Edward7
371.9K

Abp. Viganò: Jak męczennicy, z miłości do Boga stawiamy opór globalistycznym tyranom.

Jest człowiek, który w tej chwili dosłownie terroryzuje hierarchię antykatolickiego kościoła Bergoglio i wyższe szczeble globalistycznej władzy. Ten człowiek był obiektem zaciekłych ataków mediów, które najpierw zdyskredytowały go i zniesławiły do tego stopnia, że nazwano go prawdziwym „niebezpieczeństwem” dla społeczeństwa. Tym człowiekiem jest arcybiskup Carlo Maria Viganò. Od ponad roku Viganò staje się duchowym przewodnikiem dla wszystkich katolików, chrześcijan, a nawet niewierzących, którzy czują się całkowicie zagubieni i opuszczeni w tym wieku wielkiego ucisku moralnego i pustyni wartości.

Viganò udaje się dotrzeć do wszystkich spragnionych rozumu i sprawiedliwości w tym odwróconym świecie, w którym żyje ludzkość. Od początku operacji terrorystycznej związanej z koronawirusem Arcybiskup[ przemawiał spokojnym i stanowczym głosem. Natychmiast potępił plan Wielkiego Resetu Davos i globalistyczną macierz, która stworzyła farsę pandemiczną.
Jednocześnie potępił także korupcję i infiltrację masonerii do instytucji, która przede wszystkim powinna była przewodniczyć i bronić wiernych i świata przed tym piekielnym atakiem, a mianowicie Kościoła katolickiego. Zapewne właśnie na tym polega „wina” arcybiskupa. Jego „winą” jest to, że mówił i rozpowszechniał prawdy, których potężni nie chcieli mówić. W tym wywiadzie, którego nam udzielił, Viganò pomaga raz jeszcze zrozumieć, jaka jest stawka w tej bitwie, której celem jest zniewolenie ludzkości, aby pociągnąć ją w kierunku totalitaryzmu Nowego Porządku Świata.
Monsignor przypomina również tym, którzy są prześladowani za to, że pozostali zakotwiczeni w swojej wierze i nie ugięli się przed tym reżimem, że nie mogą się załamywać. Wykluczenie z niesprawiedliwego i złego społeczeństwa musi być honorem dla wszystkich, którzy doświadczyli niesławnej dyskryminacji i prześladowań. Jest to prawdopodobnie powód, dla którego wiele osób zwraca się do tego człowieka w tym okresie historycznym. Jest jednym z niewielu księży, któremu udaje się po prostu przemówić do serc zwykłych ludzi. To są jego słowa skierowane do każdego z nas.

Wasza Ekscelencjo, ostatnio padłeś ofiarą zaciekłych ataków medialnych, które nasilały się coraz bardziej. Dyrektor La Stampa, Giannini, posunął się nawet do nazwania cię „łajdakiem” w telewizji na żywo, a Bruno Vespa powiedział, że Bóg powinien „wybaczyć” ci twoje stanowisko w sprawie szczepionek i tak zwanej pandemii. Dlaczego włoski aparat medialny uważa cię za swego rodzaju wroga publicznego i dlaczego tak się ciebie boją?

Jak już miałem okazję zauważyć, typowe dla reżimu totalitarnego jest delegitymizowanie jakiejkolwiek formy sprzeciwu, początkowo z ośmieszeniem przeciwnika, czyniąc z niego przedmiot szyderstwa, aby go zdyskredytować; przypisuje się patologią (lub chorobę psychiatryczną), przez co uchodzi za wariata do internowania; w związku z tym z jego kryminalizacją i stworzeniem warunków do oddzielenia go, od konsorcjum cywilnego.

Kłamstwa, obelgi i ataki personalne - podobnie jak ostatni przeciwko mnie, przez tygodnik "Piątek w Republice" - są częścią tej inscenizacji, w której kapłani Covid "rozrywają ubrania" przed jakiegokolwiek sprzeciwu wobec ich fałszu. Z drugiej strony "La Stampa i La Repubblica" należą do rodziny Elkann, spokrewnionej z Rothschildami od XVI wieku. John Elkann w 2016 roku poprzedził esej Klausa Schwaba "Czwarta rewolucja przemysłowa" , w którym prezes "Davos Forum" szczegółowo opisuje Wielki Reset. Przywiązanie do oficjalnej narracji przez elitę oznacza również działanie dyskredytujące i oszczercze wobec tych, którzy się temu sprzeciwiają, zgodnie z sekciarskimi sposobami spiskowców.
Oczywiście w ogłuszającym milczeniu biskupów i w propagandzie św. Marty na rzecz serum genowego jest oczywiste, że niezgodny głos potępiający w trwający zamach stanu przez globalistyczną elitę przeszkadza i jest nie do zniesienia dla tych, którzy domagają się irracjonalnej zgody na ich sprzeczne stwierdzenia.

