122 pages
Ádventi zsolozsma. Földváry Miklós István — Csonka Szabina Babett (kiad.): Ádvent első vasárnapjának zsolozsmája az esztergomi rítus szerint. (Egyházzenei Füzetek V/A-1.) Budapest 2005. (6+122 …More
Ádventi zsolozsma.
Földváry Miklós István — Csonka Szabina Babett (kiad.): Ádvent első vasárnapjának zsolozsmája az esztergomi rítus szerint. (Egyházzenei Füzetek V/A-1.) Budapest 2005. (6+122 oldal)
BEVEZETÉS
A zsolozsma hét hórájának naponkénti imádkozása a római egyházban az elmúlt évszázadok folyamán többnyire papi magánimádsággá vált, de szerzetesi környezetben és a különféle keleti egyházakban máig a nyilvános istentisztelet szerves része, sőt annak – időtartamát tekintve – legjelentősebb hányadát adja. Különbözik tehát minden egyéb közösségi imától: benne és általa maga az Egyház imádkozik tiszteletreméltó és ősi hagyományok szövegei, dallamai, gesztusai által, és a zsolozsma foglalatában az Eucharisztia ünneplése is úgy tűnik föl, mint a liturgikus nap legünnepibb, de nem kizárólagos cselekménye. Csak e szertartástípusok együttesében nyilvánul meg az a tagolt gazdagság, amellyel a rítus a köznapokat és a legnagyobb ünnepeket is fölékesíti, kifejti azok tartalmát, tárgyilagosan,…More
lowoa shares this
15
98. Advent-Kisböjt-ÚrJövet.
Karácsony közeledtével a kereszténység az advent időszakát éli. Maga az advent szó eljövetelt jelent. Egy személynek a megérkezését. Ez pedig Jézus Krisztus! bővebben az advent.blogger.hu , advent.csapata.hu illetve bojt.lapunk.hu , valamint urjovet.blogspot.com alatt.More
98. Advent-Kisböjt-ÚrJövet.

Karácsony közeledtével a kereszténység az advent időszakát éli. Maga az advent szó eljövetelt jelent. Egy személynek a megérkezését. Ez pedig Jézus Krisztus! bővebben az advent.blogger.hu , advent.csapata.hu illetve bojt.lapunk.hu , valamint urjovet.blogspot.com alatt.