Igor75
2607

Dziś mija 60. rocznica skazania bp. Kaczmarka przez władze PRL

Dziś mija 60. rocznica skazania bp. Kaczmarka przez władze PRL Ks. Czesław Kaczmarek był polskim biskupem rzymskokatolickim. W latach 1938-1963 pełnił funkcję kieleckiego biskupa diecezjalnego. 14 …More
Dziś mija 60. rocznica skazania bp. Kaczmarka przez władze PRL
Ks. Czesław Kaczmarek był polskim biskupem rzymskokatolickim. W latach 1938-1963 pełnił funkcję kieleckiego biskupa diecezjalnego. 14 września 1953 r. przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie rozpoczął się sfingowany przez władze komunistyczne proces wytoczony biskupowi i czterem osobom z jego kurii.
Postawiono im zarzuty szpiegostwa
na rzecz Stanów Zjednoczonych oraz Stolicy Apostolskiej, faszyzacji życia społecznego, nielegalnego handlu walutami oraz kolaboracji z Niemcami.
Władze PRL uderzyły pośrednio w kościelne autorytety, m.in. prymasa Stefana Wyszyńskiego
, sugerując, że jako zwierzchnicy oskarżonych dopuścili do szkodliwej działalności na rzecz Polski Ludowej.
Bp Kaczmarek był torturowany i szykanowany w areszcie śledczym Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego na warszawskim Mokotowie, przez co w trakcie pokazowego procesu przyznał się do zarzucanych mu czynów. 22 września 1953 roku został skazany na 12 lat …More
daniel.k and one more user link to this post
Igor75
Warto przypomnieć, że udział w nagonce na biskupa brał przyszły "autorytet moralny" III RP Tadeusz Mazowiecki. Będąc redaktorem naczelnym "Wrocławskiego Tygodnika Katolickiego" (WTK), opublikował on artykuł szkalujący Czesława Kaczmarka.
Igor75
Bp Kaczmarek był torturowany i szykanowany w areszcie śledczym Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego na warszawskim Mokotowie, przez co w trakcie pokazowego procesu przyznał się do zarzucanych mu czynów.