W związku z tym media posunęły się nawet tak daleko, że wysyłały prawdziwych szpiegów na Msze tych księży, takich jak Don Giorgio Ghio, który potępia szkodliwość szczepionek i antychrześcijański dryf, który wisi nad dzisiejszym społeczeństwem. Duch prawdziwego Kościoła tradycjonalistycznego nie tylko nie wydaje się wygaszony, ale wydaje się, że odrodził się na nowo. Czy twoim zdaniem ten duch szczególnie przeraża potęgę globalistów?

Oświadczam, że ingerencje władzy cywilnej w sferę kościelną naruszają Konkordat między Stolicą Apostolską a Republiką Włoską oraz że ISE nie jest legalnym odpowiednikiem rządu w negocjowaniu protokołów i porozumień, które jako umowy zawierane przez nie-beneficjenta - są zerowe. To powiedziawszy, uważam, że każdy ksiądz ma prawo, a nawet obowiązek, by ostrzec swoich wiernych o konkretnym i czymkolwiek poza hipotetycznym niebezpieczeństwem; reprezentowanym przez szczepienie eksperymentalnym lekiem, tym bardziej, że cała psycho-pandemiczna farsa jest wyraźnie widoczna, instrumentalne dla ustanowienia dyktatury, kontroli obywateli i łamania praw naturalnych i konstytucyjnych pod pretekstem sanitarnym.

Zniewolenie Hierarchii Katolickiej, Konferencji Episkopatów, Biskupów i Księży w parafiach przez oficjalną narrację jest tak zuchwałe i wykwintne, że uwidacznia infiltrację głębokiego Kościoła, który wielokrotnie potępiałem. Infiltracja, która rozpoczęła się co najmniej siedemdziesiąt lat temu i która stała się dziś widoczna z powodu swojej arogancji i prześladowania głosów sprzeciwu, zarówno w odniesieniu do rzekomej sytuacji zagrożenia pandemią, jak i tego, co dotyczy znacznie poważniejszych odchyleń doktrynalnych, moralnych i dyscyplinarnych lub niepokojący współudział w głębokim państwie .

Ten dowód zdrady księży doprowadził, jak to ma miejsce w sferze cywilnej, do spontanicznej opozycji, która zaczyna się od podstaw – od świeckich i od duchownych – i która znacząco wpływa zarówno na pandemię, jak i kryzys hierarchii . Z jednej strony mamy zwolenników Wielkiego Resetu z ich antykatolicką i antychrześcijańską ideologią, otoczonych przez Kościół Bergoglian. Z drugiej strony mamy tych, którzy sprzeciwiają się Nowemu Porządkowi Świata, którzy w naturalny sposób odnajdują swoje własne wartości w niezmiennym Magisterium Katolickim iw tradycyjnej liturgii. Miasto diabła i Miasto Boga: podział jest zawsze ten sam, ponieważ siły w terenie są rozmieszczone na dwóch ontologicznie przeciwstawnych i wrogich frontach.

Były pułkownik rosyjskich tajnych służb, Władimir Kwachow, określił pandemię jako rodzaj operacji terrorystycznej, której celem jest wyraźne zmniejszenie liczby ludności na ziemi i ustanowienie czegoś w rodzaju światowej dyktatury. W artykule opublikowanym przez FFala Rockefellera w 2010 roku i zatytułowana „Operacja Lockstep” wyraźnie mówi o wybuchu pandemii, która pozwala rządom wdrażać autorytarne i represyjne środki wolności osobistej, aby następnie zbudować rodzaj światowego superrządu. Te represyjne środki są takie same, jakie stosowano przez ostatnie półtora roku, takie jak maski i dystans, które wywołały psychozę i nienawiść społeczną, których prawdopodobnie nigdy nie widziano w społeczeństwach zachodnich. Czy myślisz, że wszystko, co przeżyliśmy, to kryzys umiejętnie przygotowany przez wielkie światowe mocarstwa, aby pogrążyć ludzkość w tym stanie ciągłego strachu i uległości, aby następnie móc urodzić globalnego Lewiatana?

