Terezie
11.3K

Sv.Perpetua a Felicita

Perpetua a Felicita jsou severoafrické světice žijící na konci 2. století nedaleko Kartága, což je dnešní Tunisko. Toto území v té době spravoval císař Septimus Severus (193-211). V roce 202 vydal …More
Perpetua a Felicita jsou severoafrické světice žijící na konci 2. století nedaleko Kartága, což je dnešní Tunisko. Toto území v té době spravoval císař Septimus Severus (193-211). V roce 202 vydal zákaz náboženského šíření myšlenek křesťanského i židovského. Kdo zákaz porušil a nechal se například pokřtít, čekal jej těžký trest – trest smrti.
Kým byla Perpetua

Perpetua byla vzdělaná patricijka, pocházela z římské rodiny, její matka byla křesťanka, ale otec byl pohan. Když v roce 203 se 22letá Vibia Perpetua rozhodla stát se křesťankou, věděla, že jí může hrozit smrt. V té době již byla vdaná a měla malého chlapečka.
Kým byla Felicita
Felicita byla odlišného sociálního postavení než Perpetua – byla otrokyní. Prý se vyznačovala ušlechtilým charakterem a pevností ve víře. Byla také vdaná a také katechumenkou. Jejím manželem byl pravděpodobně otrok Revocatus, který se též chystal ke křtu.
Katechumeni a ketechumenky jdoucí na smrt
Rok 202 nebo 203 byl rokem, kdy se obě ženy rozhodly …More
lanternedslenoir