vi.news
60

"Dừng việc buộc tội, buộc tội, buộc tội Giáo hội" - Giáo hoàng Francis

"Chào buổi sáng!" - Giáo Hoàng Francis đã nói với 2.500 người hành hương từ Tổng giáo phận Benevento trong một buổi tiếp kiến đặc biệt dành cho họ vào ngày 20 tháng 2. Nói về Padre Pio, người đến từ …