Myślałem o tym i afirmowałem to od początku psychopandemii, kiedy w maju ubiegłego roku potępiłem niebezpieczeństwa i absurdy tej groteskowej farsy. Znam dobrze scenariusze Fundacji Rockefellera, a także te zapowiedziane przez Wielki Reset Światowego Forum Ekonomicznego (którego prezydent spotkał się 14 listopada 2019 r. z premierem Conte i kilka dni temu z Draghim) oraz Stanów Zjednoczonych Agenda Narodów 2030 . Operacja ta, wymagająca bardzo drobiazgowego przygotowania i współdziałania dużych sektorów, sektora publicznego i prywatnego, a także przyzwolenia wymiaru sprawiedliwości, policji i służb informacyjnych, jest skonfigurowana jako prawdziwy zamach stanu, z którym pandemia jest wymówką – profasis – dzięki której łamanie praw podstawowych wydaje się być nieuniknione i ustanawia totalitarny reżim Nowego Porządku. I w tym nowym porządku pandemiczny przesąd jest w mocy, z jego czarownikami, jego propagatorami szczepionek, z jego irracjonalnymi rytuałami, jego ekskomunikami przeciwko grzesznikom "vitandi" , to znaczy przeciwko tym, którzy nie zgadzają się na odstępstwo od rozumu, nawet przed tą wiarą, aby przyjąć szaleństwo i ideologiczną furie.

W społeczeństwie Wielkiego Resetu, które Wasza Ekscelencja wielokrotnie potępiała, transhumanizm odgrywa fundamentalną rolę. Technologie rozwijają się w takim tempie, że otwarcie mówi się o możliwości kontrolowania ludzkiego zachowania za pomocą urządzeń elektronicznych umieszczonych w mózgu człowieka. Klaus Schwab, prezes forum w Davos i główny ideolog tego postludzkiego społeczeństwa, teoretyzował na ten nowy prototyp człowieka/automatu. Dlatego technika zdaje się już nie służyć człowiekowi, a wręcz przeciwnie, staje się narzędziem ujarzmienia i unicestwienia sfery wolności samego człowieka. Czy twoim zdaniem ostatecznym celem transhumanizmu jest właśnie pozbawienie człowieka wolnej woli, którą dał mu Bóg?

Transhumanizm to projekt piekielny, w którym diabeł małpuje twórcze dzieło Boga, wypaczając je i psując. Posłuszeństwo wobec łagodnego jarzma Prawa Bożego zostaje zastąpione niewolnictwem i poddaniem się tyranii Szatana, w której nie ma nawet tolerancji dla dobra i wszyscy są zmuszani do czynienia zła, przyjmowania go, legitymizacji. I chociaż tylko Bóg może czytać w naszym sumieniu, szatan próbuje naruszyć sanktuarium naszej duchowej części, aby ją kontrolować i skłonić nas do czynienia zła nawet wbrew naszej woli.
W swojej najnowszej książce The Great Reset , Klaus Schwab pisze: „ Badamy również nowe sposoby używania i wszczepiania urządzeń wewnętrznych, które monitorują nasz poziom aktywności i chemię krwi oraz jak można je powiązać z dobrym samopoczuciem, zdrowiem psychicznym i produktywnością w domu i w pracy. Dowiadujemy się również więcej o tym, jak działa mózg i obserwujemy ekscytujące osiągnięcia w dziedzinie neurotechnologii”. Jest to złudzenie, które może pojąć tylko Lucyfer, a które jest skazane na całkowitą porażkę właśnie dlatego, że ukazuje się w swojej antychrystycznej matrycy, ponieważ rzuca wyzwanie Boskiej Królewskości Jezusa Chrystusa. Majaczenie, w którym stworzenie, zbuntowane wobec Boskiego Porządku, wznosi się na miejsce Najwyższego, powtarzając z tą samą niefortunną determinacją Non serviam Lucyfera. Szatan to simia Dei : we wszystkim, co robi, aby oddalić nas od Boga i zaciągnąć do piekła, zawsze widzimy groteskową próbę naśladowania Zbawiciela, uzurpowania sobie Jego panowania, wypaczenia Jego nauki, kradzieży Mu dusz. Diabeł chce być czczony w miejsce Boga, chce by Antychryst panował nad światem i poddał się mu cała ludzkość, w jego własnej tyranii, zastępując Kościół Chrystusowy antykościołem Szatana, czyli Religią Ludzkości ekumenicznej i ekologicznej.

