CELOSVĚTOVÉ OČKOVÁNÍ: JEDNA Z NEJDĚSIVĚJŠÍCH FOREM GENOCIDY OD DOB ZABÍJENÍ ŽIDŮ ZA HITLERA

613. Poselství Ježíše ze dne 10. listopadu 2012 v 23:45.

CELOSVĚTOVÉ OČKOVÁNÍ: JEDNA Z NEJDĚSIVĚJŠÍCH FOREM GENOCIDY OD DOB ZABÍJENÍ ŽIDŮ ZA HITLERA

Má vroucně milovaná dcero,
jak vás pravda může šokovat! Ačkoliv přijímáte mé svaté Slovo, je to jen tehdy, když vám moje poselství odhalují, co se uskuteční, kdy chápete vážnost této mise pro záchranu lidstva.
Zavedení globální vakcinace pro kojence a malé děti, bude jednou z těch nejděsivějších forem genocidy od dob zabíjení židů za Hitlera.
Tento ďábelský plán bude možný jen proto, že mnoho z vašich vlád donutilo svůj lid přijmout změny v legislativě, dávající jim moc prosadit zákony nebezpečné pro vaše nevinné děti.

Nezapomeňte, že jedinou věcí, která zabránila mému Otci přivést tento svět ke konci, je jeho láska k jeho věrným služebníkům, kteří jsou mezi vámi.
Můj Otec kvůli své lásce ke každému dítěti a ke všemu jeho stvoření, zadržel svou ruku. Nyní pro Něj nadešla chvíle na konečnou proměnu času, aby svět Jím stvořený z lásky a podle jeho Božské vůle mohl dále pokojně plynout.
Nyní zničí ty, kteří páchají tuto ukrutnost na jeho dětech. Nebude už dále trpět toto zlo a jeho ruka nyní dopadne k trestu.
Jeho hněv se nyní projeví ve světě, který se zděsí mohutností trestu, jenž udeří na zem.
Vy, kdo jste zodpovědní za strašné utrpení způsobené vašim krajanům a spoluobčanům, vězte toto:
Nakonec budete stiženi pohromou nemoci, a potom vy a ti, kdo jsou oddaní skupině nového světového řádu, budete smeteni ještě před bitvou u Armagedonu.

Už nebudete mým Otcem tolerováni a nedovolí vám, abyste dále soužili jeho děti. Běda vám a těm mezi vámi, kteří nyní probouzíte jeho hněv.
Přišel čas pro mého Otce, aby vám dokázal, že jeho moc potrvá navždy. Vaše mylné teorie o stvoření vám budou konečně ukázány jako takové, čím jsou. Pravda, oznámená proroku Danielovi, vám bude konečně odhalena, jak vám bylo slíbeno v Knize Pravdy.
Tak mnoho lidí je netečných vůči Boží Pravdě. Mnohé dobře smýšlející duše nehledají ve svých životech nic jiného, než vzrušení. Mnozí marní čas, který jim byl udělen na zemi, neboť neznají pravdu o Boží existenci.
Nyní bude Pravda předložena. Čas zúčtování nadešel.
Můj Otec učiní svět konečně pozorným k Pravdě. Ti, kdo budou Pravdu ignorovat, si sami sobě odepřou přístup do mého nového království na zemi.
Místo toho, aby žili věčný, nádherný život, plný zázraků, radosti, lásky a prosperity, budou odhozeni, aby shnili v hlubinách pekla.
Prosím naléhavě všechny Boží děti, aby věnovaly pozornost tomuto varování.
Může to být drsné. Mnozí, kdo říkáte: "To nepochází od Boha, neboť je milosrdný", věnujte pozornost následujícímu:
Přišel čas oddělit plevy od zrna. Tento den je velmi blízko. Ať už člověk udělá jakoukoliv volbu, bude to jeho konečná volba.
Můj Otec bude ctít vaši svobodnou vůli až do posledního dne. Dne soudu.