. Będziemy wynagradzali za aborcję, życie bez Pana Boga, obrażanie Jego Majestatu, profanowanie Najświętszego Sakramentu, Komunii Świętej oraz naszych kościołów, za apostazję, grzechy nieczystości i życie tak wielu osób w grzechu.
Będziemy również błagać Trójcę Świętą oraz Maryję Naszą Matkę i Królową o nawrócenie dla nas, dla Episkopatu Polski, dla ludzi władzy na jej wszystkich szczeblach oraz dla całego narodu i o światło Ducha Świętego dla nich i dla nas, by czym prędzej została przeprowadzona pełna Intronizacja Pana Jezusa wraz z wypełnieniem jej wszystkich warunków - tak, jak tego On sobie życzył, kiedy przemawiał do Rozalii Celakówny.
Żaden sojusznik, żadne mocarstwo nam nie pomoże i nas nie uchroni, jak tylko sam Pan Jezus i Jego Najświętsza Matka.
_______________________________________

Szanowni Państwo,
Radio i Telewizja Chrystusa Króla to inicjatywa non profit. Działamy tylko dzięki Państwa ofiarności i hojności. Zdajemy sobie sprawę, że często jest to wdowi grosz, dlatego tym bardziej czujemy się zobowiązani, by chwałę Chrystusa Króla Polski szerzyć z jeszcze większym zaangażowaniem. Wierzymy, że to jest naszą misją miłą w oczach Pana. Liczymy na Państwa ofiarność i wsparcie dalszego rozwoju Radia i Telewizji Chrystusa Króla. Przelewów mogą Państwo dokonywać za pomocą zakładki PayPal na naszej stronie:
paypal.com/donate/?hosted_button_id=L949DR47CZ27A
Możliwe jest również dokonywanie wpłat na nasze konto gotówkowe - w każdej walucie. Podajemy nazwę i numer rachunku do wpłat:
"Prawda was wyzwoli"
w POLISH & SLAVIC FCU
100 McGuiness Boulevard
Brooklynn, New York 11222
dla osób wpłacających na terenie USA - numer: ABA # 226 082 022 3050014655241
dla osób wpłacających za granicą - numer: SWIFT # PSFCU S33 3050014655241

Zapraszamy do oglądania naszych filmów, polubienie ich, dzielenie się nimi z osobami bliskimi i Państwa znajomymi oraz zachęcamy do subskrybowania naszego kanału. Zapraszamy również do słuchania naszego radia, od poniedziałku do piątku, od godziny 4 do 5 po południu na falach 1080 AM w Chicago i całodobowo, przez internet na całym świecie:

RADIO - RADIO CHRYSTUSA KRÓLA
Telewizja Chrystusa Króla - Telewizja Chrystusa Króla

Wszelkie materiały przedstawione na kanale Telewizja Chrystusa Króla są objęte prawami autorskimi i podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 roku, poz. 1062) raz na podstawie ustawa o prawie autorskim z 1976 roku, skodyfikowanej w tytule 17 Kodeksu Stanów Zjednoczonych. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie, udostępnianie materiałów w całości lub w części na portalach lub mediach nienależących do Telewizji lub Radia Chrystusa Króla i bez zgody nadawcy jest zabronione.

All materials presented on the Television of Christ the King channel are copyrighted and protected under the provisions of the Act of February 4, 1994 on Copyright and Related Rights (uniform text: Journal of Laws of 2021, item 1062) once under the Act on Copyright 1976, codified in Title 17 of the United States Code. Copying, processing, disseminating, sharing the materials in whole or in part on portals or media not belonging to Television or Radio Christ the King and without the consent of the broadcaster is prohibited.