Kilkakrotnie przemawiałeś w swoich wideokonferencjach i w pismach, o nadciągającym zagrożeniu ze strony Nowego Porządku Świata. Kilka głów państw, prominentnych polityków na arenie międzynarodowej i członków najpotężniejszych rodzin na świecie, takich jak George H. Bush, Henry Kissinger, Nicolas Sarkozy i David Rockefeller – żeby wymienić tylko kilku – wyraźnie użyło tego wyrażenia, aby określić cel polityczny do osiągnięcia. W trakcie kryzysu związanego z koronawirusem słyszeliśmy, że inni politycy często powracają do używania tego terminu. Gubernator Veneto, Luca Zaia, powiedział nawet, że szczepienia zostaną wykorzystane właśnie do ustanowienia Nowego Porządku Świata. Czy możesz wyjaśnić, co leży u podstaw tej idei Nowego Porządku Świata i dlaczego masowe szczepienia miałyby odgrywać tak ważną rolę w jego realizacji?

"New World Order" jest ani nowy , ale kolejny : reprezentuje szaloną ambicję szatana obalić opatrznościowy plan Boga, aby anulować prawdziwa religia, która sama prowadzi do wiecznego zbawienia i zastąpić "Christianus Ordo" chaosem - piekielnym kłamstwem zamiast Prawdy, niesprawiedliwość i ucisk zamiast sprawiedliwości, arbitralność i rozpusta zamiast posłuszeństwa Prawu Bożemu, śmierć zamiast życia, choroba zamiast zdrowia, uprawomocnienie Zła i potępienie Dobra, prześladowanie dobrych i wywyższenie złych, ignorancja zamiast prawdziwej kultury i mądrości, brzydota i okropność zamiast piękna, podział i nienawiść zamiast harmonii i miłości. Szatan nie tylko chce być tylko czczony, okrywając się atrybutami Boga, udając, że jest godny podziwu we wszystkim; co czyni go złym, obscenicznym, fałszywym, groteskowym i potwornym. Chce totalnej dywersji, dywersji ontologicznej diabolicznej i antychrystycznej, jaką jest Nowy Porządek, uzyskany dzięki globalnemu zamachowi stanu narzuconemu pod pretekstem celowo sprowokowanej sytuacji wyjątkowej.

Kampania szczepień, pozbawiona jakiejkolwiek wartości naukowej, służy przede wszystkim jako pozorna legitymacja do przyjęcia kontroli i śledzenia, dziś z wymówką (która jest fałszywa, biorąc pod uwagę, że zaszczepieni mogą zarazić się i zarażać innych ) ograniczenia rozprzestrzeniania się Covid , jutro z wykorzystaniem systemu kredytu społecznego na zieloną sytuację kryzysową , równie fałszywą i pretekstową. Zielona przepustka jest pomyślana jako znamię Bestii wymienione w Apokalipsie, aby zezwolić lub zabronić ludziom kupić, sprzedać, podróżować, egzystować, jeść, żyć.

Po drugie, szczepienie eksperymentalną surowicą genową, która prowadzi do osłabienia naturalnego układu odpornościowego jednostek, jest bardzo poważnym przestępstwem, ponieważ przekształca ludzi w przewlekle chorych, czyli dożywotnich klientów firm farmaceutycznych i prywatnej służby zdrowia , z ogromnym wzrostem zysków globalistycznej elity i zubożeniem ludności. Nawet ten pozornie drugorzędny element ujawnia wywrotową matrycę Wielkiego Resetu, ponieważ jest to nie tylko atak na zdrowie jednostek, ale atak na bezpieczeństwo narodowe państw, których Siły Zbrojne są dotknięte skutkami ubocznymi szczepień i wykluczeniem nieszczepionych żołnierzy. Moim zdaniem jest to kwestia mało rozważana przez tych, którzy analizują krytyczność obecnej sytuacji, a która ukazuje wolę tych, którzy ukonstytuowani władzą współpracują w niszczeniu narodów w celu zniewolenia ich przez Nowy Porządek.

Pozostając przy temacie Nowego Porządku Świata, Wasza Ekscelencja w jednej z waszych interwencji wideo wyjaśnił, w jaki sposób Sobór Watykański II na początku lat 60. odegrał fundamentalną rolę w przygotowaniu drogi dla tego projektu. W tym sensie Sobór był wydarzeniem, które zbudowało nowy liberalny kościół oddzielony od tradycji katolickiej i bliski duchowi współczesnego świata, z którym powinien walczyć i zawierać. Zasadniczo instytucja, która powinna być katechonem, siłą, która zapobiega manifestacji Antychrysta, zamiast tego stała się jego rzecznikiem i promotorem. Czy można w tym sensie stwierdzić, że to siły masońskie, które przeniknęły do Kościoła nawet wtedy, dały życie temu przejściu? Według was faza apostazji, którą Kościół przeżywa w tym historycznym momencie, jest w rzeczywistości urzeczywistnieniem wizji Leona XIII w 1884 roku oraz proroctw fatimskich z 1917 roku i Akity z 1973 roku, które zapowiadały, w jaki sposób będzie wyglądał Kościół. nękany przez herezje w ciągu następnych dziesięcioleci?

Rewolucja soborowa reprezentuje rok 1789 Kościoła – tak samo przyznał się jeden z protagonistów soboru; świat, teoria gender, rozpad chrześcijaństwa nie tylko w sferze doktrynalnej, ale także moralno-kulturowej, czyli jako ożywiający element Cywilizacji Chrześcijańskiej. Ta zdrada, uzyskana w sposób podobny do tych, które charakteryzowały działania lóż przeciwko monarchiom katolickim, została dokładnie zwieńczona infiltracją, która działała na dwóch frontach: jednym ideologicznym i jednym praktycznym. Na froncie ideologicznym ortodoksja została skorumpowana herezjami i błędami filozoficznymi, których katastrofalne konsekwencje nadal ponosimy dzisiaj; od strony praktycznej moralność jednostek została skorumpowana, poddając je swoim namiętnościom, aby nad nimi panować, czyniąc ich niewolnikami ich występków, aby ich szantażować, wynosząc najbardziej skorumpowanych na szczyt tych instytucji, które swoim skandalicznym zachowaniem , najpierw zdyskredytowaliby i zdelegalizowali. Jaką wiarygodność może mieć Kościół w sprawach moralności seksualnej, skoro jego najwyżsi prałaci są brudnymi zboczeńcami? czy w sprawach uczciwości, gdy urzędnicy Stolicy Apostolskiej są zamieszani w skandale finansowe i spekulacje na giełdzie?

Konieczny jest zatem powrót do Tradycji i wartości, które dziś zostały skasowane i zapomniane, takich jak uczciwość, poczucie obowiązku, wierność, miłość do kraju, honor i dyscyplina. Powrót do "ordo christianu"s zarówno w sferze obywatelskiej, jak i radykalna reforma państw; i w sferze kościelnej, z usunięciem fałszywych pasterzy i przywróceniem wszystkiego, co zostało zniszczone przez rewolucyjną ideologiczną furię Vaticanum II. Jeśli chcemy, aby próba, której poddaje nas Opatrzność, zakończyła się, konieczne jest usunięcie przyczyny wymierzanych nam przez Pana kar, to znaczy całego tego antychrystowskiego systemu, który wyrasta z zasad masońskich i Rewolucji. Przywracamy autorytet jako wyraz mocy Chrystusa i dajemy formację moralną i duchową tym, którzy rządzą: zadanie trudne, ale które należy wykonać teraz, jeśli chcemy przekazać naszym dzieciom wartości, które uczynią je dobrymi Chrześcijanie i dobrzy obywatele, odpowiedzialni przed Bogiem za własne postępowanie i chętni do posłuszeństwa Mu, do ogłaszania Go Królem, do oddawania Mu publicznych zaszczytów. Uznany ponownie za Króla, Nasz Pan nie pozwoli swoim dzieciom zginąć w bitwie i da im zwycięstwo. Ale dopóki nie zrozumiemy błędu leżącego u podstaw obecnych okropności, nie możemy mieć nadziei na interwencję Boga.

Niedawno Bergoglio tak bardzo mówił o potrzebie ożywienia Wielkiego Resetu, że przekonywał, że nie będzie już powrotu do normalności. Bergoglio stał się zatem apostołem religii uniwersalnej, tak pożądanej przez loże masońskie, których ostatecznym celem jest całkowite usunięcie chrześcijaństwa. Czy można powiedzieć, że Bergoglio jest naturalnym zakończeniem herezji Vaticanum II? Czy twoim zdaniem odstępstwo, o którym mówią proroctwa uznane przez Kościół katolicki i wizje bł. Holzhausera, osiągnęło już swój szczyt i zbliża się do końca?

Bergoglio jest jednym z najbardziej przekonanych wyznawców religii globalistycznej: przyjmuje wszystkie jej postulaty, promuje jej plany, propaguje jej doktrynę, walczy z jej wrogami. Gdyby nie spełniał roli uznawanej w ciele kościelnym, mógłby być uważany za proroka Nowego Porządku Świata i głównego wroga Kościoła Chrystusowego. Fakt, że jest powszechnie uważany za głowę Kościoła, wskazuje na ewidentną niezgodność, bardzo poważny konflikt interesów, wyraźną zdradę objętej władzy. I te same modalności, które pozwoliły mu zastąpić Benedykta XVI, ujawniają interwencję sił wrogich Kościołowi, zmaterializowała się wraz z rozwojem mafii w St. Gallen, a nawet wcześniej oczekiwana przez głębokie państwo , jak wynika z e-maili Jan Podesta o „wiośnie Kościoła”, który pójdzie ze światem i wyrzeknie się głoszenia Ewangelii. Ten „pontyfikat” jest konsekwentnym stosowaniem zasad ustanowionych przez Vaticanum II, jak dumnie twierdził sam Bergoglio. Wszystko, co powiedział i zrobił od 2013 roku, jest zgodne z błędami wynikającymi z tekstów soborowych, z jego konspiracyjnym milczeniem, z jego winną co do nieporozumień.

Ale jak wszystko, co jest dziełem diabła, nie ma nadziei na sukces i służy jedynie do zrozumienia bardzo oczywistej prawdy, której jeszcze nie jesteśmy w stanie rozpoznać: jedyną nadzieją zbawienia jest pełne przyjęcie wiary katolickiej tak jak nasz Pan nauczał o tym Apostołów i jak Kościół Święty proponował nam wierzyć przez dwa tysiące lat. Wszystkie błędy, próby dostosowania się do mentalności stulecia, kompromisy w celu wydzielenia przestrzeni w świecie, zdrady w zamian za władzę pochodzą od Szatana i jako takie są skazane na niepowodzenie.

Jeśli Chrystus Król powróci, by panować w Kościele, jeszcze przed społeczeństwem obywatelskim, raczy udzielić mu dobrych i świętych Pasterzy, a odważny Papież, który demaskuje apostazję, walczy z błędami, gromadzi dobrych wokół Krzyża Chrystusa. Ponieważ Kościół, Mistyczne Ciało Chrystusa, jest także przeznaczony na mękę, ale w godności i integralności tego, że jest właśnie Oblubienicą Niepokalanego Baranka, a nie konkubiną wiecznie pokonanych. Dlatego mam nadzieję i modlę się, aby Opatrzność dała światu czas pokoju i nawrócenia, w którym pasterze i owczarnia zostaną przywróceni do wierności Ewangelii, aby mogli godnie stawić czoła ostatnim prześladowaniom przed Sądem Ostatecznym. Gdyby ten pomyślny czas zainaugurowało konsekracja Rosji - Niepokalanemu Sercu, myślę, że moglibyśmy naprawdę ujmować fakty obecne w tej eschatologicznej perspektywie, która znajduje spełnienie w zwycięstwie Chrystusa nad diabłem.

Wasza Ekscelencja w ostatnich dniach wystosowała publiczny apel o zbudowanie swego rodzaju globalnego Sojuszu Antyglobalistycznego. Twoim zdaniem, czy ten sojusz powinien mieć swoją inspirującą bazę we Włoszech, kraju historycznie znienawidzonym przez masonerię i globalistyczną potęgę?

Włochy to naród pobłogosławiony przez Boga i przez obecność siedziby papiestwa. Jej cywilizacja, na którą składa się dziedzictwo historyczne, kulturowe i artystyczne miast, ale zjednoczona więzami wiary katolickiej, była zawsze obiektem dezintegrującego działania Szatana i jego sług. Masoneria nienawidzi Włoch: nienawidzi swojej chwalebnej historii, nierozerwalnie związanej najpierw z nadejściem chrześcijaństwa, a potem z jego rozpowszechnieniem; nienawidzi jego tradycji, wszystkich przesiąkniętych chrześcijaństwem; nienawidzi jego wybitnie chrześcijańskiej sztuki; nienawidzi jego kulturę i cywilizacje, wymownego głosu mocy wiary w przekazywaniu każdej dziedzinie ludzkiego życia; nienawidzi świętych, którzy wyrwali miliony dusz z piekła swoim nauczaniem i przykładem; nienawidzi swoich mieszkańców,których charakter wciąż ujawnia tę autentyczność i tę głęboko katolicką pasję, na którą składają się drobne gesty, hojność, całkowicie chrześcijański zmysł moralny. Z tego powodu uważam, że Włochy muszą odegrać główną rolę w opozycji do tyranii Nowego Porządku, proponując się jako naturalna siedziba tego światowego Sojuszu Antyglobalistycznego. A ponieważ powrót monarchii katolickiej jest w tej chwili trudny do wyobrażenia, uważam, że formy rządów gmin i państw sprzed zjednoczenia mogą stanowić ogromną inspirację dla tych, którzy chcą zaproponować reformę rządów cywilnych zgodną z zasadami chrześcijańskimi i zgodne z potrzebami nowoczesności: mam daje na myśl; w szczególności alegorię dobrego rządu, ozdobioną freskami w Palazzo Comunale w Sienie, w której cnoty teologiczne oświetlają i ukierunkowują cnoty kardynalne i obywatelskie.

Jest wiele osób, które borykają się z poważnymi problemami osobistymi i społecznymi w związku ze stosowaniem zielonego certyfikatu wydanego przez rząd Draghiego. Wielu rezygnuje z pensji, aby nie przejść szczepień i wychodzi na ulice, by zaprotestować przeciwko bezprecedensowemu autorytarnemu dryfowi, który Draghi sprowadził do Włoch. Co chciałbyś powiedzieć tym wszystkim, którzy cierpią w tym trudnym historycznym momencie z powodu tych represji i tym, którzy popadają w rozpacz, wierząc, że w rzeczywistości nic więcej nie można zrobić?

Odpowiadam słowami Naszego Pana: « Powiedziałem ci to wszystko, abyście mieli pokój we Mnie; na świecie będziecie mieli ucisk, ale nabierzcie odwagi, ja zwyciężyłem świat ” (J 16,33). Do tych, którzy sami cierpią z powodu dyskryminacji, i ich bliskich; tym, którzy zostali zmuszeni do poddania się szczepieniu przez niegodny szantaż władzy świeckiej i skandaliczne zgody władzy kościelnej; i tym, którzy odważnie odmawiają podporządkowania się bezprawnym i tyrańskim normom; tym, którzy są pozbawieni środków utrzymania ze względu na konsekwencję, mówię: jesteście dowodem, że siła i przemoc, z jaką narzuca się Zło, może zdołać wpłynąć na was w dobrach, w ciele, w uczuciach; ale nigdy, przenigdy nie mogą odebrać spokoju pozostania wiernym Panu.

Czy wierzysz, że męczennicy to ludzie o specjalnych mocach? Prawdziwymi męczennikami byli, są i będą ludzie tacy jak ty i ja, ludzie może z tysiącem wad, ale ożywiani miłością Chrystusa, to znaczy Miłosierdziem, gotowi oddać swoje życie, aby nie zaprzeczać temu Nadprzyrodzonemu i Boskiemu kocham. A gdyby byli zdolni, z Bożą pomocą, stawić czoła śmierci w straszliwych mękach, czy nie chcesz - abyś pod płaszczem Najświętszej Dziewicy nie potrafił się oprzeć tym tyranom, tak okrutnym, czy chciał być tchórzem? Poczuj się zaszczycony przywilejem, jaki ci przyznano, by zasłużyć na niebo: twoja wierność, twoja forteca w obliczu narzuconych przez wrogą moc, zasłuży na pomoc i ochronę Nieba nawet w małych rzeczach. Pozostań w Łasce Bożej, która jest jedynym dobrem, którego nikt Ci nigdy nie może odebrać: reszta, pomyśli o Tej, którą wzywamy jako Wspomożycielkę chrześcijan. A kiedy Madonna interweniuje, piekło drży.

chiesaepostconcilio.blogspot.com/…021/12/vigano-litalia-e-una-nazione-benedetta.html “La Cruna dell'Ago - https://www.marcotosatti.com/ 2021/12/03 / vigano-come-i- martiri-per-amore-di -dio-resistiamo-ai-tiranni- globalisti /
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
2 more comments from CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Teresa Rawska shares this
700
Arcybiskup Vigano o obecnej sytuacji
slawomira1812 shares this
4
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
Kampania szczepień, pozbawiona jakiejkolwiek wartości naukowej, służy przede wszystkim jako pozorna legitymacja do przyjęcia kontroli i śledzenia, dziś z wymówką (która jest fałszywa, biorąc pod uwagę, że zaszczepieni mogą zarazić się i zarażać innych ) ograniczenia rozprzestrzeniania się Covid , jutro z wykorzystaniem systemu kredytu społecznego na zieloną sytuację kryzysową , równie fałszywą …
More
.

Kampania szczepień, pozbawiona jakiejkolwiek wartości naukowej, służy przede wszystkim jako pozorna legitymacja do przyjęcia kontroli i śledzenia, dziś z wymówką (która jest fałszywa, biorąc pod uwagę, że zaszczepieni mogą zarazić się i zarażać innych ) ograniczenia rozprzestrzeniania się Covid , jutro z wykorzystaniem systemu kredytu społecznego na zieloną sytuację kryzysową , równie fałszywą i pretekstową.

Zielona przepustka jest pomyślana jako znamię Bestii wymienione w Apokalipsie, aby zezwolić lub zabronić ludziom kupić, sprzedać, podróżować, egzystować, jeść, żyć.

.
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Transhumanizm to projekt piekielny, w którym diabeł małpuje twórcze dzieło Boga, wypaczając je i psując.
Posłuszeństwo wobec łagodnego jarzma Prawa Bożego zostaje zastąpione niewolnictwem i poddaniem się tyranii Szatana, w której nie ma nawet tolerancji dla dobra i wszyscy są zmuszani do czynienia zła, przyjmowania go, legitymizacji. I chociaż tylko Bóg może czytać w naszym sumieniu, szatan
More
Transhumanizm to projekt piekielny, w którym diabeł małpuje twórcze dzieło Boga, wypaczając je i psując.

Posłuszeństwo wobec łagodnego jarzma Prawa Bożego zostaje zastąpione niewolnictwem i poddaniem się tyranii Szatana, w której nie ma nawet tolerancji dla dobra i wszyscy są zmuszani do czynienia zła, przyjmowania go, legitymizacji. I chociaż tylko Bóg może czytać w naszym sumieniu, szatan próbuje naruszyć sanktuarium naszej duchowej części, aby ją kontrolować i skłonić nas do czynienia zła nawet wbrew naszej woli.

W swojej najnowszej książce The Great Reset , Klaus Schwab pisze:

Badamy również nowe sposoby używania i wszczepiania urządzeń wewnętrznych, które monitorują nasz poziom aktywności i chemię krwi oraz jak można je powiązać z dobrym samopoczuciem, zdrowiem psychicznym i produktywnością w domu i w pracy.

Dowiadujemy się również więcej o tym, jak działa mózg i obserwujemy ekscytujące osiągnięcia w dziedzinie neurotechnologii
”.

Jest to złudzenie, które może pojąć tylko Lucyfer, a które jest skazane na całkowitą porażkę właśnie dlatego, że ukazuje się w swojej antychrystycznej matrycy, ponieważ rzuca wyzwanie Boskiej Królewskości Jezusa Chrystusa.

Majaczenie, w którym stworzenie, zbuntowane wobec Boskiego Porządku, wznosi się na miejsce Najwyższego, powtarzając z tą samą niefortunną determinacją Non serviam Lucyfera.

Szatan to simia Dei :

we wszystkim, co robi, aby oddalić nas od Boga i zaciągnąć do piekła, zawsze widzimy groteskową próbę naśladowania Zbawiciela, uzurpowania sobie Jego panowania, wypaczenia Jego nauki, kradzieży Mu dusz. Diabeł chce być czczony w miejsce Boga, chce by Antychryst panował nad światem i poddał się mu cała ludzkość, w jego własnej tyranii, zastępując Kościół Chrystusowy antykościołem Szatana, czyli Religią Ludzkości ekumenicznej i ekologicznej.
KRUCJATA KU MSZY ŚW. RYTU RZYMSKIEGO
" Od ponad roku Viganò staje się duchowym przewodnikiem dla wszystkich katolików, chrześcijan, a nawet niewierzących, którzy czują się całkowicie zagubieni i opuszczeni w tym wieku wielkiego ucisku moralnego i pustyni wartości. "
815